събота, 28 февруари 2015 г.

ВЕЛИКИ МИСЛИ - НИКОЛА ТЕСЛА


Десет велики изобретения от Никола Тесла
Kай-известните изобретения на Никола Тесла са свързани с енергетиката и разпространението на свободна енергия. С годините все повече хора разбират играта на правителствата и световните финансови организации, а заедно с това набира популярност и историята на Никола Тесла с неговите постижения. Хората получили допълнително образование извън стандартната система стигат до нова информация за да сглобят големият пъзел. Всички тези постижения са изиграли своята ключова роля в живота ни.
Радио предаване и радио вълни
Променлив ток [AC]
Асинхронен електро-двигател
Роботика и автоматизация
Рентгенови лъчи [X-Rays]
Лазерен лъч
Осветление и светлина
Дистанционно управление
Радио комуникация и неизчерпаема свободна енергия
За изобретенията на Никола Тесла може да прочетете повече ТУК


МИСЛИ ОТ НИКОЛА ТЕСЛА

„Разпространението на цивилизацията може да бъде сравнено с огън-в началото е била слаба искра, после пламък, а накрая могъщ пожар с нарастващи скорст и сила“.

„Всичко, което съм направил, направих за човечеството, за свят в който няма да съществуват унижения и потисничество на бедните от страна на богатите“

„Действията дори на най-малките същества, водят до изменения във Вселената“

„Най-големите загадки на битието ни тепърва предстоят да бъдат разкрити. Дори смъртта може да се окаже, че не е край“

„Колкото хора са се присмивали над мен и са ме наричали мечтател, в нашия заблуден късогвед свят, Но времето ще ни съди …“ „Вече не се тревожа за настоящето … тревожа се за бъдещето“

„Ако не съществуват възможности успешно да бъде нападната, която и да е държава, войните ще престанат“

„Съвременните учени мислят дълбоко, вместо да мислят ясно. За да мислиш ясно, ти трябва здрав разсъдък, а за да мислиш дълбоко, може да си напълно луд“

„Нашият свят е потопен в огромен океан от енергия, ние летим в безкрайното пространство с непостижима скорост. Всичко наоколо се върти, движи се, всичко е енергия. Пред нас стои грандиозната задача, да намерим начин да подчиним тази енергия. Когато я извлече от този неизчерпаем източник, човечеството ще се придвижи с гигантска крачка напред.“

„Скоро ще стане възможно предаването на съобщения без проводници. Всичко ще е толкова лесно, че всеки ще носи в себе си устройства чрез които да праща съобщенията си.“

„Ние строим, за да разрушаваме. Повечето от нашите усилия и ресурси са пропиляни. Нашият път напред е белязан от разрушения. Навсякъде има само ужасяваща загуба на време, труд и живот. Безрадостна, но правдива картина.“

„Живота е и винаги ще бъде уравнение, което не се поддава на решение, при все че има няколко известни фактора“

„Уверен съм, че Вселената е жива,а хората са автомати, движени от волята на Твореца и неговите планове за всеки“

„Не мисля, че има по-голямо тръпка, която може да премине през сърцето на човек, от тази на изобретателя, в момента в който вижда ново творение в ума си, превръщащо се в успех… такива емоции карат човек да забрави храна, сън, приятели, любов, всичко.“

„От всички неща, най-много обичах книгите.“

„Днешните учени мислят задълбочено, вместо да мислят ясно. Човек трябва да бъде с разума си, за да мисли ясно, но може да мисли задълбочено и да е доста луд.“

„Нашите добродетели са неразделни от нашите недостатъци, точно както силата и материята. Когато се разделят, човек спира да съществува.“

„Сетивата ни позволяват да възприемем само миниатюрна част от външния свят.“

„Битките между хората, както и между правителства и нации, неизменно са резултат от неразбирателства в най-широкия смисъл на думата. Неразбирателствата винаги са причинени от неспособността да се оцени чуждата гледна точка.“

„Всички сме едно.“

„Макар и свободни да мислим и действаме, ние сме обвързани заедно, като звездите в небесата, с неразделни връзки. Тези връзки са невидими, но ние можем да ги усетим.“

„Ученият човек не се стреми към незабавен резултат. Той не очаква напредничавите му идеи да бъдат посрещнати с готовност. Неговата работа е като на сеяч – за бъдещето. Неговата отговорност е да положи основите за тези след него и да им посочи пътя. Той живее, труди се и се надява.“

„Оставете на бъдещето да каже истината и оценявайте всекиго по неговата работа и заслуги. Настоящето е тяхно; бъдещето, за което наистина работих, е мое.“

„Може би е хубаво това, че в сегашния ни свят революционните идеи и изобретения, вместо да бъдат подпомогнати, са срещнати с възражение и лошо отношение – заради желания, лични интереси, глупост и незнание; преминават през изпитанията, през безсърдечните мъки на комерсиалното съществуване. Така всичко велико от миналото е било осмяно, обвинявано, потискано – само за да се издигне още по-могъщо и триумфално от борбата.“

„Индивидът е временен, раси и нации идват и си отиват, но човекът остава. В това лежи дълбоката разлика между индивида и цялото.“

Източник wishbox.org и rabbit.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар