четвъртък, 30 януари 2014 г.

КОЕ ПРОМЕНЯ ЖИВОТА НИ?


Какво променя живота ни?- Научените уроци.
Сега гледах филмчето за седемте огледала на есеите, Грег Брейдън и разбрах, успях да навържа нещата. Много се говореше за положителните мисли. Да, и те си имат своята роля
но не са достатъчни. Също и думите са важни и думите, които говорим променят живота ни, смърт и живот има в силата на езика е казано в Притчи, Библията. Но и това не е достатъчно.
НАУЧЕНИТЕ УРОЦИ и приложени в живота, това е което променя живота ни. Затова дай Боже на всички, да си научаваме по-бързо уроците, за да живеем, живота който желаем.Нека си припомним историята
с Христос след като беше кръстен в река Йордан и Духът слезе на него. Първото нещо, което направи Духа е да го отведе в ПУСТИНЯТА, за да бъде изпитан, изкушаван от дявола.
От как свят светува, изкушенията за човека и човечеството са същите. Описани са в
Лука 4:1-12
1 А Исус, пълен със Светия Дух, когато се върна в Иордан, бе воден от Духа из пустинята четиридесет дена,
2 дето бе изкушаван от дявола. И не яде нищо през тия дни; и като се изминаха те, Той огладня.
3 И дяволът Му рече: Ако си Божий Син, заповядай на тоя камък да стане хляб.
4 А Исус му отговори: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, [но с всяко Божие слово"].
5 Тогава като Го възведе [на една планина] на високо и Му показа всичките царства на вселената, в един миг време, дяволът Му рече:
6 На Тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства, (защото на мене е предадена, и аз я давам комуто ща), -
7 и тъй, ако ми се поклониш, всичко ще бъде Твое.
8 А Исус в отговор му каза: Писано е: "На Господа твоя Бог да се кланяш, и само Нему да служиш".
9 Тогава Го заведе в Ерусалим, постави Го на крилото на храма, и Му рече: Ако си Божий Син, хвърли се от тук долу;
10 защото е писано: - "Ще заповяда на ангелите Си за Тебе, да Те пазят;
11 И на ръце ще Те дигат, Да не би да удариш о камък ногата Си".
12 А Исус в отговор му рече: Казано е: "Да не изпитваш Господа твоя Бог".
13 И като изчерпа всяко изкушение, дяволът се оттегли от Него за известно време.

Първото изкушение е за хляба, за храната. Второто за властта и поклонението. Третото - да не изпитваш Господа.
Христос, който беше Богочовек, беше изкушаван от дявола, забележете, а колко повече ние. И той издържа, следствието на което е - дявола се оттегли от Него.
И още пише за известно време. Това са трите изкушения, които човек трябва да преодолее. Те са от как свят светува и досега същите.

Учението на Дънов е същото. То учи абсолютно същото, че човек е дошъл на Земята, за да си научи уроците.
Учи още, че ако житното зърно не падне в Земята, не умре за егоистичната природа, не може да даде плод, да се възроди за нов живот с други думи казано.
Ако непрекъснато бягаме от неприятностите и от всичко, което училището живот ни е приготвило, никога няма да си научим уроците.
Ще бягаме от едно място на друго, от един човек на друг, но уроците ще ни преследват, докато ги научим. От тях не може да избягаме, те все ще ни намерят, където и да отидем.

Грег Брейдън учи почти същото. Всъщност това знание за огледалата дава общи принципи според които човек по-бързо да познае себе си и връзките си със света и на какво се дължи едно или друго преживяване.Обяснява причините и следствията.
Също обяснява или поне аз стигнах до този извод, че ако човек е привързан към вещи, закони, принципи... Всяка привързаност пречи и съответно представлява урок, който трябва да научим и да променим чрез този урок живота си.
Например желанието ни да виждаме честност и почтеност в другите е също вид привързаност. Както желанието в мен, да не виждам осъждение в другите е вид привързаност, която колкото и хубаво да звучи в един момент пречи. И затова е възможно както да се появят хора в живота ни,
които да отразяват самите нас, също както огледалото ни отразява. Възможно е да се появят и хора, които да отразяват точно това, което не желаем да виждаме и да срещаме, което осъждаме, критикуваме. Вид пристрастност е това - желанията и нежеланията.
Не казвам, че не трябва да имаме желания, както Буда учи, винаги съм била против това. Но сега разбирам къде е разковничето - не трябва да се хващаме за нищо,което преминава през нас било то желание или мисъл, или нежелание или чувство положително или негативно. Просто трябва да го
наблюдаваме и да си учим урока, да си правим заключенията и изводите и да вървим напред. Да бъдем един вид ефирни, свободни, да се държим свободно и да действаме според свободата.
Свободата няма общо със собственичеството. Всяко чувство за притежание е вид собственичество. А и всъщност какво притежаваме като се замислим? Че да се вкопчваме в него? На този свят всичко е временно, преходно, идва и си отива. За нищо не можеш да се хванеш и то да не ти се изплъзне.
Всичко, което притежаваме също е временно и ни е дадено - било то живот или дрехи, или храна, или жилища, или власт, или слава. Единственото ценно нещо за което сме дошли на Земята е, за да си научим уроците. И те навярно са Предопределени от Предопределението. Можем да бягаме, но от тях няма да избягаме, защото ще ни преследват. Затова най-бързия начин
за промяна на живота ни е, не само повтаряне на заучени думи или голата вяра в положителните неща, а научаването на уроците, които съдбата ни е определила. Учим си урока, действителността ни се променя. Това е истината и пълната истина, не половинчатата. Не си учим урока, живеем си по старому.
Вярно е, че всеки учи в различни училища. По аналогия, същото както и в земните училища, така са и духовните, различни. Едни минават интензивно обучение и живота им никак не е лесен, а други имат да научат по-малко уроци и живота им е по-лесен. Дай Боже на всички да си научим по-бързо уроците не само на теория, а и на практика и това да промени
живота ни в желаната посока - към Свобода, Мир и Любов.1 коментар: