четвъртък, 20 март 2014 г.

НОВО ГОЛЯМО ОТКРИТИЕ ... ИЛИ ПОРЕДНИЯ БЛЪФ?

Вярвате ли на ... голямото ново откритие? Аз не.
"защото става въпрос за разширение на самото пространство, а не за движение на обекти в него."- грешен извод
Няма разширение на пространството без движение на обекти или без разширение на обекти в пространството, пространството е свързано с материята в него и с движението на обектите.
Работиш в кухнята, нужно ти е пространство, разширяваш си пространството.
Природата не върши ненужни неща, не хаби ненужно енергия, да се разширява. Колкото повече се разширява, толкова по-неконцентрирана става.

"И докато в нашата позната вселена законите на физиката са едни, то в другите те може да са съвсем различни."... нищо подобно. Всичко сътворено от Светлината, притежава законите на Светлината, може да видите статията ми, там обяснявам повече. 

"Това разширение, наречено инфлация, е протекло със скорост много по-голяма от скоростта на светлината." - отново грешен извод ... Не може да има в свят създаден от Светлина, скорост различна от Светлината, в статията за Светлината съм го обяснила във връзка с неотриното и също споменавам, че скоростта на Светлината е относително понятие, защото се има в предвид тази скорост във вакуум, а вакуум не съществува, няма празно пространство.

Какви са тези учени, щом им хващам грешките от няколко реда? Да не им се вързахте, на псевдоучените? Три грешки в една статия говорят за неучени ... Блъфират
СТАТИЯТА:

Изключително значимо откритие на група учени, обявено в началото на седмицата, подкрепя идеята, че нашата Вселена не е единствена, а е една от многото.

В понеделник екип от Харвард-Смитсонианския център по астрофизика съобщи, че са намерили първото директно доказателство за първични гравитационни вълни (повече за откритието тук). Ако резултатите се потвърдят – което е доста вероятно предвид репутацията на института – те ще са доказателство за това, че Вселената се е разширила изключително бързо след зараждането си.

Това разширение, наречено инфлация, е протекло със скорост много по-голяма от скоростта на светлината. В случая не може да се говори за нарушаване на ограничението за максималната възможна скорост в природата, защото става въпрос за разширение на самото пространство, а не за движение на обекти в него.

С новите резултати се подкрепя теорията за т.нар. Мултивселена - термин, означаващ вселена, съставена от множество вселени.

След експлозията, поставила началото на космоса, той се е раздул 100 трилиона пъти само за частица от секундата. Според въпросната теория през тази фаза на инфлация някои участъци от пространство-времето може да са се раздували много по-бързо от други. Тези „балончета“ впоследствие са се развили в съвсем самостоятелни вселени. И докато в нашата позната вселена законите на физиката са едни, то в другите те може да са съвсем различни.

„Трудно е да се създадат модели на инфлацията, които не водят до мултивселена“, казва Алан Гут от MIT. „Не е невъзможно, така че със сигурност има нужда от още проучвания. Но при повечето от моделите на инфлацията се стига до мултивселена и доказателствата за инфлацията ни насочват в посока, в която трябва да вземем мултивселената на сериозно“, добавя Гут.

С това твърдение се съгласява и известният физик Андрей Линде, който е един от създателите на теорията за инфлацията.

„В повечето модели на инфлацията, ако тя е там, там е и мултивселената“, казва Линде. (Източник: space.com) и сайт:nauteka.bg
Няма коментари:

Публикуване на коментар