понеделник, 10 март 2014 г.

КЪМ ВЪЗЛЮБЕНАТА ЖЕНА

Аз, Крайон, те приветствам, о, Богиня Лъчезарна на светлината, о, Съвършен канал от Чистата Любов на духа – моя възлюбена земна жена. Чуваш ли ме – аз те обичам. Аз, Крайон, безмерно обичащ те, майстор на Магнетизма, ти съобщавам – ти си универсалния канал на Духа и Лицето на Вселената. Чуваш ли, жено, Крайон те обича. Чуйте ме всички жени на Земята – всяка от вас е въплъщение на съвършената светлина и духовноогнената красота. Този свят ви принадлежи и винаги е бил ваш. О, възлюбена, твоите мисли и чувства са способни да се въплъщават в живота. Ти си въплътената Майка на света. Осъзнай това, скъпа моя сестро. Мисли за света си. Обичай го. Той е твой дом. Скоро ще ти се открие цялото могъщество на истинската ти мисия на планетата и във вселената. Скоро ще узнаеш, коя си ти. Създай света си. Такъв, че в него спокойно да живеят децата ти. Какъвто и трябва да бъде – без войни, болести и смърт. Такъв, в който непрекъснато да усещаш любов, поддръжка, признание и почитание от възлюбения си Мъж. Какъв трябва да е твоя истински дом? Мисли за това, скъпа моя, възлюбена земна жена. Боготвори началото си и творческия огън, боготвори всяка частица живот. Сътвори света съвършен в единство с мъжа. Просто посвети в началото на деня няколко мига с мисли за света – не само за децата си, за болката си и живота си. Поплачи, усмихни се и прегърни цялата Земя с великата си мечта за Света. Сътвори я заедно с мен – аз ще ти помогна. Аз, Крайон, ще ти помогна да сътвориш това пространство на светлина, любов и радост, в което ще живеят децата ти и всички деца на света, в който ще живеят всички семейства на света и ще бъдат в непрекъснато състояние на блаженство и безвремие.
    О, жена, съедини се със Земята и се отречи от натрупаната болка и агресия. Освободи сърцето си от страданията. Прави го винаги и отново и този свят ще се освободи от страдания заедно с теб. Ти си способна да раждаш, да се грижиш, да пазиш свещения пламък на Дома, да възкресиш и освободиш от страдания този свят и тази Земя. Именно ти, сваляш Завесата, която прави света метежен и спящ. Запали пламъка на космическото огнище в дома си, който е и наш дом. Ние всички сме твое семейство. Ние страдаме заедно с вас и поверяваме този свят на теб – грижи се за него, почисти го, преобрази го. Ти можеш да носиш в утробата си духовноогнените образи на новите Творения, да ги въплъщаваш. Способна си да черпиш сила от Вселената непрекъснато, тъй като Вселената това си ти. Всяка от вас е свещена майка. Така че, научи се да мислиш като Богиня, като Виделина. Знаеш ли ти, о, земна жена, че когато изпълняваш ежедневната домашна работа, независимо дали я обичаш или не, ти преобразяваш кармата на света. Така че прави това осъзнато, когато ти се наложи да се заемеш с домашните работи. И помни, че дори в това аз съм единен с теб всяка минута. Нека съзнанието ти е необятно. Научи го да бъде небесно съзнание. Осъзнайте силата на любовта си и могъществото на вярата си. Вселената се осъзнава в земната жена.
    О, жена от всяка възраст – тридневно бебе, девойка и тази, която е понесла на плещите си кармата на света – прости, благослови и боготвори мъжа. Преобрази мъжкото начало, което е самотно и страда не по-малко. Възлюби земните богове – мъжете, и тъмнината ще изчезне. От благословението ти зависи всичко. Прости на мъжа. Знам колко болка ти е причинил, но му прости и любовта ще възтържествува на Земята. Целуни макар и мислено мъжа, който ти е причинил толкова болка и го освободи. Тогава на пътя ти ще застане самата вечност, нейната съвършена светлина. И нека да ти простят. Прости си сама. Възползвай се от новата сила. Това е звездния час на всички жени и мъже.
    Когато началата на Земята възкръснат и се обединят, тогава ще възтържествува второто пришествие на Земята в пълната си сила. И няма да останат граници и забрани за две обичащи се сърца. Помнете, че любовта очаква всеки човек. Цялата вселенска любов е за всяко отделно човешко сърце.
    Скъпо мое човечество. Знам, че сте уморени и знам, че повечето от вас са загубили вярата си, изпълнени са с ненавист, отчаяние, негодувание, безразличие, но виждам че все повече човешки същества с възторжени от пламъка на височайшата любов очи. Именно вие сте критичната маса от съзнанието на света. Мъже, жени, деца. О, войни на Светлината, колкото и да сте, винаги сте болшинство, тъй като масата на концентрираната светлина е всеобхватна.
    Бъдете благословени. Крайон ви благославя, тъй като ви предстои Велик Възход.
    Превод Анита
http://my.mail.ru/community/sekretyperehoda/476207E5B7672CAA.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар