сряда, 8 юни 2011 г.

ВЕЧНАТА ПРАВДА И ДАНИИЛ 9:24-27

Вечна правда и Даниил 9:24-27 24 Седемдесет седмици са определени за людете ти и за светия ти град за въздържането на престъплението, за довършване греховете, и за правене умилостивение за беззаконието, и да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството, и да се помаже Пресветият. 25 Знай, прочее, и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим до княза Месия ще бъдат седем седмици; и за шестдесет и две седмици ще се съгради изново, с улици и окоп, макар в размирни времена. 26 И подир шестдесет и две седмици Месия ще бъде посечен, и не ще има кои да Му принадлежат; и людете на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището; и краят му ще го постигне чрез потоп; и до края на войната има определени опустошения. 27 И Той ще потвърди завет с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът; и един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите; и гняв ще се излее върху запустителя до определеното време. Ако приемем че вечната правда в Ерусалим е въведена или установена, няма значение, тогава не би следвало да чакаме Антихрист и мерзостта, запустението и голямата скръб! Защо в Ерусалим, ще пита някой – защото се казва:седемдесет седмици са определени за светия ти град, не за цялата земя, не за друго определено място, а за светия град, да се изчисти от престъпления и грях, да се освети светилището. Това значи, че не би трябвало повече да има войни в Ерусалим, а според Лука 21:24предстоят! Затова свързвам "вечната правда" с установяване на хилядагодишното царство. Тогава ще има вечна правда в Ерусалим/светия град/. Не би могло да е по-рано. И ако приемем че Исус е вечната правда възникват въпроси, а отговорите им противоречат на написаното в пророчеството. Например защо вечната правда Исус е установена на небето в момента, а в Даниил се говори за вечна правда, която е установена в Ерусалим. И как да приемем че Исус е тази вечна правда за която се говори след като Той умря извън града, а не в града? И как да приемем, че тази вечна правда е установена в Ерусалим след като повечето евреи не вярват в Исус и не са го приели за Свой Господ и Спасител? Те още чакат Месия. И Христовата вечна правда се установява в целия свят в момента, но не и в светия град, за който говори пророчеството. Въвеждането на вечната правда я свързвам с установяване на Христовото царство на земята и с освещението. Бог ще установи правдата Си, като изчисти светилището и людите Си, като ги избави от враговете им, поръси ги с чиста вода/както се казва/, като излее Духа Си над тях, като се освети сред тях. Бог се освещава чрез Израел и Израел чрез Бога и Христовата жертва не могат да я приемат преди Бог да свали покривалото от очите им за което се говори, преди да се изпълнят времената на езичниците./Римл.11:25/ето завета, когато отнема греховете им. Ето и още условия Ез.28:25 когато събера Израилевия дом от племената ....и се осветя чрез тях 26... и ще познаят, че Аз съм Господ техният Бог. Езекиил 28:26 и ще живеят безопасно, когато извърша съдби върху всичките около тях, които са им напакостили; и ще познаят, че Аз съм Господ техният Бог. Ез. 38:8 осветя чрез тебе Гоге. Стиховете потвърждават че Бог се освещава чрез Израел и когато ги избавя от враговете им и ги въвежда в земята им, в притежанието им. И да свържем писаното в пророчествата с време - това са последните времена и е ясно казано в самите пророчества където се говори за освещение на Бог и Божия народ и Божия град и светилище. Ез.39:1-8няма вече да се омърси святото Ми име..... Това е Денят за който говорих. Ез39:25-29 25 Затова, така казва Господ Иеова: Сега ще върна Якова от плен, ще се смиля за целия Израилев дом, и ще бъда ревнив за светото Си име. 26 И те ще носят срама си и всичките престъпления, чрез които станаха непокорни на Мене, когато живеят безопасно в земята си, без да има кой да ги плаши. 27 Когато ги доведа пак от племената, и ги събера от страните на неприятелите им, тогава ще се осветя у тях пред очите на много народи; 28 и те ще познаят, че Аз съм Господ техният Бог, понеже ги направих да бъдат закарани в плен между народите, а после ги събрах в земята им; и няма да оставя вече там никого от тях. 29 И няма вече да скрия лицето Си от тях; защото излях Духа си върху Израилевия дом, казва Господ Иеова. В Еремия се говори също за времето. Можем да свържем пророчествата с времето. Ер.30:7 велик е оня ден Ер.30:8 в оня ден... ще строша хомота... Ер.30:9 ще служат на Господа Ер.30:18 всеки град ще се съгради ...и храмът.. Ер.30:20 ще накажа всички които ги угнетяват. Ер.30:24 пламенния гняв на Господа ...в последните дни ще разберете това Ер.31:40 града няма вече да се изкорени или съсипе до века. Едно условията Бог да се освети чрез Израел е връщане в земята им. А условията за връщане в земята са Ер.49:2 Рава грамада развалини ... тогава Израел ще завладее онези, които са го владели Ез.16:55, 53 когато възвърна техните пленници, ще възвърна тогава и твоите пленницеи. И след въвеждането на вечната правда Бог се прославя чрез Израел и Израел чрез Бога. Исая 60:3 Народите ще дойдат при светлината ти, И царете при бляскавата ти зора. Исая 60:12 Защото оня народ и царство, Които не би ти служили, ще загинат; Ония народи дори съвсем ще се съсипят. Исая 30:1515 Наместо това, гдето ти бе оставен и намразен, Тъй щото никой не минаваше през тебе, Аз ще те направя вечно величие, Радост за много поколения. Захария говори за това време Захария 14:14 14 Тоже Юда ще воюва в Ерусалим; И богатството на всичките околни народи ще се събере, - Злато, сребро и дрехи - в голямо изобилие. 24-ти стих споменава времето на помазване на Пресветия. Това за мен е времето на началото на царуването на Христос на земята, когато се въвежда, установява вечната правда. Светилището не е очистено още в Ерусалим, а пророчеството говори за очистване на светилището точно там. От всички стихове разбирам, че Даниил 9:24 говори за последните времена, както се говори за тях и в предните глави и в следващите, а не за минало време. Това е най-важно на едно пророчество – да се уточни времето и мястото. Уточнихме мястото – светия град, а времето бъдеще, последните времена и в никакъв случай не мога да свържа писаното в Даниил 9:24 с минали събития. Това пророчество беше отговор на молитвата на Даниил/16, 17 стих/ Даниил 9 16 Господи, според всичката Твоя правда, моля се, нека гневът Ти и яростта Ти се отвърнат от Твоя град Ерусалим, светия Ти хълм; защото поради нашите грехове и поради беззаконията на бащите ни Ерусалим и Твоите люде станахме за укор на всички, които са около нас. 17 Сега, прочее, послушай, Боже наш, молитвата на слугата Ти и молбите му, и заради Господа, осияй с лицето Си върху запустялото Си светилище. Той се моли Господ да осияе запустялото Си светилище. Даниил се моли точно за мястото в светия град – запустялото светилище – Господ да осияе с Лицето Си там и Господ му отговаря. В момента вечната правда не е установена в Ерусалим. Но тя ще бъде установена там, Божиите обещания ще бъдат изпълнени, макар и сега да не са. Бог ще се прослави на времето Си, според писаното и според изпълнението на условията за изпълнение на обещанията. И Ерусалим ще е място където вечната правда ще пребивава, според обещаното от Бог в пророчествата. Храмът ще се очисти и там народите ще принасят дарове, ще се покланят в Ерусалим. Захария 14:18 Дори ако не влезе египетското домочадие и не дойде, То и на тях не ще има дъжд; Тях ще сполети язвата, с която Господ ще порази народите, Които не влизат Да празнуват празника на колибите. Същото време е свързано с очистване на светилището, което още значи възвръщане на Божия народ в земята му и времето когато Бог извършва съд над тези, които са го угнетявали - с една дума възстановяване на Израел и Божия храм/светилището/ и не само възстановяване, но и прославяне на Израел сред останалите народи. Бог когато върши нещо го върши съвършено. Когато ни дава вечен живот, не ни дава само вечен живот, че някои да се отказват от него, но ни дава вечен изобилен живот/Йоан 10:10/ Така и когато възвръща Своя народ в земята, не ги възвръща за укори и презрение, а за да ги прослави, за да прослави Себе Си и тях чрез Себе Си. От Матей 24 виждаме, че и Исус когато говори за пророчествата в Даниил ги свързва с последните времена, преди Пришествието. Какво повече да кажа. Всичко е казано, но всеки може да си го разбира различно според нивото си. И ако продължим нататък да четем пророчеството разбираме че княз Месия не може да бъде Исус, защото времето и събитията не отговарят на написаното в Даниил за миналото. Някои могат да бъдат много изненадани, но писаното за княза идеално се вързва с написаното в останалите пророчества за звяра. Княз - Звяра посечен - смъртоносна рана, от сабя и оздравява времето - три години и половина мерзостта и запустението - ще постави мерзостта и следва голямата скръб установява завет с мнозина - чрез белега на звяра И след това идва царството на Бог - вечната правда Световното царство преминава в ръцете на Нашия Господ /Откровени 11:15/ . Което съотвества и с помазването на Пресветия./24 стих/ Значи, че Исус е помазан за Цар. Всеки цар се помазва. Цар Давид беше помазан. Или с други думи помазване на Пресветия го разбирам като преминаване на световното царство на звяра в царство на Нашия Господ и това е времето през което се установява вечната правда./Откр.11:15/ И така всички противоречия около тези стихове се изчистват. Всичко идеално си пасва и с вечната правда и с помазването на Пресветия и с княз Месия, който може да бъде само Антихрист. Мерзост и запустение не можем да ги свържем по никакъв начин с Исус! Но с Антихрист можем!


Няма коментари:

Публикуване на коментар