петък, 22 юни 2018 г.

РАЗБИРАНЕТО Е ДРУГОТО ИМЕ НА ЛЮБОВТА

ТИТ НАТ ХАН - Виетнамски монах будист
Цитати от ТИТ НАТ ХАН
Ако изсипите шепа пясък в шача вода, водата става негодна за пиене.
Но ако я изсипите в река, хората ще продължат да могат, да използват водата за готвене миене и пиене. Реката е огромна, както и възможността й да приема, поема и преобразува.
Когато сърцата ни са малки или когато разбирането и съчувствието ни са ограничени, ние страдаме. Не можем да приемаме другите и да толерираме недостатъците им и започваме да настояваме, да се променят. Но когато сърцата ни се разширят, същите тези неща не ни карат да страдаме повече. Имаме достатъчно разбиране и съчувствие и можем да приемем другите. Приемаме ги такива, каквито са, едва след което те имат шанс да се развиват.

Когато изграждаме и подхранваме собственото си щастие, ние изграждаме способността си да обичаме. Ето защо, да обичаш означава да изучиш изкуството първо сам да се грижиш за собственото си щастие.

Най-големия подарък който можеш да направиш към друг човек е да проявяваш разбиране към страданията му. Разбирането е другото име на любовта. Ако не можеш да разбираш, не можеш да обичаш.

Ако родителите ни не се обичат и не се разбират един друг, не можем да знаем как изглежда любовта. Най-ценното наследство, което родителите могат да оставят на децата си е тяхното собствено щастие. Да имате щастливи родители означава да получите най-голямото наследство от всички.

Много често се влюбваме не защото наистина разбираме и обичаме другия човек, а за да се разсеем от собственото си страдание
Когато се научим да обичаме и да разбираме себе си, когато имаме истинско съчувствие към себе си, тогава можем истински да обичаме и разберем друг човек.

Източник: Когато обичаш без да знаеш как

Ако страдаме, обикновено мислим, че страданието е всичко, което е в този момент, а щастието е някъде другаде и време.
Хората често питат: "Защо по принцип трябва да страдам?"
Да мислим, че сме способни да ръководим живот без страдание, също е погрешно, както и да мислим, че лявата страна може да съществува без право.
Това важи и за мисълта, че живеем в живот, в който е невъзможно да намериш щастие като такова.
Ако лявата страна казва: "Добре, трябва да изчезнеш.
Нямам нужда от теб. Имам нужда само от лявата "- това е глупост, тъй като лявото ще престане да съществува едновременно.
Ако няма право, няма останало. Ако няма страдание, тогава не може да има щастие. И обратното.
Ако можем да се научим да виждаме присъствието на страдание и присъствието на щастие и умело взаимодействаме с всеки един от тях, тогава ние ще се движим все повече и повече към наслада на живота.
Всички искаме да бъдем щастливи, а в света има толкова много книги и учители, които се опитват да помогнат на хората да станат по-щастливи.
Но все пак всички продължаваме да страдаме.
Така че можем да мислим, че правим това погрешно.
Това някак си "не успяхме да изпитаме щастието".
Това не е вярно. За да може да изпита щастие, не непременно пълна липса на страдание.
Напротив, изкуството на щастието е изкуството на страданието по правилния начин.
Когато се научим да разпознаваме, прегръщаме и разбираме страданията ни, страдаме много по-малко.
Но не само това; ние сме способни да продължим напред и да превърнем страданието в разбиране, състрадание и радост за себе си и за другите.
Най-трудно е да приемем такова нещо, че няма такава сфера, където съществува само щастие и няма страдание.
Това не означава, че трябва да се отчайваме. Страданието може да бъде трансформирано.
Веднага щом отворим устата си, за да кажем "страдание", знаем, че обратното на страданието вече е тук.
Където има страдание, там също има щастие.


 Из „Без кал няма лотоси“

„Където има страдание, има и щастие.“
„Умението да страдаме добре е много важно за постигането на истинско щастие.“
„Щастието е възможно днес, сега, но няма щастие без страдание.“
„Осъзнатостта е най-добрият начин да понесем страданието, за да не бъдем смазани от него.“
„Да страдаш добре, е изкуство.“
„Корените на страданието ни са дълбоки и са свързани с корените на страданието на другите.“
„Най-фундаменталното ни затруднение е, че понякога ни липсва добра комуникация с нас самите.“
„Най-ефективният начин да покажете състрадание е първо да слушате, след това да говорите.“
„Щастието е възможно още сега, дори не всичко да е идеално.“
„Условията за щастие са винаги не само в мен, но и навсякъде около мен.“
„Около нас и вътре в нас има много чудеса на живота, които си остават недостъпни, защото непрекъснато бързаме.“
Най-ценното нещо, което можете да дадете на любим човек, е собственото ви присъствие.“
„Сам човек, без общност, по-трудно може да промени каквото и да е било.“
„Добрата среда позволява най-доброто в нас да се прояви. Отровната среда може да изведе наяве най-лошото.“
„Когато успеете да накарате приятеля си да се усмихне, щастието му ще докосне и вас.“

Няма коментари:

Публикуване на коментар