вторник, 10 декември 2013 г.

МИРЪТ Е СИЛАТА НИ. ПАЗЕТЕ СИЛАТА СИ

Силата на човечеството е в МИРА. И не само на човечеството, а и на всички живи същества, защото Бог е в МИРА. Там където има мир и Божествените качества се проявяват. Затова е много важно човек да се научи, да си пази мира сред бурите житейски, защото само сред мира се случват чудеса и живота се променя.Забелязали ли сте, че много психотронни оръжия точно това правят, рушат мира и ограбват силите ни, много манипулатори използват точно това оръжие, за да ограбят силата ни. Подобни неща се използват и в медиите. Безпаричието също ограбва мира, страха също. В Библията имаше една притча. Там се казва, че не можеш да ограбиш къщата на силния човек, ако първо не вържеш силния и после ограбваш къщата. Много време не съм разбирала тази притча, но сега я разбирам в контекста на мира. Не можеш да ограбиш силата на човека и бъдещето му, ако първо не ограбиш мира му. Мирът е силния човек в къщата ни. И затова запазването на мира е много важен във всяка една област на живота ни и във всички ситуации. Не знам дали сте забелязали, но когато човек има мир и мъдрост идва при него и знанието идва и се справя с всичко, но когато няма мир ... остава само безизходица, не вижда изходния път, не може да чуе гласа на мъдростта и разума,Божествения глас. Нека си спомним и писаното за Адам и Ева още в Битие. Първо змията прокрадна съмнението в тях "Наистина ли каза Бог, да не ядете от плода на това дърво?" И след съмнението, което е причина за загубата на мира идва греха, страха, обвиненията. Взеха да се обвиняват взаимно кой бил виновен.Затова е много важно да си пазим мира във всички ситуации, което разбира се никак не е лесно. Имаше един описан случай още за ап. Павел. Пътува по море и доста хора има на кораба. Всички се радват, щастливи, а той се моли в Духа. Времето приказно, а той се моли. След това излиза буря и всички почват да се страхуват, а той понеже се е молил вече и разбрал изхода от ситуацията не си губи мира, нито един нямало да загине. И действително всички се спасили. Затова някои хора се молят, други медитират и това е основното, защото така успяват да си запазват мира в трудни ситуации, така разбират невидимите, духовните неща, получават мъдрост и знание което им е нужно за да продължат напред, така виждат невидимото. Сетих се и за случая с Моисей, пред него Червеното море, зад него Фараона и армията му тръгнала да го убие. Не се вижда изход, но Бог проправя път в морето, там е изхода. Затова стигам до извода, че единствено вярата ни в Бога или Разума или Силата или както щете го наречете съумява да ни запази мира. Защото един човек, който вярва, той знае, че всичко съдейства за неговото добро и за духовното му развитие. Той вижда света по друг начин и може да запази спокойствие в трудни ситуации. Знае, че не е сам и много духовни сили действат в името на живота. Много е важно също и ние да се научим, независимо как, но да си пазим мира в бурите, защото това ни помага да проявим Божественото в себе си. Тук не мога да не цитирам стиха за мира от Филипяни 4:7 и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Божият мир, който никой ум не може да схване, нека пази сърцата и мислите ни в Христа Исуса! Условието за мира е написано в предния стих, защото забележете всяко обещание си има условие! 6 Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; Мирът е едната Сила, която пази сърцата ни, а радостта е другата. Затова също е казано "4 Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте се." и Истината е третата. Научим ли се да задържаме тези три сили в себе си, Бог се проявява в нас и ставаме непобедими, ставаме осъзнали се Божии чада. Но и духовните мускили имат нужда от тренировки, както и телесните. Затова е нужно всеки ден да се упражняваме в пазенето на мира и радостта и познаването на истината, за да се прояви Божествената същност в нас, да можем да изявим Бог в себе си с други думи казано. И нека не спираме да си повтаряме тази молитва ежедневно, което също съдейства за запазването на мира в сърцата ни и ни приближава към Божествената ни същност:Божият мир, който никой ум не може да схване, нека пази сърцата и мислите ни в Христа Исуса!Както мислите имат сила, така и думите имат творческа сила, те променят живота ни. Чрез тях са създадени световете, чрез СЛОВОТО.
Няма коментари:

Публикуване на коментар