сряда, 8 юни 2011 г.

КРЪЩЕНИЕТО

Да видим какво казва Библията за кръщението
Ефесяни 4:5
един Господ, една вяра, едно кръщение,
Матей 28:19
Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,


От тези стихове можем да си направи извода, че кръщението е едно в името на Бог.
Това е и правилната вяра.
Как едно, ами водното кръщение ще каже някой!
Да, водното кръщение е само символ на истинското умиване на човек със Божието слово. То е изява на нашата воля, че желаем Бог да ни промени изцяло, да ни измие със Словото Си/водата/, с Истината. То е изява на нашата воля, че желаем всяка лъжа, лъжлива мисъл в умът ни да бъде сменена с истината от Божието слово.
Толкова разбирам за сега. Кръщението е едно, в името на Бог/Отец, Син, Светия Дух/.
Понеже някои признават Исус за Божия Син, но не Го признават за Бог, а също признават Светия Дух за сила, но не Го признават за Личност и Бог, ще поясня малко.
Ето тези стихове говорят, че кръщението е в Един Бог/Отец, Син, Свети Дух/.
И ако приемем, че Исус е Божи Син, а не е Бог то тогава с какво се различава от нас самите? Та и ние сме Божии синове и дъщери чрез Него и в Него.
А то и дявола вярва, че Бог е Бог, но не вярва, че Исус е Бог.
Яков 2:19
Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш; и бесовете вярват и треперят.
Другият въпрос който следва за тази вяра е, по какво се различава нашата вяра от тази на дявола?
Другият ми аргумент, че Исус не е като нас е жертвата Му. Никой човек не можеше да плати тази жертва, тази цена. Никой човек не може да прощава грехове и да спасява хората от греховете им.
Пс. 49:7-8
7 Ни един от тях не може никак да изкупи брата си, Нито да даде Богу откуп за него.
8 (Защото толкова скъп е откупът на душата им, Щото всеки трябва да се оставя от това за винаги


Човек не може да изкупи душата си. Само Бог може, това е извода.
Другият ми аргумент, че Исус е Бог е, че Той е Творец.
Само Един е Творецът и всички останали сме творения. Ангелите също са творения.
За Исус се казва
Йоан 1:3
Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.
Отделно за Него се говори като за Свят, Безгрешен, Съвършен.
Качества присъщи само на Бог.
За мен всички тези аргументи доказват, че Исус е Бог.
Много вярващи си мислят и за Светия Дух като за сила, но не и като за Личност, като за Бог.
Водата е сила, огънят е сила, бурята е сила.
Но нито една сила от всички тях не може да обича, а Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Светия Дух
Римляни 5:5
А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свети Дух.
Той е
Исая 11:2
И духът Господен ще почива на него, Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и на сила, Дух на знание и на страх от Господа;
Това са все качества на Личност - мъдрост, разум, знание.
Още виждаме, че Светия Дух се наскърбява, има чувства значи.
Кажете ми поне една сила, отделна от личност, която има чувства?
Не познавам такава.
Никоя друга сила не притежава тези човешки качества - да говори, да се радва, да се наскърбява, да учи, да утешава.
За мен кръщението е едно в Името на Бог/Отец, Син, Свети Дух/, както пише в Библията.


Ще засегна още един въпрос.
Много хора си мислят, че говоренето на езици винаги значи кръщение в Светия Дух, но не е така.
Освен за кръщение в Светия Дух с говорене на езици, се говори в Библията за дарба говорене на езици в 1Кор.14 глава.
Не може да не правим тази разлика. Библията я прави. Нужно е да разбираме какво значи кърщение, какво новорождение и какво говорене на езици.
Говоренето на езици си е съвсем по Библията и за всички вярващи, Божи дар, както дарбата за изцеление, пророчество и т. н.
Верно е, че много пастири свързват говоренето на езици винаги с кръщение в Светия Дух, но не е задължително винаги, когато говорим на езици да бъдем кръстени в Светия Дух, както не е задължително винаги когато изцеляваме чрез Божия дарба да бъдем кръстени в Светия Дух.
Матей 10:8
Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте.


Кръщението в Светия Дух за мен значи пълно обръщение на вярващия от лъжата към истината, от тъмнината към светлината.
Значи пълно изобразяване на Исус в нас, в цял ръст, достигането на Христовата пълнота
Ефесяни 4:13
докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;
Още значи пълно умиране на човека за греха, както апостол Павел казва
Галатяни 2:20
Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.
След кръщението в Светия Дух връщане назад няма.
Та който е умрял за греха не съгрешава, както и в който човек се е изобразил Христос в цял ръст също не съгрешава.
Но както Петър съгреши след като беше новороден - три пъти се отрече от Исус.
Явно така и тези които не са порастнали във вярата съгрешават.
Но пък апостол Петър после даде живота си за Христа.
Този въпрос засяга обръщението на вярващите.
Верно е, че апостол Павел, който познаваше до съвършенство закона се промени за три дни.
Обръна се за три дни, но не е така с всеки повярвал.
Нямам пълното обяснение на този въпрос - за обръщението. Защо някои съгрешават след като повярват, а други престават. Разбирам че Бог променя всяка личност поотделно и по различен начин според сърцето на човека. Но и нямам намерение да се занимавам с Божиите работи, нито да Му държа сметка защо някои вярващи са променени според Божия образ, други продължават да се променят, а трети не се променят. Това не е моя работа. Аз вярвам в Божията милост и Му имам пълно доверие, че прави всичко което е потребно и нужно за всеки човек - и за праведните, и за неправедните.
Вярвам че ако има само един единствен шанс за спасението на една душа - Бог ще даде този шанс на човека.
Във връзка с тази тема са ме питали.
Кой каза че Петър е бил новороден?
Кой въобще е бил новороден?
Кой се е родил от горе?
Има различни вярвания по този въпрос.
Вярвам, че след новорождението мъртвия човешки дух се новоражда. Не казвам Светия Дух.
Чрез Светия Дух - мъртвия човешки дух в човека се новоражда и нарушената връзка с Бог/от греха на първия човек/ е възстановена.
Този дух е още бебе, но чрез Светия Дух и Божието слово - пораства.
Когато човешкия дух вземе надмощие над човешката душа - човек върши Божията воля.
Та толкова разбирам.
Духът не е праведен и неправеден. Никъде не се говори подобно нещо. А за душата се говори, че е праведна и грешна.
Новорождението за мен не е равно на кръщение. Те са различни.
От Библията разбираме кой е новороден.Човек, който чрез Светия Дух нарича Исус Господ е новороден.
Виж Матей 16
14 А те рекоха: Едни казват, че е Иоан Кръстител; други пък - Илия; а други - Еремия, или един от пророците.
15 Казва им: Но според както вие казвате, Кой съм Аз?
16 Симон Петър в отговор рече: Ти си Христос, Син на живия Бог.
17 Исус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец Ми, Който е на небесата.
на друго място се казва
1 Коринтяни 12:3
Затова ви уведомявам, че никой, като говори с Божия Дух, не казва: Да бъде проклет Исус! и никой не може да нарече Исуса Господ, освен със Светия Дух
Значи Петър чрез Светия Дух е нарекъл Исус Господ. Така ли е? По Словото ли е? Да.
Още един пример
Матей 14
28 И Петър в отговор Му рече: Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Тебе по водата.
29 А Той рече: Дойди. И Петър слезе от ладията и ходеше по водата да иде при Исуса.
30 Но като виждаше вятъра [силен], уплаши се и, като потъваше, извика, казвайки: Господи избави ме!
31 И Исус веднага простря ръка, хвана го, и му рече: Маловерецо, защо се усъмни?
Петър ходеше по водата. Човек без Светия Дух може ли да ходи по водата, без силата на Светия Дух?
Не, разбира се.
Примери много има в Библията и който иска ги вижда, който не иска си затваря очите.
Да вземем и примера с Давид, когато той съгреши пред Бог. Също беше приел Светия Дух. А в Библията освен за приемане на Светия Дух се говори и за изпълване със Светия Дух, за мярка на Духа ...
Разбираме от Псалми за Давид, където иска Божията прошка и се моли на Бог, Бог да не отнема от него Светия Дух.
Псалми 51:11
Да не ме отхвърлиш от присъствието Си, Нито да отнемеш от мене Светия Си Дух.
Бог прощава този грях.
Псалми 32:1
Давидов псалом. Поучение. Блажен оня, чието престъпление е простено, Чийто грях е покрит.
Тук трябва да добавя, че освен хулата против Духа има и други грехове, които не се прощават.
Например греха на Саул не беше простен, на Анания също, на Юда също.
За тези грехове пише
1 Йоаново 5:16
Ако някой види брата си, че извърши несмъртен грях, нека се моли, и Бог ще му даде живот, сиреч, на ония, които съгрешават несмъртно. Има смъртен грях; не казвам за него да се помоли.

Най-важното за кръщението е да се знае писаното в Римляни 6
4 Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.
5 Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение подобно на Неговото;

Кръщението е участване в смърт и ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата се казва, ще се съединим и с възкресение подобно на Неговото!
Когато Исус беше кръстен, Духът го отведе в пустинята, за да го изпита. Вижте Лука 4. Хубаво е да се прочетат тези изпитания, защото те са същите и до днес за всички вярващи. Сега няма да се спирам подробно на тях.
Лука 4
3 И като изчерпа всяко изкушение, дяволът се оттегли от Него за известно
време.

И тук да спомена за едно всеобщо неправилно разбиране.
Почти всички вярващи смятат, че новорождението предхожда кръщението! Но дали е така? Кръщението значи смърт, а новорождението е е вид възкресение.
Може ли да възкръснеш, преди да си умрял?
Няма коментари:

Публикуване на коментар