вторник, 19 юни 2018 г.

ПРИ - РОДАТА“Но думата ми беше за роднинството.
Колкото по-близък роднина ти е, толкова повече имаш право да учиш от него. Такъв е Законът.

Родовият принцип е универсален; опознавателната система "свой-чужд" - също. Много Раси са намирали смъртта си заради високомерие и незачитане на Божествените правила. Сега и нас ни тласкат по същия смъртоносен път. Има ли спасително решение?
Има. Но дали да го казвам? Откакто чуждите станаха за вас близки, вие взехте да посрещате близките като чужди. Заслужавате ли решението, за да ви го дам? Все пак, аз няма да бъда съвсем безсърдечен, ще ви подсетя:
Не всички нарти /алпове, асури/ загинали, някои от тях отлетели надалеч и там намерили своя нов дом. Народните приказки разказват за срещите на разумни, самоосъзнаващи се човеци със змейове /дракони, наги/.” Из Отвъд човечеството, автор Елтимир


Много силно ме докоснаха тези думи и прочетох доста отвъд редовете.. Поради назачитане на Божествените правила - намирали смъртта си.

"Премахни на един народ историята и след едно поколение той се превръща в тълпа. След още едно поколение, вече може да го управляваш, като стадо."
Йозеф Гьобелс

Матей 15:5 Но вие казвате: Който рече на баща си или майка си: Това мое имане, с което би могъл да си помогнеш, е подарено Богу,
6 - той да не почита баща си, [или майка си]. Така, заради вашето предание, осуетихте Божията дума.
Или на първо място снабдяваш нуждите на ближните си, които виждаш и след това на Бог, който не виждаш.
Какво се прави в света? Силата се обезсилва. Не се зачита Природата - Живота.
Вече си избрал, живота чрез теб е избрал да бъдеш мъж или жена, да бъдеш българин или американец и т. н. Незачитането на Природата-Живота е подобие на денджърите. Едно дърво може ли да бъде друго, освен това, което е? Приема слънчева светлина от там където е, въздуха и хранителни вещества.
Изглежда поради успиване хората могат да бъдат всичко друго, но не и това което са.
Умишлено се крият много неща и истории, и произход, но който търси намира.
А и така се обезсилва жизнената сила. Българите не зачитат себеподобните си, културата си, наследството си /себе си/ и съответно си плащат от енергията, зачитат американци и разни други и съответно си плащат от енергията.
Норбеков:Така че не изисквайте от себе си това, което и в природата го няма….
Спомних си и приказката за грозното пате. Навсякъде, освен в дома си беше отхвърлено и подритвано. Не случайно казват, че всеки камък си тежи на мястото. Само при-родата си човек може да е себе си и в силата си. Болни хора отиват от един град на лекар в друг град. А там им казват: При вас имате златен лекар какво правите тук. Решенията обикновено са до нас, пред очите ни, за снабдяване на нуждите ни, но не винаги ги виждаме, а търсим надалече. Както и Бог търсим в небесата, а той в сърца. Иначе човека си експериментира какво ли не, но не всеки експеримент е сила. Всеки може да се огледа във всяка една област на живота си и да прецени дали посреща близките си като чужди или чуждите му са близки. Аз направих за себе си своите изводи - връщане при При-родата е силата ни и здравето ни и благополучието ни. Търсим в ученията на американците яснота и отговори, а си я имаме в нашите. Например закона за привличането. Дънов го е изказал много по-добре от тях и много преди тях като споменава не само за подобията, които се привличат, но и за противоположностите. Е, понякога живота може да ни води извън пределите на рода, но това са изключения от правилото.

Няма коментари:

Публикуване на коментар