неделя, 9 март 2014 г.

БАШАР:ДЕПРЕСИЯ КОМПРЕСИЯ

Участник: Имам преживявания на дълбока депресия.
Башар: Компресия.
Участник: Добре, компресия.
Башар: Защо промених определението ти?
Участник: Не съм сигурна.
Башар: Разбира се, че си сигурна. Как определението „депресия” те кара да се чувстваш? Депресирана. Как определението „компресия” те кара да се чувстваш?
Участник: Объркана. (смях в залата)
Башар: Добре, всъщност това е от полза, защото какво е объркването? О-бъркване, раз-бъркване. Ти се освобождаваш от предишното си определение, но все още не знаеш към какво определение си се запътила. Ти си раз-бъркана.
Участник: ... (колебливо) О кей.
Башар: За това става дума. Ти трябва да разбереш, че това е най-важният принцип на проявление на преживяването на физическата реалност. Това как определяш своята реалност, определя как я преживяваш! Буквално, защото всички неща във физическата реалност са фундаментално неутрални, те нямат никакъв вграден в тях смисъл. Ти си направен така, че да придаваш смисъл на живота; ти си направен да придаваш смисъл на различни обстоятелства и ситуации. Това е подаръкът и силата, дадени ти от Творението като съвместен творец.
Смисълът, който придаваш на нещо, определя ефекта, който извличаш от него. Отново: това е само физика. Ние наричаме това Третия закон за Творението - „Това, което излъчваш, е това, което получаваш в отговор”. Това е точно като отражението в огледалото. Физическата реалност, в определен смисъл, е едно огледало. Следователно ако определиш преживяването, което описваш, като „компресия”, вместо „депресия”, това ще бъде една много естествена реакция.
Защото ако не можеш да откриеш отговорите ей там, ти отиваш там, където те са. Тук вътре. (Медиумът посочва с пръст към себе си). Ти се свиваш навътре, превръщаш се в изходна точка, в неутрална точка. И когато преформулираш себе си от позициите на тази неутрална точка и най-накрая узнаваш отговорите, които търсиш, ти се появяваш отново и се разгръщаш, буквално ... не метафорично, а буквално като една нова личност.
И така, когато преминеш през тази компресия и след това се появиш през тази експанзия като нова личност, това означава, че тази нова личност има напълно нова вибрация, в напълно различна реалност, в напълно различна успоредна вселена. Това означава, че това лице има напълно нова история и напълно ново бъдеще. Напълно, буквално!
Единственият въпрос, който остава открит, е дали желаеш да го повярваш. И ако желаеш да го повярваш, както казахме миналата вечер, отражението, огледалото, ще ти го потвърди, защото това е определението, което си му дала. Защо това ще стане? Защото не съществува нещо,
което да ти противоречи. Ти си своя собствена вселена.

Няма коментари:

Публикуване на коментар