сряда, 8 юни 2011 г.

БЛУДНИЦАТА И ЗВЯРА

За блудницата се казва, че е град, койт владее над земните царе./Откр.17:18/ Тя още седи на много води/Откр.17:1/, а водите са символ на люде, множества, народи според писаното в Откровение 17:15 Откъдето следва, че тя стои и на много народи. Седи на червен звяр със седем глави и десет рога/Откр. 17:3/. Седи и на седем хълма/Откр.17:9/, които са седем царе/Откр.17:10/ СЕДЕМТЕ ХЪЛМА СА СЕДЕМ ЦАРЕ! Хълмите в действителност не са хълми, а символ на седем царе! Казва се, че петимата царе/хълми/ паднаха, единият сега е/времето на Йоан-шестия цар/, другия още не е дошъл, осмия е звяра/Откр.11:11/ Хълмите са символи на царе и царства, на които седи блудницата. Първият хълм на когото седи блудницата е цар Навохудоносор според писаното в Даниил за четирите световни царства, от което четвърто царство е и звяра. Той е цар от четвъртото световно царство. Блудницата е съществувала от времето на цар Навуходоносор!За звярът се казва, че беше и го няма, че е от седемте царе и отива в погибел/Откр.17:11/ Беше и го няма, но скоро ще излезе от бездната и ще отиде в погибел/Откр.17:7/ За да излезе от бездната е нужно първо да е отишъл там. Само за един цар Навуходоносор намирам подобно Слово в Исая 14:9 Десетте рога на звяра са десет царе, които получават власт като царе за един час, един ден, определено време, заедно със звяра/Откр.17:12/ Те ще воюват срещу Агнето, но Агнето ще ги победи/Откр.17:14/ Звярът и десетте царе/десетте рога/ ще изгорят блудницата с огън/Откр.17:16/ За същото време, за което десетте царе получават власт, за това време идва съдбата на блудницата/Откр.18:18/ Това е времето, когато четвъртото световно царство преминава във вечно царство на Господа/воюват с Агнето/. За същото време се говори и в Откровение 11:15 и в Даниил. От писаното разбираме, че седемте хълма, не са седемте хълма на Рим, а седем царе, от които петте са паднали по времето на Йоан, а осмия е звяра.Първият е Навуходоносор. Още Библията ни говори за три личности – змей, звяр, лъжепророк. Откровение 16:13 И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби; От устата и на тримата излизат жаби/нечисти духове/. От устата на дух не може да излиза дух, но от устата на човек може.
Трима са! Змей, звяр, лъжепророк. Звярът и лъжепророка са хвърлени живи в огненото езеро. Всички останали, които не са хвърлени живи в огненото езеро, нямат общо със звяра и лъжепророка, не са звяра или лъжепророка. Откровение 19:20 И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ; те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел. Например в Даниил се казва: Даниил 7:11 Тогава погледнах по причина на гласа на надменните думи, които рогът изговаряше; гледах догдето звярът биде убит, и тялото му погубено и предадено да се изгори с огън. Какво мислите за Даниил 7:11, ако са само двама ? Единият е зад кулисите, само дърпа конците. Осмият цар/цар може да бъде само човек или биоробот в краен случай/ е звяра. Човек-биоробот, тсва е отговорът и тайната. Хората нямат числа, но биороботите имат. Число на човек. Слава на Бог!

Няма коментари:

Публикуване на коментар