неделя, 23 август 2015 г.

ЗНАЧЕНИЕ НА РУНИТЕ

Руните са писмени символи, използвани от германци и скандинавци от 1 в. пр. н.е. (поне на толкова е датиран първият германски рунически строй). Има твърдения, че келтите също ползвали руни. Известните рунически азбуки са: 2 в датски стил, 5 в шведско-норвежки. Англосаксонците също имат нещо подобно. Дори българите си имат руническо писмо, използвано VI-X в. паралелно с кирилицата. Разказва се, че Бог один/санскрит/ висял три дни на едно дърво с главата надолу, когато от джобът му паднали клечки, които се подредили под формата на Дървото на Живота от Цветето на Живота и от там той видял всички тези рунически символи, извлякал ги и ги е дал на човечеството като руническо знание. Съществува и руническа йога.ИМЕНА И ЗНАЧЕНИЕ
1. MANNAZ (ЧОВЕК), Руната на "АЗ"-а. 
Права - Начало на броенето. Ефективни ще бъдат само яснотата, желанието за промяна. Независимо от вашите заслуги бъдете отстъпчиви, умерени и съсредоточени. 

Обърната - Ако имате проблеми, за разрешаването на които нещо ви пречи, то руната ви съветва да бъдете честни със самите себе си. 


2. GEBO/GIFU (ДАР), Руната на единството. - Х
Означава, че обединението, единството, участието (в произволна форма) - е наблизо. Въпреки това, руната подчертава, че истинското партньорство може да съществува само между личности, които не губят соята цялост при единение. 3. ANSUZ (УСТА), Руната на силата и енергията. F
Права - Руната на Посланика. Ключовият акцент тук е получаване на послания, знаци, подаръци. 

Обърната - Може да сте загрижени за това, което изглежда като прекъсната връзка, недостатъчно яснота или разбиране - или във вашето минало, или в настоящата ситуация. 4. OTHEL (НАСЛЕД-СТВО), Руната на отстъпването.
Права - Разделяне. Отстъпление Наследство. Това е времето на разделящите се пътища. Старата кожа трябва да се изхвърли, преживяните отношение - прекратени. 
Обърната - Сега не е време да бъдете свързани със старите условности и авторитети. 5. URUZ (ЗУБЪР), Руната на силата.
Права - Сила. Мъжественост. Женственост. Това е знака за завършване и за нови начинания. 
Обърната, тази руна изиска сериозен анализ на вашето отношение към собствената ви личност. Но не напускайте пътя, за да се хвърлите в тъмнината. Оказвайки се в дълбоки води ще се научите да плувате. 


6. PERDH (ТАЙНА), Руната на магията.
Посвещение. Нещо скрито. Тази руна се отнася за Небето, Непознаваемото и е свързана с Феникса - мистична птица, изгаряща себе си и възраждаща се от пепелта. Пътищата на този знак са тайнствени и скрити. Достиганото не се проявява с лекота и готовност. Това е руната на търсенето. 7. NAUTHIZ
Стеснение. Необходимост. Болка. Това е сложна руна. Необходимостта да имате работа с жестоко принуждаване - това е нейния урок. Ролята на този знак е обозначаване на нашите "тъмни" зони, местата, където растежа е замразен, което води до слабости, които ние негативно проектираме върху другите. 8. INGUZ (скандинавска богиня), Руната на плодородието и завършването.
Плодородие. Нови начинания. Завършване на започнатото - ето какво трябва да се разбира под този знак. Появата на тази руна означава, че вече са натрупани достатъчно сили, за да се достигне завършване, разрешаване на нещо, вследствие на което, да се постави ново начало. Завършването тук е от най-важно значение. 9. EIHWAZ (БОР), Руната на помоща.
Защита. Отвращаващи сили. Съветът на тази руна е - търпение, изискване - предвидливост и настойчивост. Ако се подлагате на изпитания, трябва да намерите сили да преодолеете трудностите и да не допускате поражения. Успоредно трябва да развиете чувство за не приемане на собствените постъпки, които водят до тежки ситуации. 

10. ALGIZ (ЛОС), Руната на защитата, блатна трева или тръстика.
Права - Защитеност. Бастун. Лос. Съществен момент е контролът върху емоциите. Във времената на промени, обрати в жизнения път и ускорено самоизменение е важно да не се поддавате на емоциите. 
Обърната - Бъдете внимателни към здравето си, внимателно следете за връзките, които се оформят при вас в това време и не увеличавайте бремето на другите. 

11. FEHU (ИМОТ), Руната на собствеността.
Права - Владение. Хранене. Скот. Това е руната на изпълнението: удовлетвореното честолюбие, получената награда, щастливата любов. Този знак призовава към задълбочено изучаване на пътищата за придобиване и победа във вашия живот. 
Обърната - Във вашия живот може да се появи сериозно разстройство, загуба на собственост - от нещо незначително, до нещо голямо.
12. WONJO (СВЕТЛИНА), Руната на радостта.
Права - Радост. Светлина. Това е руната на плодоносния клон. Периодът на мъчения е завършил и вие, така да се каже, сте дошли на себе си. 
Обърната - Процесът на раждане е дълъг и труден. Криза, тежък етап - дори и да е кратък, а финалът близо. 
13. JERA (ГОДИНА), Руната на финала.
Реколта. Плодороден сезон. Една година. Руната на благоприятните развръзки. Отнася се за всички дейности или предприятия, с които сте свързани. Появата на тази руна ще ви даде сили да поддържате добро разположение на духа. Все пак помнете, че бързи резултати не бива да очаквате. 

14. KENAZ (ФАКЛА), Руната на пламъка.
Права - Разкритие. Огън. Факел. Това е руната на разкритието, обновената яснота, разсейването на тъмнината, покрила част от вашия живот. Във взаимоотношенията не може да има взаимно разкритие. 
Обърната - Очаквайте помрачаване в някоя ситуация или в отношенията.


15. TEIWAZ (ТОР- скандинавски бог), Руната на битката.
Права - Енергията на война. Това е руната на Война на Духа. Неговата битка е винаги със собственото му АЗ. 
Обърната тази руна изисква изучаване на вашата мотивация. 


16. BEORC/BERKANA (БРЕЗА), Руната на растежа.
Права - Ръст. Възраждане. Бреза. Този знак означава плодородие, което способства ръста и символично, и реално..
Обърната - Събитията или, което е по-вероятно, чертите на характера ви възпрепятстват растежа на новия живот. Вие може да чувствате униние поради неспособността да предприемете правилно действие. 
17. EHWAZ (КОН), Руната на движението и прогреса.
Права - Движение. Прогрес. Кон. Това е знака на прохождането, прехода и движението, нови места за живеене, нови подходи и нов живот. 
Обърната - Движението се натъква на препятствия. Бъдете предварително уверени в това, което правите (или не правите). Работата не е в пропуснатите случай. 

18. LAGAZ (ВОДА) Руната на интуицията.
Права - Поток. Вода. Това, което води. Тази руна съответства на потребността без разбиране и оценка да се впуснете в живота. 
Обърната - Предупреждение за опасност от пренапрежение, прекомерно усилие.


19. HAGALL (ГРАД), Руната на разрушаването
Разрушаващи естествени сили. Енергия на стихиите. Град. Изменение, новости, свобода и освобождение са качествата на този знак. Неговата поява посочва настоятелната вътрешна необходимост да се освободите от ограничаващото отъждествяване с материалната реалност и да усетите света чрез разума. 
20. RAIDHO (ПЪТЯТ), Руната на пътя, обединение.
Права - Връзка. Обединение. Присъединение. Пътешествия. Това е руната на връзките, хармонизацията на нещо, имащо две страни, два елемента. 
Обърната - Обърнат, този знак ви съветва да бъдете особено внимателни към личните отношения. В този момент разрива е по-вероятен, отколкото помирението. От ваша страна ще е необходимо усилие. 
21. THURISAZ (ВЕЛИКАН), Руната на могъществото.
Права - Врата. Място на бездействие. Това е руната на бездействието, за това не трябва да се приближавате до вратата и да преминавате през нея без да сте размислили. 
Обърната - Този знак изисква от вас размисъл. Прибързаните решения в този момент могат да предизвикат съжаление. 
22. DAEG/DAGAZ (ДЕН), Руната на победата.
Пробив. Трансформация. Ден. Появяването на тази руна отбелязва главния скок или пробив в процеса на самоизменение, пълно преобразяване на състоянието - завъртане на 180 градуса. В живота на всеки има поне един случай, който - ако бъде правилно разпознат и разбран - завинаги променя нещата. 23. ISA (ЛЕД), Руната на леда.
Застой. Нещо, което възпрепятства. Лед. Във вашият духовен живот е настъпила зима. Може да откриете, че сте се заплели в ситуация, чийто смисъл не сте в състояние да видите. Може да се окажете безсилни да направите каквото и да било, освен да се подчинявате, да се отпуснете, дори да пожертвате някое дълго лелеяно желание.. 

24. SIGEL (СЛЪНЦЕ), Руната на резултата, цялостността.
Цялост. Жизнени сили. Енергията на слънцето. Този знак символизира цялостта, така необходима на нашата природа. Той въплъщава стремежа към самореализация и показва пътя, който трябва да се следва, но не по някакви скрити причини, а защото това е необходимо на вашата личност. Търсенето на цялостта. това е задача на Война на Духа. 
25. НЕПОЗНАВАЕМОТО, бог Один, чиста руна.
Непознаваемото. Бог Один. Пустотата - това е край, пустотата - това е началото. Тук Непознаваемото ви съобщава, че е пристигнало във вашия живот в движение. В тази незапълненост се съдържа мощен потенциал. Пуста и едновременно пълна със съдържание, тя (руната) обхваща пълнотата на битието, всичко, което трябва да се осъществи. 


Пишейки тези знаци преди години/те са част от Свещената геометрия и също ми се дават като дарба от Духа, както рисунките/ ми се виждаха толкова неразбираеми и безмислени, а огромен символизъм се съдържал в тях и сили, енергии, както и в Свещената геометрия от която произлизат. Смятах, че има доста информация и всичко за руните е известно ... не било така. Забелязвате ли, че в Свещената геометрия посоките са шест, през шестдесет градуса се върти всяка фигура. Тук имаме значението само на двете посоки - горе и долу. Запад, изток, север и юг  - липсват. Или се извличат от тези две посоки и останалите значения? Ще ми е интересно да разбера.

Източници
Rune Information
За руните
Руните и

Няма коментари:

Публикуване на коментар