сряда, 8 юни 2011 г.

ДВАМАТА ПРОРОКА ОТ ОТКРОВЕНИЕ 11 И КРАЯТ НА СВЕТА

Понеже някои вярващи тълкуват времето на двамата пророка като минало и го свързват с времето на Френската революция, а двамата пророка свързват със СЗ и НЗ.
Реших да поместя фактите от Божието слово, а всеки сам да си прецени къде е истината и кое правилното тълкувание на пророчеството в Откровение 11. Когато четем Откровение разбираме, че тези два пророка са свързани с времето на звяра, живеят по неговото време и са убити от него. Значи когато живее звяра, живеят и пророците. Звяра не е блудницата, както някои си мислят и мислят че блудницата е Римокатолическата църква. В Откровение 17, 18, 19 ясно се казва, че Великата блудница е град и съдбата й идва за един час и звяра изгаря блудницата в огън, а не блудницата звяра/друго погрешно тълкувание и разбиране/ Откровение 17:16 И десетте рога, които си видял, те и звяра ще намразят блудницата, и ще я направят пуста и гола, и ще изядат месата й, а нея ще изгорят в огън. Още се казва, че съдбата й е постига за един час./Откр.18:10/ Френската революция не е за един час или един ден! Исках да направя това уточнение, за да можем да видим какво пише в Божието слово без предразсъдъци и наслоени вярвания. Да прочетем писаното относно времето на властването на звяра. Откр. 13:5 даде му се власт 42 месеца/които са равни на 1260 дни и на време времена и половин време/ Откр 11:2 Измери Божия храм, олтаря и ония които се кланят в него ... народите които тъпчат светия град 42 месеца Откр.11:3 пророкуват 1260 дни Откр 11:7 звяра воюва против тях, победи и убие Откр.13:5 даде му се власт 42 месеца Откр. 12:6 хранят 1260 дена Откр. 12:14 хранят време, времена и половин време Даниил 7:25 Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния, и ще замисли да промени времена и закони; и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половина време.
За едно пророчество е най-важно да разберем времето за което се отнася и мястото или нищо не сме разбрали. Цялото Божие слово е Логос, а точното Божие слово за точно време и място се нарича Рема. И от цитираните стихове по-горе разбираме, че времето през което звяра властва и пророците пророкуват е едно и също.  /Тук преди съм се заблудила - ВРЕМЕТО не е едно и също/. Едно и също е като време и равно на три години и половина.

Двамата пророци, пророкуват в храма/който вече съществува, забележете - три години и половина. Това време е равно на времето на властването на звяра, но тези три години и половина в които пророкуват пророците са точно преди звяра да излезе от бездната, защото когато излиза той убива двамата пророка.
Тоест вече можем да говорим за едно време от седем години. Три години и половина двамата порока пророкуват плюс три години и половина звяра властва на Земята. Което значи, че писаното в Библията няма нищо общо с предсказанията за края на света в 2012 година!  


 Същото е времето и през което жената от Откровение 12 е скрита от звяра. Същото е времето през което народите тъпчат светия град - 42 месеца/това отново е времето на двамата пророци, точно преди звяра/ и времето в Даниил 7:25 
Тази корекция не се забелязва веднага и аз съм я пропуснала преди, но благодарение на този стих, може сами да се убедите
Откровение 11:7
7 И когато свършат свидетелствуването си, звярът, който възлиза от бездната ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие.

Със сигурност знаем всичко това от писаното в Библията.
Знаем, че те ще бъдат убити от звяра, което разбира се не може да се случи по времето на Френската революция, защото тогава звяра още не е дошъл в световна власт.
Значи със сигурност знаем, че тези пророци не са убити по времето на Френската революция!
А са убити от звяра и по времето на звяра и са пророкували през това време, което не е минало, а бъдеще!

Това е времето на 7 печат и седми ангел от седми печат/15 стих/ и времето когато световното царство на звяра става царство на Нашия Господ.
Това е времето след поставянето на Божия печат/7 гл. Откровение/ и след времето на голямата скръб.
А според описаното в Матея за голямата скръб, тя е след мерзостта на запустението и резултат от мерзостта.
Времето на 7-мия печат и 7-мия ангел е след времето на 7 печат и 6-ти ангел.
Всеки може да погледне последователността на събитията. Описала съм ги в "Съкратено изложение на Откровение" и може да погледне и писаното за Матей 24 във "Времето на Пришествието".
Това е времето когато 42 месеца се тъпче светия град от народите/Откр.11/
Светия град/мястото на пророчеството/, който не е във Франция и в който пророкуват пророците.
И след три дни и половина  убитите от звяра пророци влиза жизнено дихание според писаното в Откр.11 и те се изправят на краката си.
Френската революция три дни и половина ли е?
И за три дни и половина ли е забраната за СЗ и НЗ?
Тълкуванието свързано с Френската революция и СЗ и НЗ като пророци, никак не се вързва с писаното в Откровение 11!
И след това двамата свидетели възлизат в облак и неприятелите им ги виждат!
Това също не се вързва с разбирането, че двамата пророци са СЗ и НЗ
Как СЗ и НЗ оживяват от смъртта и възлизат в облак след три дни и половина и как /9 стих/ племена народи и езици гледат труповете на СЗ и НЗ три дни и половина? И как се възнасят .... и как пак се връщат на земята ...
От пророчеството разбираме, че в часа на възнесениетона двамата пророка в които е влезнало преди това жизнено дихание/жизненото дихание е присъщо само за живите същества, нали така/ става земетръс в града, в който пророкуват двамата пророци и в който техния Господ биде разпнат.
Положително Нашия Господ не е разпнат в Париж!
Откровение 11
8 И труповете им ще лежат по улиците на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, гдето и техният Господ биде разпнат.

По времето на възнесението на пророците - станало трус в града и загинали 7000 човека!!!
Не знам подобно нещо, да се е случвало в Париж и този град!!!
Някой още смее ли да твърди, че пророчеството от Откровение 11 за двамата пророка се е изпълнило по времето на Френската революция в лицето на СЗ и НЗ?
Може все още да има хора да си вярват на подобни грешни тълкувания от Библията, но в Библията не пише подобно нещо и Откровение 11, писаното там за двамата пророка няма нищо общо с Френската революция а с времето когато световното царство на звяра преминава в световно царство на Нашия Господ/Откровение 11:15/
15 И като затръби седмият ангел, станаха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос; и Той ще царува до вечни векове.
Това е времето на седми печат, седми ангел и който иска може да проследи събитията по време на печатите от "Съкратено изложение на Откровение".

П.П. Едно допълнение към казаното, което скоро получих като разбиране от Господа, независимо че е било пред очите ни винаги, защото Откровение не е запечатана книга.
Не съм разбирала преди, че пророците са проповядвали три години и половина и чак тогава звярът излезнал от бездната и ги убил след което той властвал за три години и половина поради еднаквостта във времето.
Но стихът от Откровение11:7 ни дава ясното разбиране за това
"7 И когато свършат свидетелствуването си, звярът, който възлиза от бездната ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие."

И когато свършват свидетелствуването си - което било 42 месеца, три години и половина - "звярът който излиза от бездната ще воюва против тях и ще ги убие"

Трите години и половина на пророците свършват и тогава излиза звяра от бездната и ги убива...
Това разбиране не съм го имала преди поради в съответствието в годините - три години и половина.

Но сега като имаме подобно разбиране, можем да имаме и разбирането, че точно три години и половина преди Антихрист ще свидетелствуват двамата пророци в храма!!! Храмът също ще е налице! И плюс трите години и половина на властване на звяра стават общо седем години преди краят на света. Така че в Библията не е писано за краят на света в 2012 година. Нека да сме наясно. Това са измислици! Там пише за време и събития по които може да се ориентираме за краят на света, но точна година не е записана!

Ясно е, че с разни технологии може да се имитира Пришествието! Но питам се как биха имитирали възкресението на мъртвите, което се описва по време на Пришествието.
1Солунци 4
16 Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред;


Няма коментари:

Публикуване на коментар