четвъртък, 6 февруари 2014 г.

КОЙ УПРАВЛЯВА ЗЕМЯТА? СЪБУДИ СЕ ЧОВЕЧЕСТВО! - Извлечения
Цитати из "Кой управлява Земята? Събуди се човечество!" - Стамен Стаменов

ДО ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ВОЕННИ РЪКОВОДИТЕЛИ ОТ ЗЕМЯТА"...Необходими са ни само осем минути земно време, за да прекратим изцяло всякаква активност на вашата планета.Това вмешателство ще бъде осъществено незабавно, ако нещата опрат до ядрен конфликт между две или повече държави. Това е нашето последно предупреждение, което не бива да се разглежда нито като призив, нито в смисъл на окупация или превземане на вашата планета..."ГАЛАКТИЧЕСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ, СЪВЕТ НА ДЕВЕТТЕ, СЪВЕТ НА ДВАНАДЕСЕТТЕ ИКОМАНДА "АЩАР"
Планетата, човечеството и цивилизацията са в опасност!Предупреждение към цялото човечество....

На планетата Земя се води глобална война, за която по-голямата част от човечеството дори не подозират. За нея не пишат по вестниците, не съобщават по радиото и телевизията, не бият камбани и не вият сирени, но от това тя не става по-малко реална и опасна.Генералите на тази официално необявена на човечеството война не стоят на командни пунктове, челни позиции или фронтове, защото просто такива няма. В нея не участват армии, не се водят битки и не се използват познатите оръжия, ала последствията са не по-малко жестоки и опасни, защото
това е война за овладяване съзнанието на хората,
в която са впрегнати оръжия и технологии, за които човечеството дори не може да повярва, че съществуват....
За посветените в НЛО проблема е ясно, че Англия е родината на първите открити през 70-те години на XX век сложни фигури в житните ниви на Земята. Те изглеждат направо като избродирани и са толкова големи и сложни, че просто не се побират във възприятията ни. Но пред фактите и боговете мълчат. И действително, сякаш невидима,като че божествена ръка с невероятно майсторство оплита житните класове по изумителен начин, без изобщо да ги деформира...

НЛО И ОФИЦИАЛНАТА НАУКА
Нека разгледаме становището на официалната наука по въпроса с възникването на живота на планетата, където господстващата научна парадигма в света продължава да се
основава на следните схващания:
Първо,
животът на планетата Земя е единствената по рода си случайност. Тук атомите са свързани в молекули, те пък в макромолекули и т.н.
Второ,
ДНК (дезоксирибонуклеиновата) молекула възниква чрез безкрайна верига случайности и физически взаимодействия, и така до образуване на първата клетка.
Трето,
клетката е изходната точка на биологичната еволюция, чието по-нататъшно развитие става чрез мутация и селекция — промяна, подбор и приспособяване.
Четвърто,
възникването на разума на планетата също е продукт на мутации.
Пето,
Земята е може би единствената планета във Вселената, на която има разум.
Шесто,
човекът на планетата произлиза от маймуна в резултат на еволюцията.
Седмо,
цивилизацията на планетата Земя е единствената в Млечния път.(Съветският академик Шкловски твърди, че и във Вселената.)
Осмо,
Ако има цивилизации в Космоса, те не са достатъчно развити.
Девето,
контактът с тях е невъзможен поради краткостта на живота.
Десето,
за тях ние не представляваме интерес.
Единадесето,
междузвездните космически полети са невъзможни.
Дванадесето,
според някои съвременни философи светът е абсурден и човекът се е появил в него случайно и т. н. Такива и множество подобни постановки, лансирани дори като теории и чертаещи основните насоки на съвременното наукознание, стоят в основата на редица изследователски програми, учебно-образователни системи, защитават се дисертации, дават се научни звания, правят се проекти и в края на краищата по тях се хвърлят доста пари. Най-страшното
обаче е, че се съсипва мирогледът на милиони млади хора, принудени да изучават разни "теории" при положение, че са толкова неправдоподобни и повече им отива да бъдат своеобразна митология на настоящето и бъдещето, отколкото фундаментални жалони на съвременната наука.
"Който овладее гравитацията, може да манипулира и времето!"
"Днешните невероятности са утрешните елементарни истини"-Чарли Нише
За НЛО-навтите се предполага, че могат  да контролират гравитацията и
да моделират пространство-времето; да владеят параи хипертехники (телепортация, хронопортация,материализация, дематериализация, безпрепятствено преминаване през твърда материя),левитацията, както и да въздействат телепатично на съзнанието и поведението на хората.
В състояние са да ни дават реална картина на струващи ни се реални впечатления от нашето минало или бъдеще, както и представа от паралелни реалности; да влияят върху климата и геофизиката на планетата; да ни наблюдават от дименсионално no-висше ниво на пространство-времевия континиум; незабелязано да пребивават сред нас. Направена е и класификация на извънземните цивилизации, която се възприема от сериозните учени като "еталон на зрелостта" за тях. Тя е дело на руския учен Кардашов и включва:
•цивилизация тип нулев — базова отправна "кота" е земната цивилизация;
•цивилизация в стадий първи — цивилизации, в състояние да променят климата ида повлияват геофизиката на планетите;
•цивилизация в стадий втори — овладели са и слънчевата енергия;
•цивилизация в стадий трети — движещи се свободно в континуума пространство-време;
•цивилизация в стадий четвърти — създаващи светове и цели вселени. 88
Значи става въпрос за своеобразна ранговка на разума във Вселената споредстепента му на развитие, както и за цивилизации, които я изграждат в нея. За човечествототова действително представлява система уравнения с много неизвестни, върху чието решаване е изразходвана немалко умствена енергия, без да се е стигнало до достоверниизводи и заключения.Според тази постановка взаимодействието на въпросните цивилизации с човечеството от Земята трябва да почива на следните принципи:
1.Наблюдения над една система (в случая Земята с всичко живо на нея).
2.Вмешателства, преследващи точно определени цели и следователно практикуванисамо в крайни случаи.
3.Вмешателствата да не се забелязват от наблюдаваните

Форумът заключава, че:
•пристигащите на Земята НЛО манипулират пространството и времето;
•НЛО са овладели изцяло гравитацията;" ( · НЛО могат да изкривяват и деформират реалностите- различните измерения наконтинуума пространство-време;
• НЛО манипулират, въздействат и управляват психоконтинуума (пси-сферата на разума).В конференцията вземат участие проф. д-р Питър Сърок, д-р Дейвид Причард

Става въпрос за преход, по силата на който планетата заедно с цялата Слънчева система и Галактиката преминават от един завършен цикъл в спиралата на въртене(витка) в друг — по-горен, характеризиращ се с друго ниво на вибрация. Това са космически цикли, извършвани по силата на непоклатими космически закони, въз основа на които протича гигантският еволюционен процес на всичко във Вселената и Всемира — съвкупността от многото Вселени...

обръщане на полюсите и промяна на положението на Земята спрямо Слънцето;

•Слънцето едновременно ще промени положението си спря мо съзвездие Плеяди с аналогично обръщане на неговите полюси;
•съзвездие Плеяди ще премине към нов цикъл във въртенето си спрямо съзвездие Орион;
•съзвездие Орион ще изпита дълбоко сътресение и ще встъпи в нов цикъл и духовно пречистване — процес, при който на повечето от планетите ще се обърнат полюсите, а други просто ще се изпарят. Орион отново ще се отвори и ще играе ролята на Космическа врата, каквато през последните 300 000 години изпълнявасъзвездие Сириус;
•съзвездие Сириус се приповдига в друго измерение и Духовно ниво на Галактическата Духовна школа.

Досега нашата Слънчева система и местният ръкав на Галактиката се въртят около звездата
Алкион —Централното Слънце на съзвездие Плеяди. През 2013 г. то ще започне да се върти около централната звезда Сириус, заемаща мястото на ново Централно Слънце за този ръкав на Млечния път, а Плеядите ще станат част от неговата система.

В началото на 2013 г., когато целият цикъл завърши и нашето Слънце стане осмата звезда в съзвездие Плеяди,

Вече ще е налице система от по-висок ранг на присъствие в т.нар. Град на Светлината —
мястото, където всяка духовна същност изцяло осъзнава еволюцията като всеобща Светиня.
С други думи, това са Висши духовни същества, посветили се в служба на Божествения план
Еволюционното им ниво (стъпало на развитие) се нарича Христово съзнание
и е постигнато от малцина на Земята. Земята трябва да навлезе в това еволюционно ниво на съзнание именно при гигантския квантов скок, когато Свещените кодове за Духовно пробуждане(Слънчевите кодове) ще бъдат предадени чрез информация, закодирана в слънчевата светлина. Тя вече е излъчена към Земята от Слънцето, което я приема от
 Централното галактическото Слънце и звездите Сириус, Алкион и Майа.

Преди квантовия преход, който трябва да започне през
2012—2013 г.,
Земята ще навлезе в Цикъла на Духовно повдигане,
като първо премине през процеса на енерго-информационно пречистване.
Цикълът е факт от 1999 г. с навлизането на Слънчевата система в т.нар. фотонен облак —
пояс от високочестотно космическо излъчване от центъра на Галактиката. В течение на няколко пъти Земята и Слънчевата система ту влизат, ту го напускат, но от края на 2000г. те твърдо са в него.От описания дотук процес става ясно, че във Вселената физическите и Духовните процеси на развитие вървят ръка за ръка като скачени съдове —
обективна реалност,която все още не се проумява и осъзнава от "питомците", откърмени с "железните"материалистични правила на официалната наука, отхвърляща понятието
 Духовност.

Така че колкото и да се стараем процесът на прехода да бъде предаден по-достъпно на представителите на официалната — все още бездуховна наука, предполагаме, че няма да ни разберат. За голямо съжаление обаче това не е само техен проблем. Затова нека продължим с изложението на посланието от "Ченелинг" такова, каквото е. Към края на 2013 г. всеки земен жител трябва да е разбрал и осъзнал четири основни принципа на еволюционно развитие:
1.Целта на човека на Земята е физическото, емоционалното, менталното и духовното развитие.
2. Всяко човешко същество има Божествен съд, създаден от Светлина и Любов — природата на което се явява добротата
3.Свободната воля в тази Вселена е абсолютно универсален закон.
4.Цялото Мироздание е свещено, независимо от това доколко удовлетворява нуждите на индивидуалния "Аз

В посланието се говори, че при квантовия преход ще бъде направен огромен скок, в който ще участва цялото човечество. Освен това то няма да е само, тъй като на Земята пристигат много енергии, за да се включат в гигантско...

1 коментар:

  1. Абсолютни фантасмагории.В духовно отношение човечеството почти не се е променило от времето да речем на Римската империя.Човешкият егоизъм е константна величина във времето.Да,технологиите се развиват главоломно,но духовните недъзи на човека ги опорочават.Като цяло Земята е една планета на безморалността.Докато едни си поръчват палати и позлатени телефони , други се въргалят и умират в ужасяваща мизерия.Не виждам друг шанс това да се промени , освен като дойде Второ пришествие,което като цунами ще измете всичкия този земен вонящ боклук. Само Бог може да изтрие всяка сълза.

    ОтговорИзтриване