понеделник, 17 март 2014 г.

30 ВЕЛИКИ МИСЛИ - ПЕТЪР ДЪНОВ


"Цял свят се прекланя пред мен, а аз се прекланям пред духовния учител Петър Дънов от България!"
Айнщайн
Тези думи прозвучават по френското радио 1989 г. с други цитати на Айнщайн.1. За Любовта, Мъдростта и Истината човек трябва да е готов да пожертва всичко.

2. Когато имаме Любов целия свят работи за нас, а когато нямаме ние сами работим и
затова работите не ни вървят.

3. В Любовта няма никакъв грях. Любовта е от Бога. Всяка любов, която повдига човека,
иде от Бога.

4. Не може да вярваш докато нямаш знание и не може да знаеш, докато нямаш вяра.

5. Някой е сгрешил. Няма да го обвинявам, а ще му помогна както се помага на болен човек.

6. Безогледно благата си няма да давате, ако трябва да раздавате богатствата си, ще ги дадете на най-добрите, на най-умните, на най-разумните.

7. Всички искате светът вън от вас да се оправи. Светът вътре у вас трябва да се оправи първо.

8. Кажи на човека една хубава дума и повече не мисли. Как ще постъпи той, дали заслужава -
да не те интересува. Този човек не се е родил, за да те разбира тебе. Важното е ти да разбираш
Бога и да помогнеш. В това е смисълът и красотата на живота.

9. Бъдете приветливи и любезни. Надпреварвайте си да отдавате почит един на друг.

10. Един човек, който може да се жертва за другите е Господ.

11. Всички хора страдат от прекомерно приближаване. В приближаването няма никаква красота. Колкото повече се приближавате, толкова обмяната става по-неправилна. Колкото хората са по-дистанцирани, толкова по-добре – движат се по-бързо, по-свободно.

12. На кого Бог е дал, не е ваша работа. Не се произнасяйте върху неща, които не знаете. Каквото и да видите в света, знайте, че щом е дадено от Бога, то е добро и на място дадено.

13. Някой казал нещо лошо по ваш адрес – не се тревожете, вашият мир струва много повече от това, което е казал някой. Изреченото от него е за негова сметка.

14. Казвате: “Господи, махни го този човек оттук, да не ми пречи.” Или: “Господи, тежи ми този човек, не мога да го понасям. Искам да се махне.” Къде да го сложи Господ? Ако не е тук, ще е на друго място – и там ще пречи, и там ще искат Господ да го махне. А на Господ му е приятно да каже някой: “Остави го при нас.” Когато неприятен за вас човек дойде, изтърпете го, та да олекне малко и на Господа.

15. Човек, който се занимава с чуждите погрешки, ще направи същите. Който вижда добродетелите на другите, той ще ги прояви сам.

16. Трябва да се научите как, къде и кога да давате: някъде всичко, някъде нищо.
Никога не казвайте всичко, което знаете. Не продавайте, не давайте всичко, което имате. Оставете нещо за себе си.

17. Това, което Бог ти е дал даром, даром ще го дадеш, не го задържай за себе си. От изобилието на твоя живот ще дадеш – всичко да тече. Хората, които не дават, приличат на затворени езера, които са мъртви, в които нищо не живее.

18. Никое правителство няма да ви освободи. Свободата е не външен, а вътрешен процес.

19. Кой човек е пратен от Бога? Този, който ви изважда от водата, когато се давите. Може да ви е роден брат, но ако не ви изважда от водата, не е пратен от Бога и не ви е истински брат. Онзи, който ви помага, когато сте в нужда, той е от Бога пратен.

20. Когато слушаш грубите думи на мъжа си или на жена си, кажи: “Колко са хубави тези думи! Има нещо съдържателно и ценно в тях, което трябва да извадя и проуча. Те крият богатство в себе си.”

21. Задръжте малкото за себе си, а многото – навън. В малкото е силата

22. Никога не допускайте някой да се меси във вашата работа. Нито вие се месете в работата и свободата на другите.

23. Защо не трябва да се лъже? Защото при лъжата човек скъсва връзките си с Бога, с Христа, с напредналите същества и с това поставя пречка за своето духовно издигане. При лъжата се образува една астрална експлозия, понеже мисъл-формата на лъжата е в противоречие с истинския факт. И тази експлозия действа разрушително върху този, който е излъгал. При лъжата се изменя химическият състав на кръвта.

24. Истински приятел е онзи, в чието присъствие сълзите пресъхват, скърбите, страданията и смущенията изчезват.

25. Като те лъжат и като знаеш, че те лъжат, пак трябва да приличаш на извора, който на всички дава. Изворът дава и не се смущава, че от него е пил вълк, мечка, подлец, змия, паяк. Или че водата му отишла до някой трън или до някоя нечистотия. Ако водата мислеше като вас, ако се откажеше да помага на хората, тогава какво щеше да стане с вас? Размътете извора и вижте след десетина минути какво ще направи – от центъра ще вземе да се чисти и ще изхвърли всичката мътилка.

26. Ако имаш един човек , който да те обича, ти струваш повече от най-богатият цар. Ако имаш един човек, на когото във всички случаи да разчиташ, това е повече от всяко богатство.

27. Гръцките философи са казвали: "Да познаеш света, това е смисълът на живота". Не, в света
има нещо по-високо от познанието, то е да любиш."
Единственото нещо, което не се подчинява на закона, е любовта.– Защо? –Защото тя сама е закон.

28. Който те обича, той предвижда всичките ти нужди. Този, които ви обича, може да ви лекува, може и да ви учи. Най-голямото изкуство е човек да обича.

29. Като се намирате пред известни мъчнотии и страдания, кажете: Любовта иде!. Ако сте сиромах, кажете: Любовта иде! Ако сте болен, кажете: Любовта иде! Ако сте неразположен, кажете: Любовта иде! Любовта е велика сила, от която бягат лошите духове и мъчнотиите, и страданията. Няма по-красиво нещо за човека от това да осъзнае, че Любовта иде вече в света.

30.Добре е човек да умре, добре е и да живее. Ако чрез смъртта човек се освобождава от страданията, тази смърт е на място. Ако като живее, човек се освобождава от страданията и този живот има смисъл. Казвате: „Трябва да се живее.“ Съгласен съм. „Не трябва да се умира.“ Съгласен съм. Трябва да живеем добър живот, а не трябва да живеем лош живот […], за да не страдаме, но трябва да умрем, за да се освободим от страданията... Смъртта е началото на живот. Като умреш на земята, ти ще почнеш да живееш на небето. След като умреш в невидимия свят, ти почваш да живееш на земята. Като умреш на земята, ти започваш да живееш в един по-горен свят, но ако след като умреш, не влезеш да живееш в един по-висок свят, страданието започва. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар