събота, 26 март 2016 г.

РАЗВИДЕЛЯВАНЕ

Да отбележа, че днес е Благовещение “ Според Библията на този ден Архангел Гавриил съобщава на Дева Мария благата вест, че тя ще роди Спасителя на човечеството – сина Божий Исус Христос.
Ден 25.03.2016 със сбор от цифрите едно, числото на Бог.
На този ден споделям с вас Благата вест, която осъзнах точно днес. Тематиката е предимно езотерична, откровения лични и осъзнаване лично, за който не се интересува, да знае, да не губи време в четене.
Развиделяване и илюзията на времето/ ума/. Други го наричат его. Всеки си е избрал да живее в тази илюзия поради една или друга причина, във времето.
Календарът на маите и хороскопите от рождената дата служат за времето, илюзията на ума. И умът също е илюзия, която ни затваря във време, пространство и материя /това са трите шестици и печата на звяра/. Който ги разпечата, извън времето, пространството и материята е. Времето е и звяра със седем глави, на седем нива, седем тела и небеса, който свети Георги побеждава/но художниците го рисуват с една глава все още/. /Тук и моят ум се обърка като го четях втори път, но си получих отговор, който свързва три и седем. Значението на числата – седем съдържа две тройки или една тройка с мъжкото и женското начало в себе си и едно … това е само за който е стигнал до там/ Отвъд ума е чистото Божествено осъзнаване, което вижда цялото в сега. Умът, илюзията винаги се рови в миналото или бъдещето, но понякога идеално се съчетават трите времена, пространство и материя в едно в любовта единствено и вечността със всичките си измереня. За ума са ученията на Луиз Хей и закона за привличането и си действат в илюзията. Ние сме във времето и времето в нас/казано от Левски/ с всичките си измерения/пространства/, с миналото, настоящето и бъдещето. Трите си вървят винаги заедно – време, пространство и човек и никога не разделено, както Отец Син и Дух са едно. Така време, пространство и материя са едно. Ние сме в Бог и Бог в нас/казано е от ап. Павел/. Това не значи, че Бог е времето/може да визирате сила, природа… кой до където е стигнал/ . Той е Вечност с времето в себе си/Отец/ и с пространството/Сина/ и със всички видове материи създадени от Духа. Човек се осъзнава чрез труда, който върши с удоволствие и който го храни, но това вече не е труд, а удоволствие. Това, което е помагало на човека за осъзнаването му вече е изродено, защото удоволствието се е превърнало в труд и то труд, който не храни. Как биха могли хората да се осъзнават тогава? Това се питам. Хубавото е, че всички и въпреки всичко продължават своето осъзнаване.
ПП За който е стигнал до там/осъзнаване/ – Следва извода още, че времето е плюс и минус, както и пространството, както и човека съдържа в себе си инг и янг. Да … сетих се за огледалата на времето, които потвърждават това, за двата вида материя, които също го потвърждават и инг и янг в човека също го потвърждават този извод Щастлива съм, когато се осъзнавам, дори понякога и чувствата ми да се нараняват. Те идват от ума също, от мислите. Луиз Хей го обяснява добре  Соломон известен с мъдростта си не случайно е казал „много знание, много печал“. И това е от ума и мисъл също, а отвъд тях е чистото осъзнаване. Там няма печал
Докато си пишех първата част се замислих над две неща. Споделих, че трите шестици/времето, пространството, материята/ са трите печата на звяра, а всъщност е един троен печат. Така е изказано точно. И другото, че едни се осъзнават в едната посока, която Висшият им аз е избрал, а други в друга посока. И това не бях го дописала.
И относно посоките … Вижте и фигурките. Първата, най-обикновената и най-съдържателната, която всъщност е и Цветето на Живота и Звездния Тетраедър изобразява, снежинка още и нашата българска буква Ж от азбуката.
Петър Дънов споделя много неща за значението на буквите и цифрите. Засега ще споделя само неговия цитат за буквата Ж
„Ж. Символ на живота и покълването. Клони и корени. Първата буква на жито, буквата на живота.
„Ж“ означава сили, енергии, които работят за растенето и развитието. Знак за материално състояние.“
Този символ, първият съдържа всичко в себе си, защото съдържа точно посоките три или Време, Пространство и Материя, които се свързват с Отец, Син и Дух и не точно.
Забележете и точката в центъра. Тя е много важна. Тя е нулата, а нулата е Бог. Като Бог Отец го изобразяват с едно. Нулата е числото на Невидимия Бог, където няма нищо и има всичко. Във физиката в точка нула се сменят полюсите, само там могат да се сменят полюсите. Ха и ми казват, че човека нямал общо с магнит. Има и още как. В този свят всичко е полярности и Земята също има полюси и човек си ги има. Затова го споделих това знание. Ние си сменяме посоката само в точка нула, това е центъра на буква Ж. Там се пресичат трите линии ако забелязвате на Пространството, Времето и Материята. Както всичко е енергия, така и всичко е магнетизъм. Дори и да не го виждаме ние го усещаме помежду си. Усещаме вътрешното излъчване на хората, несъзнателно даже, без да го мислим. Всеки усеща. Хубаво е да се знае повече за магнетизма, но много малко стойностни неща има по този въпрос. Почти нищо съществено за най-същественото нещо на Земята така да се каже. Би трябвало да се изучава повече тази тема за нашето благоденствие. И от тук да свържем магнитите с човека и с плюс и минус и закона за привличане и … Виждате ли какво става? Липсва втората част. Законът не е само за привличане, а и за отблъскване. Привличайки едно, отблъскваме друго. Сещате се, нали. Това е завършено учение вече, цялостно. И как стигнахме до завършека? Разсъждавайки.
Тези три оси от Цветето на Живота, от буквата Ж говорят както за времето, пространство и материя, за магнетизма, така и за тройния печат с който сме запечатани. Разпечатването на печатите това е важно, как. Вижте отново схемата. Тя говори.
Вижте и посоките. Всички имат НУЛАТА в центъра, всички минават през нулата/Невидимия Бог, Непроявен, който съдържа всичко и нищо или пустотата, която не е пустота/. Всички имат плюс посоката и минус посоката. Това какво значи? Например ние сме във времето и можем да се преселим в миналото. Посоката отляво от нулата или в бъдещето, посоката отдясно от нулата. А нулата е СЕГА. Сега разбирате ли всички автори, които ни припомнят да живеем в СЕГА, защо го правят.
Даже имаше една прекрасна мисъл на Далай Лама „Попитали Далай Лама кое е най-изумителното нещо за човечеството, а той отговорил:
Човекът, защото жертва здравето си, за да печели пари.
После жертва парите, за да си върне здравето.
След това толкова го безпокои бъдещето, че ЗАБРАВЯ ДА СЕ РАДВА НА НАСТОЯЩЕТО.
Резултатът е, че не живее нито в настоящето, нито в бъдещето. Живее, сякаш никога няма да умре, накрая умира без никога да е живял!“. Ако сте чели Луиз Хей. Тя непрекъснато повтаря, че силният момент е сега. Виждаме го и в Свещената геометрия. СЕГА е нулата, където може да сменим посоките от минус към плюс и от плюс към минус. Забелязали ли сте, че докато мислите ни се реят в миналото или бъдещото, те не могат да отидат другаде. Само то СЕГА избираме къде да бъдем в измеренията, от точка НУЛА, от Невидимия Бог, там където няма нищо и има всичко. Квантовата синхронизация ни казва същото, да не мислим за бъдещето и да не мислим за миналото, да спрем в нищото, където е всичкото – точка нула, центъра. Много други учители ни учат същото за медитации и подобни, да се центрираме. Какво означава това? Точка нула, Невидимия Бог от който се е проявило цялото Битие. Това е центрирането, но то не е в миналото, нито в бъдещето. То е СЕГА и затова силният момент е СЕГА. И това е целта, за да сбъднем мечти, желания, за да сменим посоката на живота си – центрирането в СЕГА, в точка НУЛА, Невидимия Бог от който е произлязло цялото БИТИЕ. Другата ос по същия начин можем да я разглеждаме. Пространството. Там важи херметичния принцип „каквото горе, това и долу“ Нулата отново е в центъра. За да сменим посоките от долу нагоре или от горе надолу, според физичния принцип трябва да преминем през центъра, през нулата. Материята също има два полюса, две посоки, както виждате и от снежинката. Отново за да сменим рушащото се с изграждане е нужно да преминем през центъра. Само така можем да сменим посоките на живота си. В мира и покоя се осъзнаваме, в центъра и нулата. А осъзнаването променя мисленето и от там живота, щото живота е мисъл-форма или формите на мислите са проявени в живота. Спомняте си една мисъл, че всичко се случва, когато човек е на правилното място в точното време. Присъстват трите начала – време, пространство и материя/човек в случая/. А правилното място и време отново са в Нулата, центъра. Там се сливат трите начала, времето, пространството, материята. Или с други думи казано от ап. Павел „Любовта, която свързва всичко в съвършенство“.Кол. 3:14 Но не случайно и ни е дописал Филипяни 1:9
И затова се моля, щото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна.
Какво значи това? Да познаваме широчината и дълбочината.
Ефесяни 3:18
да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината
Виждате ли отново схемата, буквата Ж, снежинката, Цветето на Живота? В тази схема е познаването на дълбочината, широчината, дължината и височината. Поне аз толкова разбирам. Отделно можем да свържем тази схема и с календара, дните на седмицата. Затова и седмия ден е наречен ден на Бог и ден на Вечна почивка. Това отново е центъра, седмия ден и Нулата. Там където е чистото осъзнаване. През шестдесет градуса от окръжността, се получават шестте посоки и шест дни за работа. А седмият е вечната почивка.1 коментар:


 1. offre entre particulier .
  Obtenir un prêt légitimes à toujours été un gros problème pour les personnes étant en difficulté d'argent.
  Les personnes ayant besoin d'un prêt sont de plus en plus préoccupés par la question du crédit et de la sécurité.
  Moi je vous vous rassure que si vous me contacter maintenant vous aurez satisfaction a vos besoins financier car je suis un prêteur légitimes accrédité par la chambre des prêteurs. Le taux d'intérêt pour mon prêt est de 3% et
  Si vous êtes intéressés à obtenir une aide financière contactez-moi dés maintenant.
  Voici mon adresse email: lucastrid123@gmail.com
  Merci pour votre aimable compréhension.

  ОтговорИзтриване