сряда, 8 юни 2011 г.

КНЯЗ МЕСИЯ И ДАНИИЛ 9:24-27

Ако имате вече съставени мнения по въпроса изобщо няма да разберете за какво става въпрос, а и това пророчество е запечатано. Разбирането което получих беше в момент в който изучавах подробно Библията. В смисъл не всеки ще го разбере и ... който иска да чете.Даниил 9:24-27 24 Седемдесет седмици са определени за людете ти и за светия ти град за въздържането на престъплението, за довършване греховете, и за правене умилостивение за беззаконието, и да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството, и да се помаже Пресветият. 25 Знай, прочее, и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим до княза Месия ще бъдат седем седмици; и за шестдесет и две седмици ще се съгради изново, с улици и окоп, макар в размирни времена. 26 И подир шестдесет и две седмици Месия ще бъде посечен, и не ще има кои да Му принадлежат; и людете на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището; и краят му ще го постигне чрез потоп; и до края на войната има определени опустошения. 27 И Той ще потвърди завет с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът; и един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите; и гняв ще се излее върху запустителя до определеното време. 1. След 7 седмици от заповедта идва княз Месия 2. След 62 седмици княза посечен 3. За 1 седмица потвърждава завет, 1/2 седмица престават жертвата и приносът Много вярващи свързват стиховете за княза Месия с Исус. Но Той умира и в същия миг потвърждава завета, защото според писаното в Евреи 9:16-18, завета се утвърждава с проливането на кръв и смъртта на завещателя, и в същия момент жертвите престават, и в същия момент се установява вечната правда според някои разбирания, защото вечната правда е различна от Христовата правда, но.... Ако пророчеството се изпълнява в Христос, значи това пророчество, цялото за седемдесетте седмици написано се е изпълнило всъщност за един момент - момента на Христовата смърт!/пълно противоречие с написаното/ То тогава защо се говори за цели в седемдесет седмици, ако пророчеството се изпълнява в един момент - момента на смъртта? Също възниква и въпросът, след като в последната седмица се случва всичко според някои теолози, то тази седмица на три дни ли трябва да я приравним - смърт и възкресение на Христос - всичко три дни или ...? От където следва, че в средата на седмицата, когато жертвите и приносът престават - Христос е в гроба. Още не е възкръснал. И не си спомням Библията да свързва някакво събитие с времето на Исус в гроба. Тогава Той взе ключовете на смъртта и ада, но ... това важно събитие също не е отразено в пророчеството. Тук се говори за преставане на жертва и принос, по времето когато Исус е в гроба - средата на седмицата! Защо ще престават жертвата и приносът точно тогава? Би трябвало да престанат по време на смъртта Му или след възкресението. Да не говорим, че евреите още чакат Месия и жертвите изобщо не престават да се пренасят тогава в храма./още едно противоречие/ И как може да се говори за всичко друго в това пророчество, а най-важното от всичко - ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ, Вечния живот и Божият дар на Светия Дух - най-важното - да не се споменава в това пророчество от Възлюбения Божи пророк Даниил? Просто не е възможно пророк като Даниил да говори за Христовата смърт без да спомене Христовото възкресение. Не е възможно Бог да пропусне най-важното! А вместо за Христовото възкресение в последните стихове се говори за МЕРЗОСТ И ЗАПУСТЕНЕ! Място на размисъл .... за всички които търсят истината. За мерзост и запустение се споменава от Исус в Матей 24 Матей 24:15 Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на светото място, (който чете нека разбира), Нека да погледнем и в кои глави Даниил говори за мерзост и запустение. Даниил 9:27 И Той ще потвърди завет с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът; и един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите; и гняв ще се излее върху запустителя до определеното време. Даниил 11:31 И от него ще се подигнат сили, които ще омърсят светилището, да! крепостта, ще премахнат всегдашната жертва, и ще издигнат мерзостта, която докарва запустение. Даниил 12:11 И от времето, когато се премахне всегдашната жертва, и се постави мерзостта, която докарва запустение; ще има хиляда и двеста и деветдесет дни. Това са всичките три стиха в Даниил където се споменава мерзост и запустение! Какво ни казва 27 стих? Най-точния превод в случая или най-близко до истината е православния и затова ще цитирам него за 27 стих. 27. И една седмица ще утвърди завета за мнозина, а в половината на седмицата ще престане жертва и принос, и на крилото на светилището ще настъпи мерзост на запустението, и крайна предопределена гибел ще постигне опустошителя". Думата крилото преводачите я свързват с храма или се превежда още като храм. Което означава, че в храма ще бъде поставена мерзостта на запустението за която се говори в Матей и останалите стихове. Явно става въпрос за едно и също събитие – поставяне на мерзост в храма, а не за различни. И това събитие е свързано с писаното за звяра и Антихрист, свързано е с писаното и в Матей 24. Мерзостта ще бъде поставена в храма, светилището. Това казва и 27 стих. Също казва, че жертвата и приносът ще престанат. И трите стиха, включително и Даниил 9:27, говорят за едно и също събитие -поставяне на мерзостта в храма. Даниил 11:31 И от него ще се подигнат сили, които ще омърсят светилището, да! крепостта, ще премахнат всегдашната жертва, и ще издигнат мерзостта, която докарва запустение. Даниил 12:11 И от времето, когато се премахне всегдашната жертва, и се постави мерзостта, която докарва запустение; ще има хиляда и двеста и деветдесет дни. Това е моето мнение. Става въпрос за времето на звяра и поставянето на мерзостта в храма. Мерзост и запустение. За това се говори и в Даниил 9:27 Нека погледнем и писаното за посичането на княза/царя/. Исус не е посечен, а е разпнат. Но звяра е посечен и точно след посичането му, когато раната му оздравява много хора, цялата земя учудена отива след звяра и му се поклониха се казва. Откровение 13:3 И видях една от главите му като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя учудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра; Откровение 13:14 И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя. Звяра е ранен смъртоносно от сабя/посечен/ и след това цялата земя отива след него/потвърждава завет с мнозина, а в средата на седмицата престават жертвата и приносът/ И така противоречията за времето, посичането, мерзостта и запустението, преставането на жертвата и приносът се изчистват. Пророчеството отнесено до звяра изчиства многото противоречия, които възникват при отнасяне пророчеството до Исус! И в този случай установяването на вечната правда/24 стих/ в Ерусалим не може да бъде преди хилядагодишното царство, преди изпълването времената на езичниците. Има разбира се много и различни тълкувания на пророчеството. Ето едно от тях казва:"че Месия ще бъде посечен след 69 седмици, единствено може да означава, че екзекуцията ще се състои в седемдесетата седмица. Така че, всяко забавяне на тази седмица с хилядолетия е невъзможно." Но всъщност Даниил 9:26 казва, че подир 62 седмици Месия ще бъде посечен, а не подир 69, но извода по-нататък е правилен. Не само всяко забавяне на тази седмица с хилядолетия е невъзможно, но не е възможно и посичането да е в една седмица било то 62 или 69, а потвърждаването на завета в друга и преставането на жертвата в средата на другата/70-та/ седмица. Извода: Пророчеството в Даниил 9:25-27 идеално отговаря на писаното за звяра.


Няма коментари:

Публикуване на коментар