сряда, 26 февруари 2014 г.

БАШАР:МНОГО ОТ ВАС СА НЕТЪРПЕЛИВИ

Много от вас са нетърпеливи да се озоват на различно място от това, на което се намират. И точно това е причината да ви е необходимо толкова дълго време. Защото наистина не е нужно да проявявате нетърпение. Единствената причина да бъдете нетърпеливи е, защото си мислите, че трябва да проявите търпение! Защото не сте доволни от мястото, където се намирате в момента. В момента обаче, когато приемете, че мястото, на което се намирате, е точно това, на което трябва да бъдете, в момента в който приемете настоящето за валидно, вие започвате да изпитвате удоволствие от него, при което вие не искате, нямате нужда да бъдете някъде другаде, защото в момента никое друго място не е по-добро. То просто е по-различно.

И в момента, в който престанете да изпитвате нужда да бъдете някъде другаде в настоящия момент, вие ще установите, че темпото на живота ви се ускорява. Това обаче няма се случи, защото ще се озовете някъде другаде, а защото това „другаде” ще дойде при вас, в настоящето. Нещата (които желаете) не могат да ви открият, ако не сте си у дома. Единственото място, на което съществувате, е „тук и сега”. Ето защо, колкото повече се фокусирате върху това къде бихте желали да бъдете в бъдещето, или къде сте били в миналото, толкова по-малоценно съществувате в настоящия момент и толкова по-малко вероятно е нещата, които би трябвало да ви открият, да ви открият и толкова по-бавно ще се развива животът ви.

Няма коментари:

Публикуване на коментар