вторник, 21 юни 2011 г.

СИМВОЛИ И ЧОВЕК, ПРОИЗХОД, ЗНАЧЕНИЕЕДИНСТВО МЕЖДУ ЧОВЕК И РУНИ И ЦВЕТЕТО НА ЖИВОТА И БУКВИТЕ!

Ето и приложението ми  за това как руните се свързват с човека и откъде разбрах за тяхното съществуване, от човека! Разгледайте  изображенията и оставям на вас от тук нататък сами да си правите изводите. Ако наблюдавате човека може да получите безкрайно много символи и букви/както и аз ги получих/, които вече съществуват като руни и азбуки и в Цветето на живота!
Умишлено слагах точка за мястото на главата, за да се ориентирате по-лесно в положението на тялото. Където съм писала "две ръце събрани встрани" - пред, пред последното на първия ред изображение - може да се получи и от една свита ръка.

Разбирате ли, че ние сме едни живи ходещи руни? Изписваме ги с движенията си, дори в спящо    
положение.
Тези факти не предизвикват ли много въпроси във вас?

Както може да забележите руните могат да се пишат надясно и наляво, нагоре и надолу/например ръце разперени нагоре или надолу/. И поради тази причина четох, че не било хубаво да се носят в портмоне, защото така се местят и символът, който изобразявал също се променял.

Руните по принцип се смятат за тайна и ги свързват с магически сили и съм срещала християни, които се боят от тези така наречени магически и тайни символи.
Няма тайни и няма магии в Руните или има, но не повече отколкото в нас самите, както се разбира!
Споменава се, че Бог Один ги е открил, дали му се от небето за човечество по свръхестествен начин. 
Руните са част от живота и от човека! Ако се боим от руните все едно да се боим от човека и от живота. Можем да ги срещнем в Орфеизма и розетката също.
Както разбрах от писаното в  статията за Руните и изображенията приложени в нея - те произлизат от Цветето на живота и още в частност от Дървото на живота! Трите успоредни вертикални линии и пресечените им представляват Дървото на живота, получава се от Цветето на живота.  


Цветето на Живота


Плодът на Живота, две завъртания

За който не е чувал нищо за Цветето на живота, може да погледне мои рисунки от 2013
Цветето на Живота - Рисунки

Можете да обърнете внимание, че много от известните математически фигури като тетраедъри, хексагон и т.н. произлизат или се съдържат в тази рисунка. Разгледайте и Дървото на живота. От  Цветето произлизат букви  и руни, които всъщност произлизат и от човека, защото аз от там ги получих.
Тази фигура/на Цветето на живота/ е заснета от пирамиди в Египет, навярно и в други места по света присъства.
От нея Леонардо е черпил знания за великите си открития, както и сами можете да се убедитете . Има и написана книга от Друнвало Мелхиседек - Древната тайна за Цветето на живота/1 и 2/. Който се интересува повече, може да ги прочете. Накратко споменавам някои неща в статията си за Цветето на живота, но те са в друг аспект - лого символите и Цветето на живота.
Понеже съм нарисувала доста рисунки от Цветето на живота/ дала съм връзката по-горе/, като го използвам за основа на манадалите си и Дървото на живот, веднага ми направи впечатление Дървото на живота в статията за руните.  Това, което е видял Бог Один и откъдето е извлекъл всички руни. Да, те се съдържат в Дървото на живота, както и в Цветето на живота, както и в самият човек! Ще кажете как? Ами много просто - вдигнете си двете ръце нагоре успоредно и ще се получи руната, която прилича на английското главно F. С различни движения се получават и останалите руни. Аз ги нарисувах като наблюдавах себе си .
Разбирате  ли колко е свързан светът на символите с живота, с реалността?  Символите изобразяват живота! Руните се получават 
от Дървото на живота, а то от Цветето на живота и понеже става въпрос за живот - можем да ги получим и от различни движения на тялото.
Руните са използвани после в различни азбуки. И важното е, че всеки символ, буква си има значение и сила, представлява някаква енергия. Навярно подобно и ние излъчваме определена енергия, когато с движенията си формираме определени букви, руни  или когато изричаме букви и думи с устата си..
Може би по този начин е основана и йога-упражненията и медитация! А Будите са отдавали голямо значение и на пръстите на ръцете. Но с тях навярно ще се занимавам по-нататък.
Отделно мога да ви спомена, че символът на Богът на траките, изобразен по един от начините е онази руна, за която ви казах, че може да се получи само от човек с четири ръце. Което може само да ни говори за този символ, изобразява Бог, който е имал четири ръце! Подобни единствено съм виждала в изображения за индийските богове. 
Та символите, колкото и да ви изглеждат далечни и несвързани, от различни книги и вярвания - те имат едно общо начало и това е Живота - Цветето на живота и живият човек!
Символите изобразяват живота на човека!

Eто и още малко слънчеви символи/наричам ги така защото кръгът и лъчите ги свързвам само със Слънце/:

Предполагам, че се свързват с календара, както и кръста, с осемте годишни празници, дни и подобни. Последният символ е по-скоро руна, защото човек може да го изпише като постави двете си ръце върху главата си. За слънчевите символи ако нещо някой повече знае, моля, нека даде връзка или информация, изображения! Защото аз не намерих подобни на друго място в нета.

Исках да изразя най-популярната йога поза с изображения на триъгълници. Вижте какво се получи
Тази поза се свързва с пирамида като изображение и затова първоначално си мислех, че ще успея да я изобразя с три триъгълника, но триъгълниците са всъщност четири. Това е предимството на изображенията! Изясняват нещата! И пирамидата се получи пресечена.


Ето още някои символи, които се получават по същият начин както руните, но само от ръцете

Тези символи по принцип могат да се изобразявят нагоре/триъгълник/ и надолу с върха/с ръцете/. При положение, че ги приемаме символите само като символи/триъгълник/, а не като символ изписан от живота тоест тялото и в частност ръцете -ще пропуснем доста подробности. Може да забележите, че триъгълниците биват по-къси и по-дълги.
Също така се забелязва, че символът W съм го изписала два пъти. Единият е по-разширен, а другият е по-събран. Но тук посоката на пръстите е съвсем различна. В горното W - дланите сочат навън, а в долното навътре/събират се в средата/. Посоката на енергия в живота е от значение, вярвам и че при символите е така. Също може да забележите, че символът приличащ на буквата "Т" не е много широк, защото в случая ръцете са свити в лактите. Може да се изпише същият  символ с разперени ръце. В единият случай пръстите на ръцете сочат навътре, а в другият навън.
За получените триъгълници се забелязва още, че може да бъдат изписани над главата/ от точката на рисунката се ориентирайте/, може и под главата с връх надолу. Откъдето следва, че се използват еднакви символи но с различно значение вложено в  тях. Ако забелязвате някои от символите наподобяват математическите знаци  - равно, стрелка, по-голямо, по-малко.

Пропуснах да спомена и за първият и вторият символ - ръцете са прилепени, пръстите сочат в различна посока на едната и другата ръка. На едната ръка пръстите сочат наляво, а на другата прилепена за нея - надясно.
Защото подобен символ се получава и когато свием само ръцете в лактите /от раменете/ с пръсти сочещи нагоре.
Изписването е същото, но символите са различни, местоположението също е различно спрямо тялото.
И във втория случай не може да се изпише символът като П, а само като обърнато такова.

Тези руни ги наричам ъглови, защото се получават от свивката на ръцете или краката.
Забелязва се, че ъглите могат да бъдат остри, прави и тъпи. По същия начин може да си представим лява и дясна руна, изписана с ръце, крака или с дясна ръка и ляв крак например.
Ориентировъчно съм сложила точка за глава. Има три символа, които се получават от двама човека,  напомнят за шевици и бродерии.
Ако ви кажа, че във всичко виждам руни, няма да вярвате. Ето една снимка на йога, вижте руната, която виждам:Това е символът на Анкх. Днес го видях. Тази статия много дълго я дописвах, но смятам с този символ да я приключа. Затова погледнете и други изображения, които намерих в нета за Анкх, защото ще ги коментирам.По принцип символът на Анкх е известен като символ на безсмъртието, но никога не съм разбирала повече. Сега имам и разбирането, с тази руна, получих и разбирането за нея.
Затова не ме интересува какво е писано вече на тази тема, просто ще споделя това, което е вътре в мен. Наричам го руна, защото както всички цифри и букви и руни могат да се изпишат в дървото на живота и да се извлекат от дървото на живота, така и този символ.
Получава се като си сложим ръцете на тила, както виждате. В случая съм го нарисувала със събрани крака един до друг. Кръгът е човешката глава, триъгълника са ръцете, поставени на тила, а чертата на долу е човешкото тяло със събрани крака. Може и да се рисува с разперени ръцете, може  и краката да са разперени. Но сега за пръв път виждам това положение на човешкото тяло като символа на Анкх. Затова Анкх, положително не е кръст. Безсмъртието, съгласна съм с това определение и ще разберете защо. Безсмъртието го свързват с цифрата осем, а кръста с четири. Има общо, но не е едно и също, както и двете цифри не са едно и също, общото е че са кратни на две. Чували сте навярно и за осмият ден, на обрязването, в Библията е споменато. Много изображения разгледах на Анкх, но смятам че тези четири почти отговарят на горното, което видях и направих. Първото е изобразено с крила, смятам че поставените на тила ръце имат общо с крилата. Второто е направено с два раздела в кръга. Аз бих нарисувала вътре в кръга двете полукълба на мозъка, защото кръгът изобразява човешката глава. На третото изображение се вижда една змия, но много по-точно би било да се изобразят двете змии с крилата, което е известно изображение и затова не съм го пейстнала. Четвъртото изображение символизира шестте чакри. Могат да се нарисуват точно там и това изображение отговаря на човешкото тяло. А Самият кръг горе, главата е седмата чакра. Разтварянето на седмата чакра се свързва с безсмъртието, рисуват я още като разтворен лотос. От всичко до тук, следва че Анкх изобразява човек с разтворена седма чакра - символ на безсмъртието. Много простичко изображение и много съдържащо в себе си. Човека се сравнява с микрокосмоса, откъдето следва, че Анкх представлява един микрокосмос и по принцип човек е вечен, дори и да преминава от живот в смърт и от смърт в живот. От тук следва, че Анкх си е точно символът на безсмъртието, цифра осем  я изобразяват с Инфинити като изображение. Анкх е разтворена седма чакра в човека. Това е което разбрах от този символ. Дали с разперени ръце или с крила, все това изобразява, но аз лично предпочитам този символ нарисуван с крила или с триъгълник, както го видях, защото крилата значат Полет.

Тези руни  ги намерих в рисунките си, малко са в неугледен вид, но реших да ги пейстна защото някои от тях липсват в по-горните изображения.

Още за произхода, значението и символите можете да прочетете във връзките, които съм подбрала по-долу! На първо място слагам връзките за символи произхождащи от древните българи, траките.
По символите може да съдите за много неща, както и за неизчерпаемите познания които са имали нашите прадеди! А символът на Бог Тангра говори само за древност! И този символ може да се свърже с някои писания.


РУНИ - ЗНАЧЕНИЕ

БЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР И СЛЪНЧЕВИ СИМВОЛИ, КАРТИ СИМВОЛИ

НЕБЕСНАТА КОСТЕНУРКА - ЗНАК НА ТАНГ-РА

СИМВОЛЪТ НА ТРАКИЙСКИЯТ КОННИК - АСТРОЛОГИЧНО ПОСЛАНИЕ

РОЗЕТА

СИМВОЛИКА ОТ БАЛКХАРА

СИМВОЛИТЕ, ПРОИЗХОД И ЗНАЧЕНИЕ

СИМВОЛИТЕ, ПРОИЗХОД ИЗНАЧЕНИЕ 2

СИМВОЛИТЕ, ПРОИЗХОД И ЗНАЧЕНИЕ 3

НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ СИМВОЛИ

ВЕЛИКДЕНСКИТЕ СИМВОЛИ ПО СВЕТА, ПРОИЗХОД, ТРАДИЦИЯ

КЛЮЧЪТ НА СОЛОМОН

РЕЙКИ СИМВОЛИ

ДВАДЕСЕТТЕ СВЕЩЕННИ СЛЪНЧЕВИ СИМВОЛИ НА МАИТЕ

СИНЯТА КНИГА И СИМВОЛИ

МАСОНСКА СИМВОЛИКА В ЕДИН ДОЛАР

ЗА СИМВОЛЪТ ИН и ЯН

СИМВОЛИЗМЪТ НА ЦВЕТЯТА

ПОСЛАНИЯТА НА ВОДАТА

из"ХОЛОГРАФСКАТА ВСЕЛЕНА" и връзки


Няма коментари:

Публикуване на коментар