понеделник, 16 декември 2013 г.

БОКЛУК И ЧИСТОТА

Когато човек работи изхвърля боклук, отпадъчни вещества. Готвим, мием, изхвърляме непотребното. Перем, изхвърляме мръсна вода. Ако не се почистят отпадъците от съдовете и помещението в което живеем, не могат да се ползват отново. Същото важи и в духовен аспект. Вярно е, че много са тези, които замърсяват, а малко тези които почистват материалните и духовните светове, затова трудно смогват. Не се ли почистят домовете ни, природата, душите ни - те се затлачват, вмирисват се. Хубаво е, всеки да почиства собствените си отпадъци и боклуци в материален и духовен аспект, за да не се натоварва друг с неговата работа.Същото се случва и с компютрите ако не се почистват от излишната информация, задръстват се и спират да работят, да функционират правилно. Много хора не отделят време за почистване, защото го смятат за загубено време. Времето отделено за чистота е безкрайно ценно всъщност, защото дава живот. Затова не презирайте професията на чистачите, защото благодарение на тях живеем. Да, това е най-неблагодарната работа по принцип и най-неоценяваната. И в духовен аспект чистачите са много важни, не само в материален. Определено двата аспекта оказват влияние един на друг. Материалната атмосфера, видимия свят оказва влияние на духовния. Затова не можеш също да пренебрегваме едното за сметка на другото, не може да чистим само душата си или само домът си. Те трябва да вървят заедно, ръка за ръка. Както чистим външното, домовете си примерно, да чистим и вътрешното - душата си, мислите си. Не може само вътрешно да се чистим, защото нечистота в материалния свят ще ни се отрази на душевния. И обратното важи.Нечистотата в душевния свят, се отразява на материалния. Благодарение на чистотата живеем, ядем, съществуваме. Иначе нямаше да има място да се обърнем от боклуци, нямаше да има свободен съд, където да си стоплим храна и да се нахраним. Нямаше да има с какво да се облечем и с какво да се стоплим, защото и печките не работят, когато не са почистени, климатиците също или подобно работене ни разболява нас. Същото се отнася и в духовен аспект, но ние да разберем материалния, достатъчно е. Всичко написано до тук, което важи за единицата човек, за една личност, важи също и за цялото човечество. Може да се погледне и в глобален мащаб. Защото както са проблемни тези хора, които не си почистват, замърсяват домовете си, така са и проблемни тези фабрики, заводи, корпурации, които само произвеждат продукция, бълват, без да успяват да си почистят отпадъците. Така замърсяват Природата и Околната среда, въздуха, водата, храната и нас естествено, защото пием вода, храним се, дишаме. В духовен аспект ако питате как можем да разбираме замърсяването, ще ви кажа. Човек, който не може да отсява важното от маловажното, истината от лъжата се затлачва, замърсява и унищожава. Мисли и вяра без мъдрост, знание, истина и любов унищожават човека. В начален стадии го разболяват и после съсипват напълно. Затова нека ценим чистачите и тези, чистят душите ни. Примери много има от живота по тая тема. Могат да се напишат томове с книги, но аз нямам намерение да правя това. Просто искам да се замислите за живота си, за домът си, за себе си. Нека бъдем чистачи и не само на думи! Разбирам, че понякога работата е важна и трябва да се свърши, благодарение на което се замърсява. Разбирам също, че на някои повече им е дадено да работят, отколкото да чистят, но нека не пренебрегваме и чистотата на Природата, имам в предвид на материалния свят и чистотата на душите си, имам в предвид духовния свят, защото и двете са свързани помежду си. Материалния свят е отражение на духовния, а духовния на материалния. Когато в душите ни е светло и чисто и домът ни ще бъде чист, Природата също и обратното важи. Когато в душите ни е мрачно и на домът и Природата се отразява.
Няма коментари:

Публикуване на коментар