сряда, 22 януари 2014 г.

ЗА СВЕТЛИНАТА

Основни неща за Светлината от които ще се водя и разсъждавам нататък
1 Източници на светлина
1.1 Естествени
1.2 Изкуствени

2 Свойства и характеристики
2.1 Скорост на светлината
2.2 Електромагнитен спектър (цветове)
2.3 Пречупване и отражение
2.4 Поляризация
2.5 Енергетичен поток и енергетичен интензитет

3 Физични теории
3.1 Корпускулярна теория
3.2 Вълнова теория
3.3 Електромагнитна теория
3.4 Специалната теория на относителността
3.5 Втори прочит на корпускулярната история
3.6 Квантовата теория
3.7 Корпускулярно-вълнов дуализъм
3.8 Квантова електродинамика
4 Символизъм на светлината в изкуството и религията
5 Светлината и здравето
6 Външни препратки
7 Източници


Всичко се роди в мен от една прочетена статия. Там се казваше, че тъмнината трябва да стане светлина или поне аз това разбрах, че ние трябва тъмнината да превърнем в светлина. И една много добра моя позната с която споделих, ме поправи. Тя ми каза, че тъмнината  не се превръща в светлина. И е така и според писаното в Библията също. Светлината е създадена и свети в тъмнината, а "тъмнината я не схвана" - според апостол Йоан. Значи когато натиснем копчето(източникът) и лампата се запалва, възпроизвежда светлина, става светло. Тя още ми каза, че Космосът е тъмнина, тоест пространството, а светлината е енергия, която се запалва. И чак тогава разбрах, като го свързах с физиката казаното.Първоначално си мислех, че говорим за едно и също, но не. Различни неща са и за различни принципи става въпрос. Това е някакъв закон от Вселенските закони, който действа за светлината и тъмнината.. Едни неща се създават на база на други неща, едни неща се променят, обръщат, а трети са вечно съществуващи, не се създават.  Злото може да се обърне в добро, а доброто в зло. И навярно по тази аналогия съм направила аналогия със светлината, защото много често свързват злото с тъмнината и тъмните мисли, а доброто със светлината и светлите мисли. Светлината и тъмнината не се обръщат едно в друго. Когато присъства едното, другото липсва. Всъщност и когато присъства доброто, злото също липсва, но добро и зло са много относителни понятия.

Понеже учените се страхуват да ползват  писаното в Библията, а вярващите да взаимстват от писаното от науката. Аз ще го направя, защото умът е неограничен.

Какво ни казва Библията за Светлината?

В Битие 1:3, Бог казва: Да бъде светлина. И стана светлина.

А Друнвало обяснява в книгата си, че Светлината и Тъмнината са едно и също, но с различни честоти и ние съответно ги възприемаме като светлина и тъмнина.
Йоан 1:5 пояснява, че Светлината свети в тъмнината и тъмнината я не схвана.
Йоан 1:4 В Него бе животът и животът бе светлина на човеците

Животът бе Светлина! Разбираме от писаното или Светлината е Живот.

За Христос четем, че всичко чрез Него стана и без Него нищо не е станало-
Йоан 1:3
Йоан 1:9-Христос е наречен Истинската Светлина.
От писаното, че всичко чрез Него стана, следва, че всичко останало е сътворено от Светлината и нищо не е станало без Светлината.

Науката потвърждава този извод. От статията за ДНК-то, която възпроизвежда Светлината. Това е първото нещо, което ДНК-то възпроизвежда, за да се съхрани - Светлината.

Ето я публикацията, който се интересува повече може да прочете:
Запознай се с твоя енергиен дубликат

Давам цитат, това което ни интересува:
"При един от описаните още през 1984 г. експерименти, модел-образец на ДНК бил поместен в малък кварцов контейнер. Пьотр Гаряев и неговите колеги облъчили контейнера с мек лазер и открили, че ДНК работи като гъба, поемаща светлината. По необясним начин молекулата на ДНК поглъщала всички светлинни фотони, намиращи се на това място и ги съхранявала във вид на спирала. Молекулата създавала вихър, привличащ светлината, но в много умален вид. Изследователите доказали, че се случва неизвестен на науката процес, при който молекулата на ДНК всмуква фотони от пространството. ДНК създава нещо подобно на завихряне, което привлича светлината по начин, доста подобен на действието на черна дупка, но в доста по-малки мащаби.
....
Ние не сме свикнали да мислим за светлината като за нещо, което може да бъде съхранявано. Прието е схващането, че тя се разпространява в пространството с огромна скорост. Ако светлината „се застопори" на едно място, следва да се очаква, че с времето тя ще загуби от своята енергия. Например при фотосинтезата се смята, че растението може да съхранява светлина като веднага превръща нейната енергия в зелен хлорофил. С новите експерименти става ясно, че светлината може да се използва като храна, която ще се пази в ДНК като неприкосновен запас." 

Интересното е, че ние приемаме светлината само като движеща се, а всъщност в случая се проявява и по друг начин.

Какво знаем от физиката за Светлината?
Източник Уикпедия
"Светлината е електромагнитно излъчване с дължина на вълната във видимия за човешкото око диапазон на електромагнитния спектър, приблизително от 400 до 750 nm.[1] Понякога към понятието светлина се включват и инфрачервените и ултравиолетовите лъчи.[2][3]"

Сега забележете, че тук липсва нещо много важно. Светлината е електромагнитно излъчване, но откъде или от кой? Някой или нещо излъчва електромагнитни вълни и благодарение на това излъчване, се получава Светлината. Източникът е скрит, не е споменат от науката. Следва да го търсим. Не знам дали е умишлено е скрито това.
Учените приемат, че светлината е електромагнитно излъчване, но как никой не се е запитал откъде и кой е ИЗТОЧНИКА на това електромагнитно излъчване?
Това не мога да разбера, после учените обвиняват вярващите, че приемали нещата на доверие, а те правят същото се оказва. 

Как до сега никой не се е сетил да пита за този източник, това ми е по-интересно? Според вас кой е източника на Светлината? Бог? Природата? Визш разум? Сила? Духа?

И да продължим:
"Основни характеристики на светлината от гледна точка на възприемане от човешкото око са: яркост (свързана с интензитета на електричното поле), цвят (свързан с дължината на вълната или честотата) и поляризация (при нормални обстоятелства човешкото око не може да я регистрира).

Според съвременната физика светлината има корпускулярно-вълнов характер, т.е. едновременно се проявява като поток от частици (фотони), които могат например да избиват електрони (фотоелектричен ефект), а в друг случай се държат като вълна — наблюдават се явленията дифракция и интерференция. Според квантовата механика фотоните нямат маса, което следва непосредствено от теорията на относителността."

Как фотоните нямат маса? Това звучи направо...
Масата им се равнявала на нула, нямали маса на покой. Значи все пак имат някаква маса, но под познатите стойности физични. Така може.

И продължавам цитата
"1 Източници на светлина
  - Естествени- Слънце-естествена светлина, Луна-отразена светлина, светулки,            планктон, някои видове гъби-чрез биолуминесценсия, огън, пожар.
  -Изкуствени-свещи, факли, електричество

2 Свойства и характеристики
 - Скорост на светлината - във вакум, приблизително 300 000 м, "

Сега тук има нещо, което се сетих, за неутриното. Учени установяват, че неутриното се движи по-бързо от скоростта на светлината, което се е смятало за невъзможно.
Знаете ли защо се смята за невъзможно? Не вярвам някой да ви го обясни, затова ще го направя.
Защото ако всичко е създадено от светлината, няма как да има частица от светлината, която да се движи различно от светлината.
До този извод и знание няма как да се стигне, без да се използва знанието от Библията, че всичко е създадено от Светлината. 
И тогава как да си обясним, че неутриното се движи по-бързо от светлината? Не е частица от светлината, което на практика е невъзможно, е от тъмнината ли? От друга Вселена, но всички Вселени са създадени от Светлина ... Или Светлината променя скоростта си? Не виждам други възможности - или светлината променя скоростта си или неутриното не е от светлината. Тогава откъде ще е? Ще трябва да погледна какво пише по тези въпроси. ЦЕРН отричат, че неутриното се движи по-бързо от светлината.
http://it.dir.bg/news.php?id=10777873
И добре са направили.


- Електромагнитен спектър (цветове) шест цвята.
От Уикпедия:Видимият спектър е част от електромагнитния спектър. Той няма ясно изразени и очертани граници — приема се, че човешкото око е чувствително към дължини на вълната от 400 до 750 nm, но някои хора са способни да възприемат малко по-широк диапазон — от 380 до 780 nm. Пресметнато в честота, това отговаря на интервала от 400 до 750 терахерца. Привикналото към светлината око обикновено е най-чувствително на вълни с дължина около 555 nm, т.е. в зелената област на видимия спектър. 

_____________________________________________________________________
        ЦВЯТ        ДЪЛЖ. НА ВЪЛН.    ЧЕСТОТА  ЕНЕРГИЯ НА ЕДИН ФОТОН
_____________________________________________________________________

Виолетов            380-420                     789.5-714.5                     3.26-2.955
_____________________________________________________________________

Син                      420-490                     714.5-612.5                     2.95-2.535
_____________________________________________________________________

Зелен                 490-575                      612.5-522.5                     2.53-2.165
_____________________________________________________________________

Жълт                  575-585                      522.5-513.5                      2.16-2.125
_____________________________________________________________________

Оранжев           585-650                      513.5-462.5                       2.12-1.915
_____________________________________________________________________

Червен              650-750                      462.5-400.5                       1.91-1.915
_____________________________________________________________________

Спектърът е много интересно явление. Но понеже в тази таблица няма данни за бялата светлина и за черната. Аз взех да разсъждавам. Освен едната граница в началото или в края да е честотата на бялата светлина, а другата крайна граница - 750 н.м. да е дължината на вълната на черната светлина. 
Тогава излиза, че спектъра е редно да го рисуваме във кръг, защото всеки цвят ще просветлява към центъра и ще изтъмнява към периферията. тоест например червенията спектър ще е по-тъмно червен към 750 дължина на вълната и по-светъл към 650 дължина на вълната. Около сто нюанса се получава червен цвят според дължина на вълната единица. А според дължина на вълната фотон? ...
Цветовете имат много нюанси. Ето как изглежда правилно направена картина на спектъра. Така се приливат от едно в друго и странично и надлъжно, навързват се и цифрово и чертежно така да се каже:

Който се е занимавал с дизайн знае какво е това СМУК  и RGB цвят, но вижте сами

                               


Източникът за рисунките е Google, изображения. Мога да ги направя и сама, изображенията но засега ще си спестя време и  ще ползвам готовите за безкористни цели с цел достигане на знание и познание.

 Физиците търсят универсален
 закон. Светлината е нещо универсално и вечно, но и трудно се изучава предполагам, затова пък винаги всичко писано и свързано с нея ме е впечатлявало, а то като си помисля няма нещо което да не е свързано с нея.
Светлината е енергия, която произлиза от Духа. Защото от Духа
произхождат всички видове материя(видима и невидима), а времето е паметта, запечатва нещата в пространството, 
 Щом светлината е енергия, а енергията е материя? Следва, че всяка енергия е вид материя или се поражда от вид материя, създадена от светлината? Затова Духът е наречен Субстанция от която са създадени всички видове материи и видими и невидими.
А Духът е сила, тоест всяка материя притежава сила с която променя пространството  и времето. Можем да си припомним писаното от Айнщайн за пространството и обектите, които променят пространството в зависимост от силата на гравитацията.

Отвъд светлината, какво има? Някой ще каже тъмнината. Да, и това е така, защото тъмнината е била първоначално съществуваща според писаното 
в Битие, била е налична. Светлината е сътворена и все пак светлината е различна честота, както се вижда на тъмнината, тоест и двете са едно и също
, да кажем енергия с различна честота. А отвъд тях? Творецът на Светлина? Който е съществувал с тъмнината. Духът също не е сътворен. Може би Духът е сътворил 
светлината от тъмнината? 
Можем да обобщим най-важното, до което се стига, когато човек разсъждава и прави взаимовръзки.
Понеже всичко е сътворено от Светлината, то всички частици се движат със скоростта на светлината, затова не може да има частици, които се движат различно от
скоростта на светлината. Но е възможно светлината да променя скоростта си също, а може и да има светлина в покой, нямам представа какво значи, но това се разбира
от статията за ДНК. Второто важно нещо беше, че никой учен не се пита след като светлината е електромагнитно излъчване откъде идва това излъчване, кой е източникът му?
Все едно да изучаваме топлината и светлината на Слънцето, без да знаем за Слънцето. Нещо подобно се получава. То не, че като го виждаме много знаем за него, но все пак знаем, че от него идват светлина и топлина, които поддържат живота на планетата. 
Но като погледнем живота на планетата не може и без пчелите. Изчезват те, изчезват растенията, изчезваме ние. Тоест всичко е взаимосвързано.
Във физиката се знае, че нищо не се губи, а само се видоизменя. По тази логика, правим аналогия и стигаме до извода, че и човек не може да се загуби, само да се 
видоизмени. От където следва, че преминаването от смърт в живот и обратно е само промяна, не е загуба. От тук също следва, че човек е вечен. И от тук също следва, че 
независимо къде продължава животът му, човек продължава съществуването си в битие или небитие със знанията които е научил и от където е спрял, от там започва.
Това значи самоубийството не е спасение за човека, защото ще се продължи на друго място. Това само може да го лиши от някои преживявания, тоест уроци. Да, никой не 
обича училищата или почти никой не обича да се учи, но ... обучението е непрестанен процес.
Като свържем вяра и наука, можем да стигнем до още изводи и в едната, и в другата посока, и все ще са верни, защото сме стъпили на две основи, които са истина.
Например знаем за светлината, че бива естествена и изкуствена. От това знание следва също, че нашата Вселена може да бъде илюзия, както се казва, мая, а според ап.Павел- отражение в огледало, което е все същото.
Отражение в огледало е най-точното описание, отражение на действителния образ в огледало. Това отражение може да се нарече също и холограма, защото холограмата също е отражение на истински образ. 
Защо е възможно? Всички тези неща се получават от изкуствена светлина. Защото изкуствената светлина е отражение на истинската светлина. Значи е възможно, щом всичко е сътворено от Светлина, да има образи-сътворения-отражения, а и сенки.
Не знам дали го разбирате, но от научните изводи по аналогия се стига до изводите за живота и вярата, както и обратното важи.
Значи човек, който познава науката, може да познава и вярата и духовността, защото всичко е свързано, както сами виждате. И обратното важи, човек който познава вярата и духовността, може да познае науката пак поради същата причина.
Затова много често правят аналогия на злото с тъмнината и на доброто със светлината. Както има ден идва нощ, редуват се, цикли, календари, времена. Почивка и работа, работа и почивка. А какво ли значи според физиката - влизане във вечна почивка, за която ап. Павел говори? По тази същата аналогия следва, че планетите също като хората се раждат, развиват и умират. А дали възкръсват, защото според християнството Христос е възкръснал. И какво ли значи планета да възкръсне? 

И още малко за спектъра. Седемте цвята ги свързват както с дъгата, музикалната стълбица, така и със седемте чакри в човека, енергийни зони. Свързани са с определени вибрации, честоти, дължина на вълната и определена енергия на фотони. Според духовните закони казват, че ако човек е на определена честота или вибрация, може да получи всичко от тази честота. Например ако си в честота на червения цвят, можеш да получиш всичко от тази част на спектъра с тази сила и енергия. Ако си настроил радиото си на определена вълна, хващаш и слушаш точно тази вълна и получаваш от нея съответно. В живота е по същия начин. На която честота, човек се е включил, получава всичко от тази честота и не може да получи от друга, дори и да иска, преди да се включи на други честоти, вибрации, вълни. Не случайно бялата светлина е в центъра, а черната по периферията. Бялата светлина можем да я сравним с Божията любов. Когато сме на тази честота, можем да имаме всички останали цветове, да имаме всичко, защото от бялата светлина се получават всички останали цветове. Затова и в домът в който влиза Любовта, според притчата, влиза и всичко останало и богатство и мъдрост ... и всичко което човек си пожелае. Затова се казва също, че Божията Любов е най-голямата сила на Вселената. По тази логика, бялата светлина е най-голямата сила. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар