четвъртък, 2 януари 2014 г.

ЯНУАРИ ФЕВРУАРИ и МАРТ

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЯНУАРИ
1, 2, 3, 4, 5-ти ЯНУАРИ
1. Как е създаден небесният свят Всемирът?
2. Словото, което ни сътвори 
3. Животът е започнал в светлина и светлината е, която го поддържа.
4. Виделина ли сме? Светим ли? Любим ли Бога и човека? 
5."Аз съм Пътят..."...страда и си казва:"Не, този не е истинския път". 

6, 7, 8, 9, 10-ти ЯНУАРИ
6. Разсъждавайки за "най-верният път"
7. Защо човек обича повече измамите, отколкото истината?
8. "Аз съм животът
9. Хора, които търсеха истината
10. Човекът търси Бога

11, 12, 13, 14, 15-ти ЯНУАРИ
11. Хора които "знаят", които "не знаят" и достигнали до върховната истина
12. Усъвършенствуването
13. Попътни значи
14. "Ако се не обърнете като дечицата..."
15. "Аз съм Аз"

16, 17, 18, 19, 20-ти ЯНУАРИ
16. Какво е Той?
17. Едничката постоянна сила на Вселената
18. Какво е Бог за един мъдрец?
19. Кой си ти Господи?
20. Къде? ...Истината е, че Бог е във всичко и вън от всички едновременно

21, 22, 23, 24 25-ти ЯНУАРИ
21. Беше ли успешен животът на Исус на Земята?
22. Кои хора не могат да приемат Христос?
23. Вярата в Исус сковава или Духът на евангелията дава крила?
24. Евангелието е книга за Живота.
25.Къде да търся Бога?


26, 27, 28, 29, 30, 31-и ЯНУАРИ
26. Отгде ме познаваш?
27. Как може да се роди човек втори път?
28. Един човек, който ми каза всичко що съм вършила...
29. Чудесата
30. Тръгни след Мене
31. Кой от тях ще го обикне повече? ... Комуто е простено повече

ФЕВРУАРИ

1, 2, 3, 4, 5-ти ФЕВРУАРИ

6, 7, 8, 9, 10-ти ФЕВРУАРИ

11, 12, 13, 14, 15-ти ФЕВРУАРИ

16, 17, 18, 19, 20-ти ФЕВРУАРИ

21, 22, 23, 24, 25-ти ФЕВРУАРИ

26, 27, 28, 29-ти ФЕВРУАРИ

МАРТ

1, 2, 3, 4, 5-ти МАРТ

6, 7, 8, 9, 10-ти МАРТ

11, 12, 13, 14, 15-ти МАРТ

16, 17, 18, 19, 20-ти МАРТ

21, 22, 23, 24, 25-ти МАРТ

26, 27, 28, 29, 30, 31 МАРТ
Няма коментари:

Публикуване на коментар