сряда, 8 юни 2011 г.

БИБЛИЯТА ЗА АНТИХРИСТ

Знанието което имаме за Антихриста е преди всичко от Откровението на Йоан.
Ето по-важните цитати
Откровение 14:18
14 И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя.
15 И позволи му се да даде дишане/забележете дишане/ на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума; също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ.


Какво разбирам от тези стихове? Ще ви кажа. Откровението не е запечатана книга и това е написано в самото откровение. Затова няма нужда да се разпечатва, а само да се разбира правилно написаното и това е възможно като се чете безпристрастно. Тогава Бог отваря очите и виждаме, неща които са били пред очите ни, но не сме ги виждали до този момент. Разбира се, че правят образ на звяра, този образ му се дава дишане, продумва ... Това е идол, направен, който обаче диша и говори, прилича на човек. Бих казала да е компютър или машина, но диша и говори. Засега не знам машина, която да диша, за говорене има говорещи машини. Ще се изисква поклонение на този образ и който не се покланя, ще бъде избит е писано.

16 И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им;

17 за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име.

18 Тук е нужно мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.


За тези стихове доста е изписано, за белега на ръката или челото и шест, шест, шест.
Някои свързват това със златото, други с компютъра, който бил създаден, а трети с www, което изписваме в нета, защото тази буква била еврейската буква със стойност шест. Но също така се казва, че това е число на човек, което значи ще бъде човек с число ... Какво ви говори това? Да продължавам ли? Кои човеци имат число?
Поклонението не е само на звяра, но и на зверовия образ./Откр14:15/
И не е доброволно, но принудително /Откр.14:16/
Още се казва в Откр. 14:17 за да не може никой да купува или продава, освен оня, който носи за белег името на звяра.
Когато човек не може да си купува храна, ще умре от глад и това си е принудително поклонение. Или умираш или си поставяш белег.
Не може да продаваш, което значи, че не може да печелиш пари и къде ще отидеш без пари в този свят?
Още се казва, че числото на звяра е число на човек т.е. звяра е човек и не точно,човек с число.
И първия и втория звяр и лъжепророка са хора. Имаме три личности.
Писано е:
Откровение 16:13
И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби;

Не може три нечисти духа да излизат от милиони усти, след като в Откровение е писано, че излизат от устите на змея, звяра, и лъжепророка.
За тях още се казва, че те живи са хвърлени в огненото езеро. Огненото езеро е втората смърт, което значи че би трябвало да са умрели с първата смърт, но са живи хвърлени.

Това е което ми направи впечатление. 
Това не ви ли говори нещо от рода за безсмъртие, че не могат да умрат и затова са живи хвърлени?
А змеят как умира?

Царството на звяра ще бъде световно, което разбираме от Даниил/четири световни царсва/.
Откровение също говори за световното царство на звяра и за блудницата, която стои на тези седем царе, седем хълма, седем царства.
И те нямат общо със седемте хълма на Рим, както грешно се тълкува.
Писано е:
Откровение 17:9-11
9 Ето разумното значение на това: Седемте глави са седем хълма, на които седи жената;
10 те са и седмина царе, от които петимата паднаха, и единият сега е, а другият още не е дошъл, и когато дойде, трябва само малко да постои;
11 и звярът, който беше и го няма, той е осмият цар, който е от седемте, и отива в погибел;

Седемте хълма са седем царе, което значи и седем царства, което значи още седем световни царства. Първото е на Навуходоносор, което разбираме от Даниил 2.
И там се казва, че последното царство е на Господа и няма да се разруши, ще пребъде до века.
Същото се говори и в Откровение.
От тия седем царства, царе/хълми/, петимата паднаха/петте хълма вече не ни интересуват/, единият сега е/по времето на Йоан/.
Книгите ни говорят за световни царства, царства като на Навуходоносор.
А другия когато дойде, трябва малко да постои/царува/ - това е седмия хълм във времето, седмото царство и след него е осмият цар, който ще воюва срещу Агнето.
Писано е:
Откровение 17:11-14
11 и звярът, който беше и го няма, той е осмият цар, който е от седемте, и отива в погибел;
12 и десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно със звяра;
13 те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт;
14 те ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги победи, защото е Господ на господарите и Цар на царете; тоже и ония, които са с Него, ще победят, които са звани, избрани и верни.

И звярът, който беше и го няма, той е осмият цар, който е от седемте, и отива в погибел. Излиза от бездната и отива в погибел. Погибел, разгледах много цитати също значи бездна.

Осмият цар, беше и го няма и е един от седемте царе, отива в погибел.
Излиза от бездната/погибел/ и отива в погибел. Разбираме че бездна и погибел е едно и също от следния стих.

Откровение 9:11
Имаха над себе си за цар ангела на бездната, който по еврейски се нарича Авадон, а на гръцки се именува Аполион.

И да обобщя с няколко думи – звяра е човек, който властва над целия свят/четвъртото царство, осмия цар/
Принуждава цялата земя да му се покланя и на зверовия образ да се покланя и на числото на неговото име.
Откровение 15:2
И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тия, които бяха победили звяра и образа му и числото на името му

Победили – звяра, образа му и числото на неговото име!!!


Онези, които не се покланят, ще бъдат избити/Откр.14:15/

Но има и такива, които са победили звяра, образът му и числото на името му!
А аз като размишлявам ми се вижда, че човек трябва да победи времето, пространството и материята. Не всеки ще свърже времето, пространството и материята с победа на звяра, образа и числото, знам... но единствено човек победил смъртта и влязъл във вечността примерно както Христос чрез възкресението може да победи тлението. 
Нека всеки си разсъждава според до колкото е достигнал, нямам против, но и това мина през мислите ми.


Давам и стихове за блудницата, защото тя е неразривно свързана със звяра и не можем да знаем за звяра нещо, ако не знаем за блудницата нищо. Те са свързани.
Откровение 17:3
3 И тъй, той ме заведе духом в
една пустиня, гдето видях жена, седяща на червен звяр,

Откровение 17:1 блудница, която седи на много води;
Откровение 17:9-10
9 Ето разумното значение на това: Седемте глави са седем хълма, на които седи жената;
10 те са и седмина царе, от които петимата паднаха, и единият сега е, а другият още не е дошъл, и когато дойде, трябва само малко да постои;
Словото казва, че блудницата/която и да е тя, все още не я знаем коя е/ седи на седем хълма, които обаче нямат общо със седемте хълма на Рим, както на много места се говори, а имат общо със седем царства, седем царе, много води/много народи и езици/.
Блудницата седи на седем хълма, които са седем царства със седем царе.
Петимата паднаха, няма ги, което значи, че и петте хълма ги няма вече.
Единия сега е, по времето на Йоан/шестия хълм на който стои блудницата/, а другият още не е дошъл.
Блудницата не може да бъде Римокатолическата църква, защото тя не може да стои на всички царе от времето на Навуходоносор до сега! Тя дори не е съществувала по времето на Навуходоносор, но жреци и подобни гадатели  са съществували тогава.
САЩ не може да бъде звяра, както твърдят адвентистите, защото САЩ няма нищо общо с Навуходоносор.
И не случайно споменавам точно това име от четирите царства. Откровение 17:11
и звярът, който беше и го няма, той е осмият цар, който е от седемте, и отива в погибел;
Звярът беше и го няма и отива в погибел. Звярът беше и той е от седемте царе.
САЩ кога е бил звяр преди това и отишъл в погибел и пак да е дошъл?
А за да се върне звярът от погибел преди това трябва да е отишъл там.
Само за едно от четирите царства се говори подобно нещо и от четирите царе – Навуходоносор.
Исая 14:9
Преизподнята от долу се раздвижи поради тебе, За да те посрещне, когато дойдеш; Поради тебе събуди мъртвите, всичките земни първенци, Дигна от престолите им всичките царе на народите.
Блудницата не може да стои на седемте хълма в Рим и на САЩ едновременно. Седемте хълма са седем царства и седем царе, а звяра е осмия цар/осмия хълм/.
Забелязваме, че този звяр е много войнствен, води много войни - убива пророците, блудницата, воюва с Агнето! Описан е в Даниил - зъби железни, сърце като човешко. Да ви прилича на биоробот, с число шест, шест, шест?

Няма коментари:

Публикуване на коментар