сряда, 26 февруари 2014 г.

БАШАР:ТЕСТ ЗА ПРАГ НА ДОСТОВЕРНОСТТА

Ето какво представлява той. И отново: помни, че това е само едно позволение, но то е основано на колективното съзнание на вашия свят, поради което може да действа при болшинството от вас. Ако искаш да ускориш нещата, трябва само да се запиташ: „Според убежденията ми в момента, колко време предполагам без всякакво съмнение, че ще ми е нужно, за да постигна това нещо?”

Започни с число, което според теб далеч надхвърля предполагаемото от теб време. С други думи, ако например искаш да постигнеш определено състояние, ти можеш да си кажеш: „Вярвам ли, че 10 години са повече от достатъчни? Да, без проблем. Разбира се, че ще го направя преди това ... Вярвам ли, че 8 години са повече от достатъчни? О, няма проблем ... Вярвам ли, че 5 години са ми достатъчни? Да, без проблем ... Вярвам ли, че 3 години са ми достатъчни? Ами ...” В момента, в който проявиш колебание да отговориш твърдо „да”, това е времето, което ти е необходимо при настоящите ти убеждения.

Тогава е моментът да се запиташ: „Какво би трябвало да приемам за вярно, за да ми е необходимо толкова време?” Когато откриеш кое е това твое убеждение, според което ти е необходимо толкова продължително време, интегрираш го, справиш се с него и го изоставиш, тогава направи теста отново. Вторият път би трябвало да преодолееш първия праг: „Вярвам ли, с новите си убеждения, че са ми достатъчни 3 години? Да, няма проблем ... 2 години? Да, с новите ми убеждения, няма проблем ... 1 година? Хм-м-м.”

Отново: в момента, в който се поколебаеш да кажеш „да”, и откровено мислиш, че това не е възможно, това ще бъде правилната преценка за необходимото ти време, при настоящите ти убеждения. Когато си разчистила всички свои ненужни убеждения, останалият период от време е наистина необходимото време, тъй като ти все още имаш преживяване на пространствено-времева реалност и има причини нещата да отнемат определен период от време, защото ти е необходимо да преживееш определен процес, за да оцениш неговия резултат, или пък очакваш някой друг да навакса и да се присъедини към теб, защото не би искала да го изоставиш зад себе си.

Може да има и ред други причини, поради които ще избереш определен период от време като подходящ за изявата на определени неща. В същото време, независимо от необходимия период, парадоксът в тази ситуация е, че в момента, в който приемеш определен период за необходим и уместен, твоето ускорение ще се увеличи. Само когато отказваш да приемеш необходимото време, ти всъщност добавяш допълнително време!

Участник: За да се освободим от дадено убеждение, достатъчно ли е да го идентифицираме и умствено да си кажем, че искаме да се освободим от него, или има и още нещо?

Башар: Нещата се случват още по-автоматично. Защото всяко убеждение, което наистина не отговоря на истинската ти същност, в момента в който съзнателно го идентифицираш, ще ти стане очевидно, че то не ти принадлежи, ще ти се види нелогично, безсмислено и ще осъзнаеш, че то трябва да е дошло отнякъде другаде – от родителите ти, от приятелите ти, от обществото. И щом го почувстваш като безсмислено и нелогично, ти просто ще го изоставиш.


Няма коментари:

Публикуване на коментар