вторник, 7 юни 2011 г.

БЛУДНИЦАТА И ЗВЯРА 1

Звярът можем да го свържем и с машините които човек е създал, не точно като в Терминатор, но подобно Знаете какво следва от нарушаването на Вселенски закони. Това рано или късно те застига, както и преди цели светове са били унищожени от Бог. А за Антихриста пише, че променял времена и закони Даниил 7:25 Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния, и ще замисли да промени времена и закони; и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половина време.
Тоест освен закона на времето и други подобни закони. Времето е свързано с пространството. А закона на времето може да се промени само с машина на времето/така да се каже/.
Имаше един друг филм, който донякъде представя подобно бъдеще. Там се разказваше за една програма с която наблюдават хората, нещо подобно на сателит. Могат да те видят всеки момент и да я върнат назад, или в бъдещето да я пуснат. За една жена се разказваше, която умира, после връщат времето назад и я спасяват от смърт, предначертават друга съдба за нея. Обясняваха, че тази машина действа подобно на принципа на онези огледа, които се описваха в книгите на Мулдашев, които променяли времето, така и тя на този принцип променяла времето. Може да е пълна фантастика, която да се превърне в реалност или завинаги да си остане фантастика. А може да е имало неуспешни опити за подобно творение, както и откак свят светува се опитват да сътворят машина на времето.
И така се вързват онези пророчества за последните времена, падането на Вавилон с конете, последните войни са описани с коне. Исая 21:9 Но, ето! иде тук полк мъже, конници по двама! И той проговаряйки рече: Падна, падна Вавилон, И всичките изваяни идоли на боговете му се строшиха на земята!
Още за подобни войни с коне се говори и в Исая 5 8 Стрелите им са остри, и всичките им лъкове запънати; Копитата на конете им ще се считат за кремък, И колелата им за вихрушка.
Иначе няма как да стане и никак не ми се вързваха, но подобна машина ги обяснява тези пророчества и не е чудно. Благодарение на развитите технологии – връщане във времето. Вече си имат някакво, макар и все още изглеждащо фантастично обяснение тези пророчества. Та високо технологичните войни ще доведат до войни с коне и лъкове, както се разбира. Това е едно от тълкуванията за пророчествата, ако се разбират буквално и където не са използвани символи. Ако се разбира символично, може да има и друго обяснение. Тогава какво биха символизирали войници на коне, коне и лъкове в бъдещето според вас?
Верно последните времена се очаква да са времена на технологичните войни, но те могат да унищожат живота на Земята за секунди и никой няма полза от това. Целта на всички управници е да властват! И както виждате за последният пише, че завладява чрез лицемерие и лъжи в мирно време! Тоест завзема територии докато никой нищо не подозира и не забелязва, прави го невидимо за останалите.
А за блудницата мога да кажа само това, което е писано. Йоан във видението си вижда жена блудница, а тълкуванието което се дава след това в Откровение за нея е - град, тайна, Вавилон. Град, който властва над земните царе. Това не е видението, а тълкуванието за блудницата в Откровение - град-тайна, който властва над земните царе. Още има нещо много интересно писано за тази блудница.

Откровение 18:4 И чух друг глас от небето, който казваше: Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете й и да не споделяте язвите й;
Бог приканва людите си, да излезат от нея! Тоест и там ще има Божии хора, както може би е бил Даниил във Вавилон, а царят на когото служи Навуходоносор е сравнен с Антихрист.
Искам да ви обърна внимание и на друго. Антихриста ще е безсмъртен. Откъде си правя тези изводи ли? От това, че пише, че ще са хвърлени живи в огненото езеро/Откровение 19:20/, което е втората смърт!
Откровение 19:20 И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ; те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел.
Навярно това се е случило след оздравяването на смъртоносната рана 12 Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана/от сабя/ бе оздравяла. 14 И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя.
Навярно и тогава го е последвала цялата земя или след като е убил двамата пророка в храма и е седнал в него като Бог!
Не знам дали съм споменала преди за мерзостта и всегдашната жертва. Ще го спомена и него, това тълкувание което имам в себе си. В Библията от един стих се разбира, че всегдашната жертва е свързана с принос на хляб. В НЗ Христос казва "Аз съм Хлябът"... Но от друга страна ако има храм, ще има ли жертви на животни? Толкова за всегдашната жертва съм намерила писано. Относно мерзостта - тя обикновено се свързва с поклонение на идол. А единственият идол опоменат в Откровението е образът на звяра, който/забележете/ се поставя в храма за поклонение! От където си правя извода, че образът на звяра е всъщност мерзостта. Образът на звяра, който започва да диша/продиша/ и говори 5 И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума; също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ.
Описанието е като за човек, но щом го поставят в храма неподвижно по-скоро е машина, която може би предсказва и бъдещето. Антихриста като безсмъртен навярно ще обещава безсмъртие и на поклонниците си чрез печата. Но се споменава и за язвите на подпечатаните. А също пишеше в Откровение, че хората ще търсят смъртта, но никак няма да я намерят Откровение 9 6 През ония дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма да я намерят; и ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях.
Печата преди го свързвах с времето, пространството и материята. Но ако е така то всички ние сме подпечатани донякъде, защото сме затворени в пространство, време и материя. На Божият печат пише Божието име, а на печата на звяра, неговото име. Белега на звяра навярно не може да се махне, но пише, че се побеждава! Откровение 15 2 И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тия, които бяха победили звяра и образа му и числото на името му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи.


Няма коментари:

Публикуване на коментар