петък, 10 април 2015 г.

ЗАКОНЪТ НА ПРИВЛИЧАНЕТО И КАРМА

Законът на привличането и законът на кармата? Всеки търси свобода и свободен живот, но дали знанието само за закона на привличането ни е достатъчно, за да живеем свободно и щастливо? Как се свързват двете или не се свързват? Задавам си въпросът, след като всичко е свързано в едно Цяло с невидими нишки, как от нищо да не зависим? Някакво противоречие се явява тук. И още нещо се сещам за много споменати случки от Друнвало Мелхизедек, когато Духът го води да се среща с разни личности от които получава енергия или знание или нещо, което трябва да получи. Значи пак всичко е свързано и тогава става ясно защо понякога закона на привличането на действа. Защото винаги действа по-силната енергия, енергии. Ако има места където енергиите ви изтичат, закона на привличането няма да действа, а как ще намерим тези места обяснява само закона на кармата. Затова всичко е много просто и много сложно. Вие как ги разбирате тези неща? Аз така ги разбирам, цялостното учение отново е в Христа за прошката и неосъждението. Ако човек не осъжда, може да не изучава закона на кармата. Но колко от вас го умеят това във всеки миг, във всяка секунда? От всички прочетени учения, засега не намирам по-добро от това на Христос. Навярно и затова всички учители и учения, винаги споменават Христос, например Петър Дънов, Друнвало Мелхизедек, Грег Брейдън .... и то май няма, не се среща, който да не го споменава в ученията си.

Няма коментари:

Публикуване на коментар