неделя, 13 юли 2014 г.

"РАЗГОВОРИ С БОГА" 2 - ЦИТАТИ


Бог никога не се е отделял от нас и ние само си мислим, че съществуваме
отделно от Него.
Това е всеобща грешка. Както и тази, че си въобразяваме, че съществуваме
отделно един от друг. И така, открил съм, че най-бързият начин „да намерим Бога", е
да се открием взаимно. Да спрем да се крием един от друг. И, разбира се, да спрем
да се крием от самите себе си.
А най-бързият начин да спрем да се крием, е да говорим истината. На всекиго.
И винаги.
Започнете още сега да изразявате истината и никога повече не спирайте да го
правите. Започнете с това сам да си признаете истината за себе си. После си кажете
каква е истината за някой друг. А след това - споделете с друг истината за себе си.
По-нататък споделете с него истината и за някой друг. И накрая, кажете на всички
истината за всичко.
Това са Петте нива на изразяване на истината. Това е петстепенната пътека
към свободата. Истината наистина ще ти даде свобода.

За да превърнеш Моята Воля в своя, ти трябва да направиш същото.
Първо, трябва да я познаваш. Второ, трябва да я приемаш. Трето, трябва да я
зачиташ. Четвърто, трябва да я обичаш. И най-сетне, трябва да я превърнеш в
собствена воля.
А тайната на всички Учители е: бъди постоянен в своя
избор.
Трябва ли да правиш избора си все отново и отново? Не е ли достатъчно да го
направиш веднъж
Трябва да го правиш все отново и отново, докато твоята воля не се изяви в
твоята реалност.

Променяй намеренията си, Колкото си искаш. Но помни, че всяка промяна на
намеренията води до промяна в цялата Вселена.
Когато „Вземеш решение" за нещо, ти задействаш цялата Вселена. Сили, които
не можеш да разбереш -далеч по-неуловими и сложни, отколкото си представяш - се
включват активно в един процес, чиято комплексна динамика ти едва сега започваш
да разбираш.

Душата говори чрез чувствата. Вслушвай се в своите чувства. Следвай
чувствата си. Зачитай ги.
А защо ми се струва, че тъкмо защото зачитах чувствата си, стигнах до
всичките си неприятности?
Защото си лепнал на растежа етикета „неприятност", а на застоя - „сигурност".
Ето какво ще ти кажа: Чувствата ти никога няма да ти навлекат „неприятност",
защото твоите чувства са твоята истина.
Ако искаш да водиш живот, в който да не следваш никога чувствата си, а да
прецеждаш всяко свое чувство през машинарията на разума, опитай. Вземай
решения, основани на анализа на ситуацията. Но не очаквай да постигнеш щастие
чрез подобни машинации, нито пък тържество на Истинския си Аз.
Ако слушаш душата си, ти ще знаеш кое е „най-доброто" за теб, защото твоето
добро е твоята истина.
Защо ти отнема толкова много време, за да сътвориш реалността, която е твой
избор? Ето защо: защото не живееш според собствената си истина.
Познай истината и истината ще те направи свободен.
Точно това значи „да си върнеш здравия смисъл". То означава да възстановиш
начина, по който чувстваш, а не по който мислиш. Мислите са си мисли. Мисловни
конструкции. Те са „изработени" от твоето съзнание. Но чувствата - те са реалността
за момента.
Чувствата са езикът на душата. А твоята истина, това е душата ти.
Означава ли това, че трябва да даваме израз на всичките си чувства -
независимо колко са негативни или разрушителни?
Чувствата не са нито негативни, нито разрушителни. Те са просто истини.
Важното е по какъв начин ще дадеш израз на своята истина.
Когато изразяваш своята истина с любов, рядко възникват негативни или
разрушителни резултати, а когато това става, то е само защото някой друг решава да
преживее твоята истина по негативен или разрушителен начин. Нищо не може да се
направи, за да се избегне това.

Запомни едно: не е толкова важно по какъв начин се възприема едно послание,
а по какъв начин се предава.
Ти не можеш да поемеш отговорността за това как се приема твоята истина.
Можеш само да се ангажираш да я предадеш правилно. А когато казвам правилно,
нямам предвид само ясно. Имам предвид с каква любов, с какво съпричастие, с какво
усещане, смелост и пълнота е предадена.

Негативността никога не е признай за върховна истина, дори ако ти се струва
твоята истина за момента. Възможно е тя да възникне от нещо неизцелено в теб.
Всъщност това винаги е така.
Ето защо е толкова важно да се освобождаваш от негативността, да я
изтласкваш. Само като я изтласкаш - като я извадиш навън, за да я видиш - можеш
ясно да разбереш дали наистина вярваш в нея.
Ти си казвал някои неща - грозни неща - само за да откриеш, че изречени, те не
ти се струват вече „истина".
Давал си израз на чувства - от страх до гняв и ярост - само за да установиш, че
те не разкриват реалното ти състояние.
В това отношение чувствата могат да те подведат. Те са езикът на душата, но
трябва да се увериш дали се вслушваш в истинските си чувства, а не в някаква
фалшификация, конструирана от ума.
О, Господи. Излиза, че и на чувствата си не мога да се доверя. Прекрасно! А
бях си помислил, че това е пътят към истината! Тъкмо си представях, че на това ме
учиш.
Така е. На това те уча. Но слушай внимателно, защото е по-сложно,отколкото
разбираш сега. Някои от чувствата са истински чувства - чувства, родени в душата,
а други са измамни. Те са конструирани от ума.
С други думи, това не са „чувства" изобщо - това са мисли. Мисли, които са се
маскирали като чувства.
Тези мисли се основават на предходния ти опит и на опита, който наблюдаваш
у другите. Виждаш някого да прави гримаса, когато му вадят зъба, и ти също правиш
гримаса, когато вадят твоя. Може и да не те боли, но ти си правиш гримасата.
Реакцията ти няма нищо общо с реалността, а само с начина, по който я възприемаш,
основаващ се на чуждия опит или на онова, което ти се е случвало в миналото.
Виж сега тези две думи:
РЕАКТИВЕН
КРЕАТИВЕН
Забележи, че това е всъщност една и съща дума. Само че буквата „К" е
преместена! Когато поставиш правилно „К"-то, ти се превръщаш в Креативна,
Творческа личност, а не в Реактивна, Реагираща.
За някои съм мъж. За други - жена. За трети - и двете.
За други пък - нито едното.
За някои съм чиста енергия. За други - онова върховно преживяване, което
наричате любов. А някои от хората нямат представа какво съм. Просто знаят, че
АЗ СЪМ.
И наистина е така.
АЗ СЪМ.
Аз съм вятърът,който духа в косите ти. Аз съм слънцето, което стопля тялото
ти. Аз съм дъждът, който танцува по лицето ти. Аз съм ароматът на цветя във
въздуха и Аз съм цветята, които излъчват аромат. Аз съм Въздухът, който разнася
аромата.
Аз съм в началото на първата ти мисъл. Аз съм в края на последната. Аз съм
идеята, която те озари в момент на най-върховно прозрение. Аз съм Великолепното
му осъществяване. Аз съм чувството, което подтикна онази твоя постъпка, която бе
изпълнена с най-голяма любов. Аз съм онова в теб, което копнее да изпитва любовта
все отново и отново.
Всичко, каквото е необходимо, за да се „свържеш отново" - всякакъв ритуал,
церемония, демонстрация, медитация, мисъл, песен, дума или действие - направи го.
Направи го в Мое име.
Много мило от твоя страна. А разбираш ли го сега по-добре? Разбираш ли, как
си създал своите представи за „добро" и „зло", просто за да определиш Кой Си.

Разбираш ли, че без тези определения - тези граници - ти си нищо?
И виждаш ли, че също като Мен, ти променяш границите си, както променяш
своите Идеи за това Кой Си?

Можеш да им кажеш, че човешките представи за „добро" и „зло" се променят - и
са се променяли – все отново и отново с промяна на културата, на времето, на
религията, на мястото... дори и във всяко отделно семейство и всеки отделен човек.
Можеш да изтъкнеш, че онова, Което хората са смятали за „редно" в един период от
време - например изгарянето на вещиците на клада в един исторически момент –
днес се възприема като „нередно".

Когато съзреш пълното съвършенство на всичко -не само в нещата, които
приемаш, но и в онези, които не приемаш (и особено в тях) - може да се каже, че си
постигнал съвършено познание.

Всички събития, всички преживявания имат за цел да създадат Възможност.
Събитията и преживяванията са Възможности. Нито повече, нито по-малко.

Случайност не съществува.

Всичко започва от теб. Всичко. Всяко нещо. Искаш ли светът да се промени?
Промени своя собствен свят.

Айнщайн прави теоретическия извод, че щом не съществува „време", което се
движи, а той самият се движи в пространството с определена скорост, нужно е само
да се промени разстоянието между обектите или неговата скорост на движение - за
да се „промени" времето.

Ако „видиш" бъдещо събитие или преживяване, което не ти харесва, не го
избирай! Направи друг избор! Посочи друго предпочитание!
Промени своето поведение, така че да избегнеш нежелания резултат.
Но как мога да избегна нещо, което вече се е случило?
За теб то още не се е случило! Ти се намираш на такова ниво във време-
пространствения континуум, при което още не си осъзнал станалото. Ти „не знаеш",
че е „станало". Не си си „спомнил" своето бъдеще!
(Тази забрава е тайната на времето. Тя ти позволява да „играеш" великата игра
на живота! По-късно ще ти обясня!)

Онова, за което не „знаеш", не е. Щом „ти" не си „спомняш" своето бъдеще, то
не „ти" се е „случило" още! Нещо е „станало" само когато се „преживее". Нещо „се
преживява" само когато се „познае".

Ти трябва да знаеш — вече си готов да разбереш -че съществуваш
едновременно на всички нива на време пространството.
Това означава, че душата ти е Съществувала, Съществува и винаги Ще
Съществува - свят без Край - Амин.
Аз „съществувам" на повече от едно място, така ли?
Разбира се! Ти съществуваш навсякъде - и във всички времена!
Значи моето аз съществува в бъдещето и в миналото, така ли?
„Бъдещето" и „миналото" не съществуват, както вече се потрудихме да
разберем - но ако използваме думите така, както ти ги използваш - да.

Можеш да преживяваш все отново и отново „един и същи живот" по различни
начини - както току-що обясних. А можеш също да живееш различни животи в
различни „времена" от континуума.
И така, докато си ти, тук и сега - можеш също да бъдеш и си бил - други „азове"
в други „времена" и „места".

Ти използваш всичко в Живота - всичко в многото си животи - за да бъдеш и да
решиш Коя е Истинската ти Същност; за да избереш и създадеш тази Истинска Своя
Същност; да преживееш и осъществиш настоящата си представа за себе си.
Ти се намираш във Вечния Момент на Себе-създаване и Себе-осъществяване
чрез процеса на Себе-изразяване.

Този процес на създаване и пресъздаване е непрекъснат, безкраен и
многостепенен. Той се осъществява целият „точно сега" и на много нива.

Пространството е изявеното... време.
Всъщност няма такова нещо като пространство - чисто, „празно" пространство,
без нищо в него. Всичко е нещо
Невидимата „енергия" е „пространството", което държи „материята".

Навремето - ако използваме вашия линеарен модел за време - цялата материя
на вселената е била кондензирана в една малка точица. Не можете да си
представите каква плътност е това - но това е така, защото вие си представяте, че
материята, каквато съществува сега, е плътна.

Разбирането на живота на вселената ще ти помогне да разбереш живота на
вселената вътре в теб.

Всичко се развива циклично. Съществува естествен ритъм на живота и всичко
се развива в този ритъм; всичко се влива в този поток. Така, казано е: „Има време за
всеки сезон; и време за всичко под Небето."
Мъдър е човекът, който разбира това. Умен е онзи, който го прилага.

Когато научиш, че силата не е „право"; че тя не ти дава власт над другите, а
съвместно владеене; че абсолютна сила притежаваш тогава, когато абсолютно нищо
не изискваш от другите - когато разбереш всички тези неща, тогава може би ще
заслужиш да получиш тяло на жена - защото най-сетне ще си разбрал нейната Същонст

Не е ли любопитно? През целия си живот сте принуждавани да се чувствате
виновни за
НЕЩАТА, КОИТО НАЙ-МНОГО ЖЕЛАЕТЕ.
А ето аз какво ще ви кажа: отнасяйте се с любов, обичайте, обичайте нещата,
които желаете - защото вашата любов ги привлича към вас.
Животът се състои от тези неща. Когато ги обичате, вие обичате живота!

Себе-отричането е себе-унищожение.
Но трябва да знаете и това - че себе-владеенето не е себе-отричане.

Позволи си всичко, което
може да ти предложи животът - и ще откриеш, че той има да ти предложи много
РАЗГОВОРИ С БОГА част II angeli-raja.62 eu angels-heaven.org
повече, отколкото предполагаш.

Ти си онова, което преживяваш. Преживяваш онова, което проявяваш.
Проявяваш онова, което имаш да проявиш. Имаш да проявиш онова, което си
позволяваш.

Матрицата привлича всичко в себе си - точно както учените описват така
наречената Черна дупка. Тя привлича сходна енергия към сходна енергия, като дори
постига привличане на физически обекти един към друг.

отново да го преживявате.
Защото когато се превърнете в част от това Единство и останете в него, няма да
можете да го познавате като Единство, защото няма да познавате и Разделението.
Казано по друг начин: За да се познае Бог като всичко, Той трябва да се познае
като извън това всичко.

Храната расте с такава цикличност. Слънца се взривяват, свиват се и се
взривяват отново. Вселени вдишват и издишват. Всичко, съвсем всичко става в
определени цикли, в ритми, чиито вибрации съответстват на честотите на
Бога/Богиня - на Всичко.
Защото Бог е Всичко и Богинята е всичко и нищо друго не съществува. И
всичко, което е съществувало, е сега и всякога ще бъде и светът никога няма да свърши

Бъди на себе си във всичко верен
и както ден след нощ от туй ще следва,
че няма никога да се окажеш
неверен и към другите.- Шекспир

Само когато човек упражнява най-висшата свобода, той може да постигне най-
висш растеж и само тогава развитието е възможно.

Истината е, че повечето хора не желаят да мислят. Те избират свои водачи,
подкрепят правителства, приемат религии, които не изискват независимо мислене.

Когато живеете като тристранно създание, вие най-сетне намирате хармония в
себе си. Вашите интереси включват и проблемите на душата - духовното
самоопределение; целта на живота; връзката с Бога; пътеката на еволюция;
духовното израстване; върховното предопределение.

Но еволюция не означава да се откажете от някои аспекти на своя Аз за
сметка на други. Тя просто означава да разгърнете своя фокус; да отвърнете очи от
пълното, изключително съсредоточаване върху един от аспектите, за да се отнесете с
искрена любов и оценка към всички аспекти.

Трябва да можете да
оцените всичко в Живота, защото по този начин зачитате Процеса, който Аз съм
сътворил. Презрението към живота и към всяка от неговите радости - дори и най-
основните физически радисти - е презрение към Мене, Твореца.

Но Казвам ви: Аз не съм създал нищо, достойно за презрение и както е казал
Шекспир „нищо не е зло, освен ако не го мислим за такова".

Никое поведение, което наскърбява или наранява друг човек, не води до
бърза еволюция.

Никое действие, което включва и друг човек не бива да бъде предприемано,
без съгласието на другия.

Ето какво ще ти кажа: ако нямате волята да поемете пълната отговорност, за
всичко, няма да можете да промените нищо.

Имайки предвид, че човешкият род се опитва да изгради един по-
добър свят, те грешат. Училищата са най-точното място за подобно обучение. Те са
съвсем подходящи, защото са далеч от предразсъдъците на родителите. Подходящи
са, защото училищата имат автономност от родителските предубеждения. Виждали
сте какъв е резултатът за планетата от това, че ценностите се предават от родители
на деца. На вашата планета е настъпил пълен хаос.
Вие не разбирате най-важните идеи на цивилизованите общества.
Вие не знаете как да решавате конфликтите без насилие.
Не знаете как да живеете без страх.
Не знаете как да действате без егоцентризъм и собствен интерес.
Не знаете как да обичате безусловно.
Това са основни - основни - разбирания, а вие дори не сте се обърнали към тях,
още по-малко ги разбирате и прилагате... След хиляди, хиляди години.
Има ли някакъв начин да излезем от този хаос?
Да! Пътят за това са вашите училища! Образованието на младото поколение!
Вашата надежда е в следващото поколение и в по-следващото! Но трябва да спрете
да ги тласкате към начина ви на живот от миналото. Този начин на живот не даде
добър резултат. Той не ви доведе дотам, докъдето се бяхте запътили. И все пак, ако
не внимавате, вие ще стигнете точно там, на където сте тръгнали!
Така че, спрете! Огледайте се! Седнете заедно и помислете. Сътворете най-
грандиозната версия на най-прекрасното видение за себе си като човечество. После,
вземете ценностите и идеите, свързани с това видение и ги преподавайте във
вашите училища.
Защо не включите например, курсове като...
* Мирно разрешаване на конфликт
* Взаимоотношения, основани на любовта
* Индивидуалност и изграждане на Аза
* Тяло, съзнание и дух: функциониране
* Изграждане на творчески способности
* Зачитане на Аза, как да зачитаме себе си и как да ценим другите
* Радост от сексуалността
* Справедливост
* Толерантност
* Различия и подобия
* Икономическа етика
* Творческото съзнание и силата на разума
* Осъзнаване и пробуждане на съзнанието
* Честност и отговорност
РАЗГОВОРИ С БОГА част II angeli-raja.94 eu angels-heaven.org
* Видимост и откритост
* Наука и духовност
Много от тези курсове вече се изучават. Наричаме ги хуманитарни науки.
Аз не говоря за някаква двудневна програма в рамките на курс, който трае цял
семестър, говоря за самостоятелни курсове по всяка от тези теми. Имам предвид
пълна преоценка на вашите училищни програми. Става дума за учебни програми,
които са основани на ценности. В момента вие преподавате до голяма степен един
учебен материал, който се базира само на фактология.
Аз имам предвид това, че вниманието на децата трябва да се съсредоточава
колкото се може повече върху това да разбират възловите концепции и теоретичните
структури, около които трябва да градят ценностните си системи. В момента вие се
основавате само на данни, факти и статистики.
Във високо еволюиралите общества на вашата галактика и на вселената (за
които общества ще говорим по-конкретно в трета книга), Концепциите за живота се
преподават на младежите от най-ранна възраст. Онова, което вие наричате „факти" и
което в тези развити общества се смята за не толкова важно, се преподава в много
по-напреднала възраст.
На вашата планета вие сте създали едно общество, в което малкият Джони се
научава да чете много преди предучилищна възраст, но още не се е научил да спре
да хапе брат си. Сузи знае таблицата за умножение съвършено и запаметява много
неща в първите класове на училището, но не се е научила, че няма нищо срамно и
смущаващо във връзка с нейното тяло.
В момента вашите училища съществуват главно, за да дават на децата
отговори. Много по-полезно би било, ако основната им функция беше да задават
въпроси. Какво например значи да бъдеш честен, да бъдеш отговорен или да бъдеш
„справедлив"? Какво следва от всичко това? Как трябва да се разбира това, че две
плюс две е равно на четири, какви са последиците от този факт? Високо
еволюиралите общества подтикват всички деца да откриват и да пресъздават сами
отговорите на тези въпроси.
Но... Но, това би ни довело до хаос!
За разлика от сегашното състояние на живота ви, което съвсем не е
хаотично....
Добре, добре.... Ще ни доведе до още по-голям хаос.

Фактите от миналото не трябва да дават основание за Истината в Настоящето,

преживяване във външния свят -тоест във физическия свят извън теб самия - ти
никога няма да поискаш да се откажеш дори и от най-малката частица от онова, което
си натрупал като човек или като народ и което смяташ, че ще те направи щастлив.
И докато онези, които „нямат", смятат, че нещастието им е свързано с липсата
на материални неща, те също ще бъдат хванати в този капан.

Всеки конфликт възниква от неправомерно желание.
Единствено възможният мир в целия свят, на който може човек да се уповава,
това е вътрешният мир.
Нека всеки човек да намери своя вътрешен мир когато откриете своя вътрешен
мир, вие ще успеете да намерите мир в света.

„Да не изпитвате т нужда, е огромна свобода". Тя би освобождава
първо от страха: страха, че съществува нещо, което няма да имате; че съществува
нещо, което ще загубите; страха, че без определено нещо няма да бъдете щастливи.

Второ, „да не изпитвате нужда", ви освобождава от гнева. Гневът е изява на
страх. Когато няма от какво да се страхувате, вие няма на какво да се гневите.

Онова, което е необходимо, не е промяна в обстоятелствата, а промяна на
съзнанието.

Нямай никакви нужди. Желай всичко. Избери онова, което ти се предлага.

Преживей своите чувства. Изплачи своите сълзи. Смей се, когато ти се смее.
Уважавай своята истина. Но когато се изчерпят чувствата, тогава се смълчи и знай,
че Аз съм Бог.

Разбираш ли ме? Първият ти въпрос трябва да бъде: какво е моето място тук?
А не какво е мястото на другия човек в тази ситуация?

Но причината взаимоотношенията ти да бъдат в такъв хаос е, че ти
винаги си се опитвал да преценяваш какво иска другият и какво искат другите -вместо
онова, което ти самият искаш наистина.

Затова съм създал начин, по който ти можеш да пресътворяваш себе си и да
познаваш Кой Си от опит. Постигнал съм това като съм ти предоставил следното:
1. Относителност - система, в която твоето съществуване се определя в
съотношение с нещо друго.
2. Забрава - процес, при който ти доброволно се потапяш в пълна амнезия,
така че да не знаеш, че относителността е само трик и че ти самият си Всичко.
3. Съзнание - състояние на Битието, при което ти се развиваш, докато
постигнеш пълно осъзнаване и бъдеш и се слееш с Истинския и Жив Бог,

Целта е да се помогне на слабите да станат силни, а не да се оставят слабите
да станат още по-слаби.

Еволюцията на обществото се измерва по това как се отнася към най-слабите
измежду своите представители.

Тъкмо затова казах по-рано, че има един начин истински да се изключи войната
и всяко преживяване на страх и липса на мир. Но това решение е духовно.
В крайна сметка всеки геополитически проблем също както и всеки личен
проблем се свежда до духовен проблем. Животът като цяло е духовен и затова
всички житейски проблеми имат духовна основа - и духовно решение.
Войните на вашата планета възникват затова, защото някой претендира за
нещо, притежавано от друг. Това става причина за действия на една страна, които са
нежелани за друга.
Всеки конфликт възниква от неправомерно желание.
Единствено възможният мир в целия свят, на който може човек да се уповава,
това е вътрешният мир.
Нека всеки човек да намери своя вътрешен мир когато откриете своя вътрешен
мир, вие ще успеете да намерите мир в света.
Това означава просто, че няма да изпитвате повече нужда от неща във
Външния Свят. „Да не изпитвате т нужда, е огромна свобода". Тя би освобождава
първо от страха: страха, че съществува нещо, което няма да имате; че съществува
нещо, което ще загубите; страха, че без определено нещо няма да бъдете щастливи.
Второ, „да не изпитвате нужда", ви освобождава от гнева. Гневът е изява на
страх. Когато няма от какво да се страхувате, вие няма на какво да се гневите.

Вие дълбоко интуитивно знаете, че всичко, което сте създали, може отново да
се създаде, и още по-важно, няма значение.111

Тази проста промяна - да се обърнете, за да намерите вътрешния си мир -
може, ако бъде осъществена от всеки един човек, да сложи край на войната, да пре-
махне противоречията и конфликтите, да предотврати всяка неправда и да доведе до
вечен мир на света.
Не е необходима никаква друга формула, нито е възможна.

124
Но някои хора са по същността си зли. Някои хора са природно лоши.
Кой ти е казал това? Знам го от собствен опит.
Това означава, че не гледаш правилно на нещата. Казах ти преди: никой не
върши нищо зло от гледна точка на собствените си представи за света.
Казано по друг начин, всички вършат най-доброто, което могат в дадения
момент.
Всички действия на хората зависят от знанието, което имат в момента.
Казвал съм и преди - съзнанието е всичко. Какво е онова, което осъзнаваш?
Какво е онова, което знаеш?
Но когато хората нападат, нараняват, когато ни вредят, когато дори ни убиват,
за да постигнат собствените си цели, това не е ли зло?
Казвал съм ти и преди: всяка атака, всяко нападение е вик за помощ.
Никой искрено не желае да нарани никой друг. Онези, които го правят -
включително вашето правителство между впрочем - вършат това поради криворазб-
раната представа, че то е единственият начин да се сдобият с онова, което желаят.
Непрестанно в тази книга се опитвам да очертавам по-висшето решение на
този проблем. Просто недейте да желаете нищо. Имайте предпочитания, но не и
нужди.
Но това е много възвишено състояние на съществуване на битието; това е
състоянието на Учителите.

Трябва да престанете да гледате на Бога като на разделен от вас и на
себе си, като на разделени един от друг. Единственото решение е Върховната
Истина: нищо не съществува във вселената, което да е откъснато от всичко останало.
Всичко е Вътрешно свързано, Взаимно зависимо, в непрестанно Взаимодействие,
втъкано в тъканта на целият живот.
Всички правителства, цялата политика трябва да се основава на тази истина.
Всички закони трябва да се Коренят в нея.
Това е бъдещата надежда на човечеството, единствената надежда за вашата
планета.

Ако всеки човек отдаде всичко, какво ще ви остане да изисквате? Единствената
причина, поради която искате нещо, е защото някой друг го държи и не го дава.
Престанете да държите нещата за себе си!

Използвай всеки момент, за да мислиш най-възвишените мисли, да изричаш
най-възвишените думи, да извършваш най-възвишените дела. По този начин ще от-
дадеш Слава на своя Свещен Аз, а също ще отдадеш слава и на Мен.
Внасяй мир на земята, като внасяш мир в душите на всички, до чийто живот се
докосваш.
Бъди мир.
Чувствай и изразявай във всеки момент своята Божествена Свързаност с
Всичко, с всеки човек, с всяко място, с всяко нещо.
Приемай всяко обстоятелство, признавай всяка своя грешка, споделяй всяка
радост, съзерцавай всяка тайна. Опитвай се да разбираш хората, прощавай им всяка
обида (включително и когато сам се обиждаш), изцелявай всяко сърце, зачитай
истината на всеки човек, изпитвай благоговение пред Бога, пред Който всеки човек
благоговее, защитавай правата на всеки човек, уважавай достойнството на всекиго,
защитавай интересите на другите хора, помагай им да получат онова, което им е
необходимо, смятай всяко човешко същество за свято, виждай във всеки човек
неговите най-големи дарования, бъди благословение за всеки човек и вярвай, че
бъдещето на всеки човек е сигурно гарантирано от Божията любов.

Бъди дар за всеки, който влезе в твоя живот и за всеки, в чийто живот ти
влизаш. Бъди внимателен да не навлезеш в живота на никой човек, ако не можеш да
бъдеш дар за него.

Когато някой неочаквано навлезе к твоя живот потърси какъв дар е дошъл да
получи от теб този човек.

Но казвам ти: всеки човек, който пристъпва към теб, е дошъл, за да получи дар
от теб. По този начин той самият те дарява - дарява ти възможността да преживееш и
осъществиш Истинския си Аз.

Прекрасно. Ти наистина даде някои много интересни идеи, да се премахнат
скритите помисли, да се изгради едно общество, основано на Видимостта, да се казва
истината през цялото време на всекиго за всичко. Уф!
Върху тези няколко идеи са били изграждани цели общества. Просветлени
общества.
Досега не съм се натъквал на такова общество.

Понякога единственият начин да се избегне войната, е
да има война. Понякога се налага да вършите неща, които не желаете да вършите, за
да ги превратите! Това е очевидно противоречие, но то е част от Божествената
Дихотомия, според която единственият начин нещо да Бъде - в този случай „мирът" -
може да се окаже в началото то да не бъде!

С други думи, често, за да познаете себе си, Такива Каквито Сте, трябва да
познаете себе си Такива, Каквито Не Сте.

Да. Ти трябва да се научиш да живееш в това противоречие и трябва да
разбереш най-великата истина: Нищо Няма Значение. 167

Повечето от световните проблеми и конфликти, както и вашите проблеми и
конфликти като индивиди, щяха да се разрешат, ако вие като общество:
1. Отхвърлите концепцията за Разделение.
2. Приемете концепцията за пълна Видимост.171

Защо казваш да забравим религията?
Защото не е полезна за вас. Разбери, че за да има успех организираната
религия, хората трябва да повярват, че тя им е потребна. Ако хората вложат вярата
си в нещо друго, те трябва да загубят вяра в себе си. Затова първата задача на
организираната религия е да накара хората да загубят вяра в себе си. Втората й
задача е да ви нагара да мислите, че тя ще ви даде отговори на въпросите, на които
вие сами не можете да си отговорите. И третата и най-важна задача е да те накара да
приемеш отговорите й без да ги поставяш под съмнение.
Поставиш ли нещо под съмнение, ти започваш да мислиш! А започнеш ли да
мислиш, ти се връщаш към Праизточника в себе си. Религията не може да ти позволи
да направиш това, защото напълно възможно е да стигнеш до отговор, различен от
нейния. Ето защо религията те принуждава да се съмняваш в своето Аз. Тя те кара да
се съмняваш в способността си да мислиш самостоятелно.175

Аз искам вие да сте Мой образ и подобие.
Вие можете да се завърнете у дома винаги когато пожелаете.Ние можем
отново да сме заедно, щом поискате. Вие можете отново да преживеете екстаза на
единението с Мен. Само да поискате. Само да почувствате вятъра по лицето си.
Само да чуете песента на щуреца под диамантеното небе в лятната нощ.177

Аз съм винаги с вас до края на времето. Вашето единение с Мен е съвършено -
то винаги е било, винаги е и винаги ще бъде.
Вие и Аз сме Едно - както сега, така и завинаги.
Върви сега, превърни живота си в изявление на тази истина.

Нека твоите дни и нощи да бъдат отражение на най-висшата идея в теб.
Позволи твоите сегашни мигове да бъдат изпълнени със забележителен екстаз на
Божието проявление в теб. Направи го чрез изявлението на своята Любов, вечна и
безусловна, по отношение на всички, до чийто живот се докосваш. Бъди светлина в
мрака и не заклеймявай.
Бъди носител на светлината.Ти си светлина.
И така да бъде

Няма коментари:

Публикуване на коментар