сряда, 8 юни 2011 г.

ПОМАЗВАНЕ НА ПРЕСВЕТИЯ - ДАНИИЛ 9:24

Даниил 9:24
24 Седемдесет седмици са определени за людете ти и за светия ти град за въздържането на престъплението, за довършване греховете, и за правене умилостивение за беззаконието, и да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството, и да се помаже Пресветият. Някои вярващи си представят, че това е момента на кръщението на Исус и слизане Светия Дух върху Него т.е. - Той е помазан със Светия Дух, което за тях значи помазване на Пресветия. Но ако разгледаме кога се извършва помазание от библейските примери ще разберем повече. Изход 40:15 и да ги помажеш, както си помазал баща им, за да Ми свещенодействуват. Левит 6:22 Онзи от синовете му да го принесе, който ще стане помазан свещеник вместо него Левит 8:10 След това Моисей взе мирото за помазване и, като помаза скинията и всичко в нея, освети ги. 2 Царе 2:4 Тогава Юдовите мъже дойдоха и помазаха там Давида за цар над Юдовия дом 1 Йоаново 2:20 А вие сте помазани от Светия и знаете всичко. Деяния 10:38 именно, Исус от Назарет, - как Бог Го помаза със Светия Дух и със сила; И още се казва, че са помазвали с миро за изцеление. Разбираме че се помазват хора за свещенници, за освещение, за царе, за изцеление и т. н. Ако обърнем внимание, ще разберем че Пресветия не може да бъде помазан за свещеник, защото всеки Пресвят е вече свещеник и не може да бъде помазан за освещение, защото е Пресвят, нито за изцеление, пред Пресветия болести не устояват. Единственото възможно помазание остава за цар. Има още нещо споменато в този стих на което искам да се спра. Запечатване на пророчеството. Кога пророчествата се запечатват и какво значи запечатване? В Откровение четем Откровение 22:10 Още ми каза: Не запечатвай думите на написаното в тая книга пророчество; защото времето за изпълнението му е близо. А в Даниил точно обратното, което значи, че времето за изпълнение на това пророчество не е близо. Още значи, че запечатано, то няма да се разбере. Ще се чете, но няма да се разбира. Но ще дойде време се казва, когато знанието за тази книга ще се умножава Даниил 12:4 А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват, и знанието за нея ще се умножава. Искам да обърна внимание на думите - до края на времето. Това е времето на това пророчество. С това време Го свързва пророчествотов Даниил и Исус като го цитира/Матей 24/

Няма коментари:

Публикуване на коментар