сряда, 16 юли 2014 г.

СЛОВОТО НА ОТЕЦ И

Цяло писание написах в отговор на едно изречение
"Словото на Отец, другите Слова нямат тежест" от Герги Шуманов.
Направо като го прочетох и не се сдържах да не дам отговор, бях цитирала Айнщайн.

Това е моят отговор и за всички, които мислят по този начин като Шуманов.
Има и още нещо важно, стигнахме  до условието и Божието обещание за ИЗДИГАНЕТО на ЕДИН НАРОД. Условието е, че който народ слуша Божия глас, Бог въздига този народ над всички други народи. Това е Божието Обещание - Издигане, условето - слушане на Божия глас.

Хм. Нямах намерение да пиша, но не понасям ограничения и ограничена вяра ...Този отговор, просто ме предизвика, да пиша. Какво значи това Георги Шуманов? Да размишляваме. Ако го свържем с писаното "Богове сте вие", което писание е също в Божието Слово. Следва, че Словото на всички, които са Богове, тоест ние е Боговдъхновено и полезно за поука. Писанията, всички събрани в Библията са писани от човеци, нали така? Или човеци-Богове? още "водени от Светия Дух" и вдъхновени от Духа. Цитата е известен, да не го прикрепям. Всяко Слово Божие идва чрез Човек, воден от Светия Дух. Още можем да прибавим, че всяко Слово на Истината е от Духа, защото Духа говори Истината само, както и Исус, както и апостолите, както и пророците ... От тук следва, че всеки човек, който говори Истината е вдъхновен от Светия Дух и Словото изговорено от неговата уста е Божие Слово. Наша е задачата да можем да отсяваме между истина и лъжа, което е процес, обучение и всеки минава през този процес ако има желание. Всеки може да се научи да отсява Истина от лъжа, но това значи, че първо започва от себе си и собствените си мисли, думи и дела. Когато човек се научи да отсява собствените си мисли, думи и дела, може да отсява и подобни чужди. В крайна сметка Бог винаги се изявява чрез човеци. Не че не може да говори и чрез камък, но най-висшето проявление на Бог е чрез човеци. Например в Христос Бог се е изявил в пълнота. Писано това. И стигнахме до думите на Айнщайн. Истина ли са? Ако са истина, значи са вдъхновени от Духа и са Божие Слово, ако не са значи са лъжа?!? Разбра ли ме? Така за всяко Слово следва да знаем откъде е вдъхновено от Духа, от Истината, която гради Живот или от лъжата, която руши Живота. Думите на Айнщайн са точни, защото познанието и още повече Божието са Безкрайни както Природата, Вселената. Един човешки ум не би могъл да събере Цялото Божие познание в себе си. Това го може само Бог или Бог в нас. Можеш да бъдеш сигурен също, че всяка моя дума е истина, вдъхновена от Божия Дух на Истината. И последно, което мога да кажа, не се ограничавай в рамки, защото Бог е Безкраен и може да ни говори чрез всеки човек, дори чрез децата ако сме отворени да Чуваме и да вършим това, което чуваме. Последното е от огромно значение и останалото също, слушането. Пише го в Библията също - Второзаконие 28 глава. "Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и внимаваш да вършиш всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ твоят Бог ще те въздигне над всичките народи на света." В случая не се казва четене, а слушане и какво да слушаме? - Гласа на Господа, Нашия Бог!?! Разбрахте ли, какво ни учи закона? Това значи още, че Бог говори на всеки лично и всеки може да чуе гласа на Господа и това е ЗАПОВЕД! Народ, който слуша Божия глас е въздигнат над всичките народи на света. Ето това е условието за въздигане на един народ от пепелта, за възкръсване на един народ. Разбрахте ли? Това Божие Обещание се изпълнява само и единствено когато слушаме Божия глас и вършим това, което Божият глас ни е казал. Забележете тук не става въпрос за гласа на пастир, за гласа на съседа, за гласа на някой друг, освен за слушането на Божия Глас! За който разбрал, разбрал  Поздрави и Благословения!

Още това изказване значи, че вие делите наука от вяра, а всъщност няма истинска наука без вяра и истинска вяра без наука. Крайно време е да спрем да делим Истината на наука и вяра. Истината си е Истина и винаги ще бъде и Божият Дух говори единствено Истината и няма значение чрез кой. Всичките свети писания са писани от човеци, водени от Светия Дух, вижте си цитата, в Библията е! Гледайте широко, размишлявайте и така самите вие ще достигнете до Истината, която е Христос! Всяко обещание си има условие и всяка причина следствие.


Връзка https://www.facebook.com/groups/Bojieto.Slovo/662308183865702/?comment_id=662319983864522&notif_t=like

Няма коментари:

Публикуване на коментар