четвъртък, 27 февруари 2014 г.

БАШАР: ВИЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ ЕДНА РЕЗОНИРАЩА ЕНЕРГИЯ

Както вече сме обяснявали по няколко повода, вие представлявате една резонираща енергия. Вашето съзнание резонира на определена честота и това е вашата вибрация-подпис, която отразява вашата уникалност. Тази конкретна ваша същностна вибрация, която ви представлява като уникално създание и уникален аспект от многоизмерния кристал на Творението, уникален израз на „Всичко, което е”, е една постоянна вибрационна честота. Независимо какво наслагвате върху нея по отношение структурата на вашата личност, как се променят емоциите ви и как се изразяват чувствата ви, как протичат мислите ви и как се разгръща поведението ви, винаги, винаги, винаги във вашата същност съществува тази вибрация-подпис, която е уникалното продължение на Творението, което сте създадени да бъдете. Тя е винаги с вас и винаги ви отразява и ето защо, докато продължавате по своя път в този живот и в други животи, ще установите, че колкото повече се интегрирате и се доближавате до истинската си същност и разгръщате своята душа и дух, и колкото повече заемате своето място в Свръхдушата и отвъд нея във „Всичко, което е”, ще откривате, че перспективата, която винаги ще запазите, е, че всичката тази интеграция се случва точно на вас. Това е перспективата, която ще запазите даже когато достигнете до равнището, което наричате „Всичко, което е”, като че ли вие сте се превърнали във „Всичко, което е”.

Парадоксално обаче тази перспектива ще бъде преживявана от всеки един отделен аспект на „Всичко, което е”. Всеки елемент, всеки аспект ще се превръща във времето във „Всичко, което е”. По този начин „Всичко, което е” съдържа всички части, които преживяват себе си като „Всичко, което е”. Това е холограмната природа и холограмната структура на Съществуването, при което всяка част от цялото съдържа цялото и отразява цялото на някакво равнище по някакъв начин. Всяка част съдържа цялата информация на цялото и знаейки това, вие сте наясно, че притежавате цялата информация, която ви е необходима за всяко преживяване, което сте избрали да имате. Тя е винаги с вас, вие може винаги да се свържете с нея, тя може винаги да ви бъде предоставена и не е необходимо да ходите някъде, за да я откриете. Тя цялата е тук и сега, защото в Творението съществува един единствен момент – сега, сега, сега и сега. Винаги „сега”, никога „тогава”, никога „кога”, никога „ще бъде по някое време”. Винаги е сега и всичко, което наричате „различен момент”, е просто същото „сега” от различна гледна точка.

Няма коментари:

Публикуване на коментар