неделя, 5 октомври 2014 г.

"РАЗГОВОРИ С БОГА" 3.3 ЦИТАТИ


191И това е станало, защото не е знаела как да използва технологиите, които е
развила. Нейната технологична еволюция е била далеч по-напреднала от духовната й
еволюция, тъй че в края на краищата, технологията й се е превърнала в Бог. Хората
започнали да се прекланят пред технологията и пред всичко, което можели да
създадат чрез нея и което тя им носела. По този начин са получавали всичко, което
разюзданата им технология е могла да им даде - което било разюздана разруха.

Аз тук не съм ви определил като „лоши", просто описах вашата култура като
примитивна. Това може да ви прозвучи като обвинение само ако имате осъждащо
отношение към това да бъдеш примитивен.

Вие съвсем не Ме разочаровате. Вие Ме вълнувате. Развълнуван съм от това
колко сте чудесни. Мислите си, че сте на върха на човешкото развитие, но Аз ви
казвам, че това е само началото. Вие едва сега започвате да преживявате цялото
великолепие!

Вашите най-върховни идеи са все още неизразени, вашата най-върховна визия е
неизживяна.
Но почакайте! Погледнете! Забележете! Дните, в които ще разцъфнете, са
напред. Стъбълцето ви е станало силно и венчелистчетата ще се отворят. А ето какво
ще ви кажа: Красотата и ароматът на вашето цъфтене ще изпълни земята и вие ще
имате своето място в Градината на Боговете.194

Никога не си унижаван, освен когато се считаш за такъв. Никога не си осъждан,
нито „обвиняван" от Бога.
Мнозина не „възприемат" тази идея - Бог, който твърди, че няма „добро" и
„зло" и който заявява, че ние никога няма да бъдем осъдени.
Е, добре, заемете някаква по-определена позиция. Първо казвате, че ви
осъждам, а сега се тревожите пък, че не ви осъждам.

Вашата настояща технология заплашва да изпревари способността ви да я
използвате мъдро. Обществото ви е на ръба да се превърне в продукт на вашата
технология, вместо технологията ви да бъде продукт на вашето общество.
Когато едно общество се превърне в продукт на собствената си технология, то
се самоунищожава.196

Самата вселена е технология. Тя е най-великата технология. Тя действа
съвършено. От само себе си. Но когато вие се явите и започнете да се намесвате в
принципите и законите на вселената, вие се излагате на риска да разрушите тези
закони. А това само по себе си е смъртно наказание. Четирийсетметров наказателен
удар.197

Всеки човек стига до мъдростта по начин, който е разбираем за него, по път,
който му е най-добре познат. Всеки Божи посланик извлича истината от най-
обикновените мигове на живота и я споделя със същата простота.199

Аз казах че ще дойде денят, в който думите и действията на другите няма да те
засягат. Също както Обиван Кеноби ти няма да се чувстваш наранен, дори когато
някой те убива.200

Тогава давам и едно много важно твърдение. По
време на целия си процес на израстване „ти трябва да работиш на нивото, на което си.
На своето ниво на разбиране, на своето ниво на воля и изявления, на своето ниво на
припомняне."201

И така онова, което казах тук, е, че високоеволюиралите същества във
вселената никога не биха „убили" друго разумно същество в пристъп на гняв. Те преди
всичко не биха изпитали гняв. На второ място, не биха сложили край на тленното
съществувание на друго същество без неговото разрешение и трето - в отговор на
конкретния ти въпрос - те никога не биха се почувствали „нападнати", дори и от външни
за тяхното общество или вид създания, защото да се чувстваш „нападнат" означава да
имаш чувството, че нещо ти се отнема - животът ти , любимият ти човек, свободата ти,
собствеността ти, притежанията ти, нещо. Едно високоеволюирало създание никога не
би преживяло това, защото високоеволюиралото създание ще ти даде онова, което
мислиш, че ти е толкова необходимо, че да се готвиш да му го отнемеш насилствено,
дори ако това струва тленния живот на това еволюирало създание. Защото
еволюиралите същества знаят, че могат да сътворят отново всичко и съвсем
естествено биха го преотстъпили на едно по-ниско развито създание, което не знае, че
може да пресътвори това.201

Но нещата отиват още по-нататък. Едно високоеволюирало същество е наясно,
не само че може всичко да пресътвори отново, то е наясно, че това не се налага. То
е наясно, че не се нуждае от нищо, за да бъде щастливо или да оцелее.
То разбира, че не му е нужно нищо външно спрямо него и че това, което е „той"
не зависи от нищо физическо.201

И накрая високоеволюиралото същество разбира, че то и неговият нападател са
Едно цяло. То вижда нападателя като една ранена част от своето Аз. Неговата роля
при тези обстоятелства е да изцели всички рани, така че всички в Едно да могат да
познаят себе си в Истинската Си Същност.

Да отдаде цялото Себе Си на това друго същество би означавало за него да го
излекува.

Да. Такъв е обичаят на американските туземци, които никога не са откъсвали
цвете или билка, или растение, без да поискат разрешение. Всички местни култури
имат този обичай. Интересното е, че тези племена и култури вие наричате
„примитивни".
Очевидно дърветата не се нуждаят от такова ежедневно поддържане, както
хората. Следователно техните потребности не са равни. И все пак те са
взаимосвързани. С други думи единият вид зависи от другия. Вие трябва да обръщате
също толкова внимание на нуждите на дърветата, както и на нуждите на хората, но
самите нужди на дърветата не са толкова големи. Въпреки всичко, ако пренебрегнете
нуждите на единия вид живот, това ще доведе до вашата гибел.206

Във високоеволюиралите общества подкопаването на системата не се смята за
нещо продуктивно, а по скоро разрушително. И така ВЕС са намерили начин да
балансират всеобщите потребности на видосистемата. Те са предпочели това пред
служенето на една малка част от системата, защото разбират, че никой вид вътре в
системата не може да оцелее, ако самата система бъде разрушена.

Очевидно е, че няма да промените това, което вършите, докато не промените
това, което сте.

Спрете да мълчите. Говорете. Издигнете глас. Поставете тези проблеми. Така
бихте могли дори да издигнете колективното съзнание.

Какви са основните ръководни принципи на обществото на ВЕС?

-Ние всички Сме Едно цяло.
-Всичко е взаимосвързано.


Първо ВЕС разбират, че всичко е съвършено, че има един процес, който се
разгръща във вселената и че всичко, което се иска от тях, е да не му пречат. По тази
начин ВЕС никога не се тревожат, защото разбират процеса.211

Никое божествено създание (а всички са
божествени създания) не смята това, което прави за „срамно" или „греховно", докато
някой извън него не го определи по този начин.

Добре. По какво друго се отличават тези култури от нашата?
Отличават се по много други неща. Те не познават конкуренцията.
Осъзнали са, че когато губи един, губят всички. Затова не създават спортове и
игри, които учат децата (и се упражняват и от зрелите хора) на необичайната мисъл, че
има нещо забавно в това един да „печели", а друг да „губи".

Но ето какво ще ви кажа: Докато вашето
общество не познае какво означава обща съпричастност, вие никога няма да
преживеете Святото Причастие, нито да познаете Кой Съм Аз.217

Когато си в присъствието на Бога (в чието присъствие сте винаги, когато сте в
присъствието един на друг) вие не бихте си и помислили да не дадете на Бога, онова,
което е Божие. В смисъл, която и да е част от онова, което Е. Вие бихте споделили
най-естествено и по равно онова, което е Божие с всяка част на това, което е Бог. Това
е духовното разбиране, върху което се крепи цялата социална, политическа,
икономическа и религиозна структура на всички еволюирали култури. Това е
космологията на живота. И неспособността би да видите тази космология, да я
разберете и да живеете съобразно с нея, създава цялата дисхармония на вашия опит
на Земята.===220

Признак за примитивна култура е простотата да се смята за
варварство, а усложняването - за напредък.227
Но тук се проявява най-голямата Божествена
дихотомия:
Най-сложното е най-простото.
Колкото „по-сложна" е една система, толкова по-прост е нейният дизайн.
Всъщност притежава съвършено изящество в своята Простота.

Истината е, че вие не сте подчинени на никого и съществата от високоразвитите
цивилизации искат да разберете това. Затова, ако споделят с вас някои технологии,
това ще бъде по такъв начин, че да ви позволи да осъзнаете своите собствени сили и
възможности, а не тези на някой друг.
Също така, ако ВЕС споделят част от своята мъдрост, това ще стане по начин,
който да ви позволи да виждате по-висшите истини и собствените си сили и
възможности, а не да превърнете учителите си в богове.229

Ами ако изобщо не съм „същество", а по-скоро Сила, „Енергия" във Вселената,
която Е Вселената и фактически Всичко, което Е. Ако съм Колективното начало?

В крайна сметка всяко истинско общуване се основава на истината. И
единствената реална истина е любовта. Затова и когато има любов, има общуване. А
когато общуването е затруднено, това е знак, че няма достатъчно любов

В едно общество от ВЕС не съществуват понятията „собственост" и „загуба",
защото те осъзнават, че не са физически същества, а само се изявяват във физическа
форма. Разбират също така, че всички същества произлизат от един първоизточник и
по този начин Всички Сме Едно Цяло

Хората са склонни да отричат това, което четат в тази книга. И тъкмо в това е
проблемът. Вашият род в много голяма степен живее в отричане. Те отричат не само
до болка очевидните наблюдения на всички наоколо си, но също така отричат и онова,
което виждат със собствените си очи. Отричат личните си чувства и истината, до която
сами са стигнали.
Високоеволюиралите същества, каквито стават някои измежду вас, нищо не
отричат. Те се съобразяват с това, „което е реално" и с това, „което е функционално".
Използвайки тези прости средства, животът им става прост. Те се отнасят с респект
към „Процеса".
Да, но как се проявява този „Процес"?

Мотивацията е всичко. Целите предопределят резултатите. Животът произтича
от вашите намерения. Истинските ви намерения се разкриват в делата ви, а делата ви
се определят от истинските ви намерения. Както всичко в живота (и както самият
Живот ), това е затворен кръг.
ВЕС виждат този кръг. Хората не го виждат.
ВЕС реагират на това, което е реално; хората го пренебрегват.
ВЕС говорят истината - винаги . Хората лъжат твърде често - както себе си, така
и другите.
ВЕС държат на думата си и я прилагат на дело. Хората говорят едно, а вършат
друго.

Приемете тази истина сега и я приложете в своя живот. Приемете тази истина и
я споделете с останалите. Приемете я сега и скъпо я пазете завинаги.240

Защото онова, което отричате, то става още по-настоятелно.
Само ако погледнеш реално на нещо, можеш да го преодолееш.

Но онова, което виждам, усещам, мириша и докосвам наистина изглежда
съвсем реално. Ако това не е „реалността", какво е тогава?
Не забравяй, че това, което гледаш, ти не го „виждаш" реално.
Мозъкът ти не е източникът на твоя интелект. Той е просто процесор на данни.

Приема данните чрез рецептори, наречени сетива. Интерпретира тази енергия в
зависимост от предходните данни по този въпрос. Той ти дава указания за онова,
което възприема, а не за онова, което е реално. Въз основа на тези възприятия, ти
си мислиш, че знаеш истината за нещо, когато в действителност не я знаеш дори
наполовина. В действителност ти сам твориш истината, която знаеш.

Има нещо, което не зная и знанието на което би могло да промени
всичко.
Бог е процес.
Бог не е личност, място или обект. Бог е точно това, което винаги сте мислили,
но не сте разбирали.
Аз не съм резултатът от даден процес; Аз съм Самият Процес. Аз съм Творецът
и Аз съм Процесът, чрез който се сътворявам.244

Нищо - абсолютно
нищо - не е лишено от движение. Всичко е енергия, движение. Съкратено по земному
вие наричате това „Емоция"! (energy and motion - Е-motion - съкратеното съчетание на
английските думи енергия и движение създава думата емоция, чувство - б. пр.


Вие сте най-висшето Божие чувство!
Когато спрете погледа си на даден обект, вие не гледате „нещо" статично, което
„стои там" във времето и пространството. Не! Вие ставате свидетели на нещо,
което се случва. Защото всичко се движи, променя, еволюира. Всичко.

Някой от вас може да избере да се чувства наскърбен или разбит, но когато се
завърнете към вечния свят, ще видите, че не ви е била нанесена никаква вреда. В този
момент ще простите на онези, които сте си въобразявали, че са ви наскърбили, защото
ще разберете по-всеобхватния план.

Вернер Ерхард - Животът се
разтваря в самия процес на Живота.

Всичко, което изисква от теб Мъдростта, е да се довериш на Процеса. Тоест, да
се довериш на Бога. Или, ако предпочиташ, да се довериш на себе си, защото Ти Си
Богът.

Светът може да ви предостави обстоятелства, но само вие решавате какво
означават тези обстоятелства.

В отсъствието на това, което не си, това, което си, не съществува.
Няма коментари:

Публикуване на коментар