понеделник, 13 януари 2014 г.

ЖИТНИ КРЪГОВЕ 2013

ЖИТНИ КРЪГОВЕ

Много е писано за житните кръгове, но за тези, които нямат представа, ще споделя пак.
Те се изписват за секунди (от камери е заснето) върху огромни площи. Интересното още за тях е, че двата цвята се образуват като не са скъсани посевите, а са сплетени житата или тревите.
Това не би могло човек да го направи според мен, но за някои е възможно и да съществува много развита техника от човека, която да рисува житни кръгове. Тогава да се запитаме защо и с каква цел човек ще прави това и ще похабява техника и ще харчи пари? За нищо? Аз не смятам, че ще има човек, който просто ще си харчи парите ей така, за да прави шоу, без да му плащат, но ... има и такава вяра.
Според мен житните кръгове се изписват от Висш Разум, който се грижи за доброто на човечеството. Вземете и картините, всички са творения на изкуството. Опитайте се да нарисувате поне една от тях и ще разберете, че не е толкова лесно и че неразумно същество не би могло да се справи. Тоест дори да се използва машина за изписването им, зад тази машина стои РАЗУМ! А и като си задем въпрос ЗАЩО се създават, с каква цел? И кой човек ще мисли за посевите, че няма да ги прекърши, а ще ги сплете, за да се получат фигурите? Наистина трябва да е доста осъзнат, че да не прекършва житата, които дават хляб.

Когато говорим за житните кръгове не може да не споменем и за феноменът - арх. Марияна Везнева, която е отделила толкова много от времето си, енергията си и силите си, за да послужи на човечеството, разбирайки и обяснявайки посланията на Висшия Разум!
Това е връзка на личният сайт на арх. Марияна Везнева с пълни подробности и описания на значенията на символите и пиктограмите от началото до сега. Тя е признат авторитет сред духовните среди с точното си и пълно обяснение, тълкувание на житните кръгове.

Този житен кръг се е появил на 10 Август 2013 година, Уилтшир, Англия.

Моето разбиране за този кръг. Ясно се виждат шест човечета. Виждам хора, защипани с щипки. Върховете, това са върхове на щипки. Така изглеждат щипките за пране, които защипват дрехите. Главите им са защипани по точно. И това ме подсеща за психотропни оръжия и подобни, които въздействат на човечеството. Повече не смея да продължавам. Има по още един триъгълник, който е с цвета на човека, на тялото, като изключим щипките. Ако няма щипките, всичко ще е свободно навярно. Така се сещам и за кучета, които ги кастрират им поставя щипки на ухото, така ги белязват. Човечеството е белязано с щипки ли? Дано не е вярно. Щипките са свързани с центъра, с източника им. Напомнят на чиповете, които искат да слагат, за да контролират хората.В последното време ще има рязко разделение на хората. Едните ще се много духовно развити, които ще успеят да изплуват над всичко това, разбира се с Божия помощ или с помоща на Визшия Разум, а другите ... ще са буквално, ще стигнат дъното. Това разбирам. Рязко ще се открояват едните от другите, като два полюса на магнита. Изпитайте ги нещата, все пак.Това е следващият житен кръг, който се появява на 13 Август 2013 г.

Първоначално нищо не ми говореше. Прочетох писаното за него, че прилича на хора, хванати за ръце. И тогава разбрах.Хората в първият кръг не са свързани по нормалния начин с центъра, а с щипки. Примерно не с главите си се свързват с Бог и с другите човеци, а с щипките. Това не е хубаво. Все едно да се свързваш не със сърцето си с другите, а с машина или каквото и да значи тази щипка. А този, вторият кръг описва нормалната връзка между хората и с центъра - ръце с ръце между хората, а с центъра чрез главите си. Значи има възможност всичко това да се изчисти, всичко от първия кръг и да се върне нормалното, баланса. Не знам кой е начинът, но това ни казва Визсшия Разум. Толкова разбирам.Това е житния кръг от Калифорния, 28 Декември - 2013 г.

Много хора се включиха в тълкуванието на този житен кръг с цел по-доброто ни съществуване и това донякъде е целта на Висшия Разум, колкото се може повече хора да разбират посланията и съдействат за правилната промяна на Земята.


Не може да не споменем тълкуванието на арх. Марияна Везднева за този житен кръг, защото е ценно.

Становище на Мариана Везнева за житния кръг в Калифорния от 28 декември 2013
На 11 март 2011 година стана аварията на атомната електроцентрала във Фукушима.
През сезона на житните кръгове 2011-та се появиха две пиктограми на тази тема. Първата е от 28 юни 2011 г. в Уилшир и съобщава, че радиацията от катастрофата е преминала границите на Острова на изгряващото слънце.
Втората е от 10 август 2011 г. също в Уилшир. Тя допълва, че радиацията от АЕЦ “Фукушима” се е разпространила далеч извън пределите на Япония и дори извън континента Азия. 
През 2012 г. с две пиктограми от 26.06.2012 г. в Уилшир и от 09.08.2012 г. в Хемпшир ни съветват да се организираме и да направим мисловен щит около Земята, за да запазим живота.
През 2013 г. спуснаха две пиктограми с насока за международен форум. Първата бе от 3 януари в Австралия и будеше съмнение, че не е автентична. Във всички случаи тя бе направена под внушение на Създателите на житните кръгове. И тъй като се съмнявах в нея, помолих за потвърждение. Втората пиктограма дойде на 12 юли 2013 г. в Уилшир. За нея нямаше никакво съмнение, че е напълно автентична. Убеждаваха ни да направим форум, международна кръгла маса, на която да обсъдим информацията, която съм получила от диалога с тях през годините. И да се вземат конкретни решения за запазване живота на Земята. 
С редица пиктограми през годините от 2005-та до 2013-та ни предлагаха да организираме център за диалог с Тях. Ще бъдем обучавани от Създателите на житните кръгове телепатично как да се справим със съдбоносните събития, които идват. И как можем да използваме силата на мисълта и дори да я материализираме.
За съжаление аз работя само с няколко сътрудници на доброволни начала. И на информацията, която давам във вестници и по телевизии не се реагира. Написала съм обзорна книга “Питайте и ще ви се отговори в символите на житните кръгове 2004-2013”, но все още не мога да намеря подходящо издателство.

От опит знам, че много важна информация се спуска около Нова година. 


На Бъдни вечер – 24.12.2013 г., имах ясен телепатичен контакт с тях. Те настояваха да изпратим съобщение до всички организации и лица, занимаващи се с житните кръгове. Да им предложим да зададат въпроси, но не за бъдещето, както беше в Уникалния експеримент 2009-та, а за насоки за действия как да се справим с бедствията, за да запазим живота на Земята. Въпросите трябва да бъдат обмислени задълбочено. Аз ще ги получа в писмен вид и ще ги предам телепатично. А след получаване на пиктограмата-отговор, да разчета образното писмо. Чакаме сезон 2014-та.

И ето сега, на 30 декември 2013 г. в Калифорния е спусната пиктограма, която без съмнение съдържа информация за АЕЦ“Фукушима”. Показан е архитектурен обект, за който знам, че е АЕЦ”Фукушима”. Символът на живота – числото 6, представен от 6 кръгчета, е смачкан. От него протича една река, която минава през три бариери, но не може да бъде спряна. Тази река влачи радиационно замърсяване. Тя се движи от Япония посока юг към океана. Втора река с радиация излиза от централата и тече в посока изток, т.е., ще достигне западните брегове на Америка.
Петте правоъгълника създават асоциация на празно помещение или изкоп. Числото 5 е символ на човека и все едно тава са гробници.
Ред от 11 на брой четириъгълника, 11 е символ на духовно израстване, говорят, че ще помогнат духовно издигнати хора, т.е., имат развити духовни сетива. 
Друг ред от правоъгълници, 7 на брой, числото 7 е символ на сакралност, сочи, че информацията трябва да се търси в Светите Писания. В “Откровението на Свети Йоан – Апокалипсиса” са посочени 7-те чаши на Божия гняв. Първата чаша удря човека. Втората се излива в морето и т.н.
Аз не мога да чета Брайловото писмо. На мен то говори, че последица от радиацията може да бъде влошаване на зрението.
Какво можем да направим сега? Да съберем екип от нравствени хора. Да бъдат зададени подходящи въпроси, които аз да предам телепатично и след получаване на пиктограмата-отговор да разчета образното писмо.
Всичко пак се свежда до международен форум, до организация, която да реагира според информацията в пиктограмите.


10.01.2014 г., София — включва и Nel To.


Моето разбиране за този житен кръг. За пръв път получавам разбиране за житен кръг тук:

На какво ви прилича? Какво ли иска да ни каже Висшият Разум с този кръг? Не ви ли напомня за компютър, телевизор или чип? Трите отвора не знам какво значат, трите кръга, върху големия кръг. Връзка, съобщение чрез компютърните технологии, да се пазим от чиповете които искат да имплантират или? Някои дали разбира от чипове? Прилича на радиоприемник или радиопредавател, защото има антена отгоре. А отстрани бутончета като на телефоните. А в средата на екрана нещо като радиовълни или не знам как се наричат на тази технология. Да не би Висшият Разум да ни говори за ВРЪЗКА, че ще осъществят връзка с нас чрез възможните ни средства за комуникация!?! Не знам, какво е вашето мнение? Важно е да ги разбираме тези послания. Никой просто ей така не рисува картинки и то в нивите. Трите кръга да не значат планети, които са свързани с това устройство. Но какво е това устройство? Прилича на всичко и на касетофон и на радио и на телефон и на компютър и на чип ... знам ли, аз какво ли разбирам. Да се изказват техниците.
Този коментар ми е от преди първи Януари.Тогава още не знаех, че и двете неща са правилни и за Фукушима и за Контакта, но после разбрах... 
Това е следващият ми коментар от първи Януари:

Според мен търсят връзка с нас, за да ни съдействат, стига ние да ги намерим, да успеем да осъществим тази връзка, ще ни помогнат. Три планети, става дума, не за един град, както се разбира! По погрешка бях написала три платени. Три планети са намесени с една обща технология, връзка, може и чип. И още нещо има, което е част от картинката. Прихващането, където са трите бутона. Там е прихванат кръга от трите планети? Или случайно ще да е така се изписало? В моят дневник беше поставен въпроса дали източникът на тази рисунка е същият който при предишните. Излиза, че ние дори не знаем кои са източниците на тези рисунки. И все пак е нужно да се разбира съдържанието им. Едва след това можем да търсим и източниците, а от там и причини и следствия. Толкова много неща ли липсват на човечеството? Толкова ли много спим? Тези цифри, които се споменават може да означават дата за връзка примерно или телефон за връзка, начин на осъществяване на връзка. Важно е да се разбират посланията. Затова са изпратени. А по съдържанието, ще се разбере и източникът. Най-вероятно ни показват как да осъществим връзка с източника на това послание. А всичко останало ще разберем след това.

Тогава защо има три планети? А не една? Според мен става въпрос за устройство, което съществува и има обхват на тези три планети. Но какво е това устройство и къде е нямам представа. Става въпрос за ВРЪЗКА. Това е което усещам. Не знам повече. Изпитайте нещата. Не отричам, че може да има опасност от радиация в Калифорния и още много други опасности може да има. Но като се абстрахирам от всичко, тази картина на мен ми говори за устройство, връзка между планети. Това може да значи, че на Земята се получава информация от други планети, може да значи много неща.

След прочитането на писаното от арх. Марияна Везднева разбрах нещо много важно за този кръг - включва многопластово послание, което се разбира не от единици от хора, а от колектив, тим, който работи заедно в екип. Ето какво съм написала като мнение на едно друго място:

Аз имам и още неща, които искам да споделя за тази пиктограма. Както се разбира тя не е обикновена пиктограма. Дано успея да изразя с думи, това което разбирам, за да ме разберете правилно. И Марияна Везднева споделя, че тази пиктограма не е като други и от други хора го чух. Аз не разбирам много, сега навлизам в тези неща, в разбирането и осъзнаването на пиктограми. Чудя се как да го обясня, това което разбрах, кой пример ще е най-подходящ. Пиктограмата изразява думи, съзнание, може да се опише с думи, но и думите могат да се предадат с рисунка, както в случая. Библията е едно писание, където са събрани синтенции на житейски и духовни принципи и мъдрости. Всеки чете Библията и разбира различно, според съзнанието си, според това до което е достигнал. С тази пиктограма е същото. Всеки човек може да разбере нещо различно според съзнанието до което е достигнал и така е нужно участието не само на един човек, за да се разбере пълното значение и знание, а участието на доста хора, които ще дават парчета от пъзела и накрая пъзелът ще се нареди. Както един отбор, тим, всеки си има определена задача и си върши своята задача, а накрая целият отбор побеждава, когато работи цялостно в екип, в единство. Може занапред да се пущат повече такива пиктограми, защото както разибрам това е целта, да се променя съзнанието не само на единици, а на възможно повече хора. Затова тук е нужна примерно мъдрост от физици, химици и доста хора. На мен ми прави впечатление последните новини за Слънцето, които също свързвам с тази пиктограма. Направиха ми впечатлението думите на един Далай Лама, който говори за извънземните, че ще се открият. На единици са се открили отдавна, става въпрос за откриване пред обществеността, за да се използват всички ресурси на човечеството за един нормален преход и едно бъдеще, което няма да е разрушение. Явно все още има надежда за това, щом все още се правят опити, колкото и да ни изглежда всичко безизходно. Това споменава и Марияна Везднева, има нужда от контактьори. Не знам правилно ли я изписах тази дума, които да работят в единство и да съдействат за по-добро бъдеще на човечеството, които да ни покажат пътя, изхода. Много хора не ценят това, което се прави от тях, защото и се случва да грешат, но ... според мен, нека не ги съдим, защото те са отделили от времето , средствата и силите си точно за това, за общото благо на човечеството, а не за себе си. Какъвто е случаят и с Марияна Везнева. Обикновено ги търсим, когато имаме нужда от тях, да ни кажат нещо, да ни предскажат бъдещето, но ... Тяхното благословение, особено на утвърдени личности в тази област, ще донесе благословение на цялото човечество. Затова е хубаво да изпитваме нещата и източниците винаги, но нека и подкрепяме с каквото можем, хора които искат да ни помогнат в нашето развитие и бъдеще. Така че тази пиктограма много още може да ни каже, както и всяка следваща подобно, нека не преставаме да търсим отговори и  да се свързваме по този начин с Висшия разум, който единствено може да ни помогне.

Ами ако Слънцето създава същата опасност за трите планети, както Фукушима? Все пак то е енергиен източник, както една атомна електроцентрала и на мястото на Слънцето има апаратура. Може би само трябва да направим аналогията и да разберем истината?

Няма коментари:

Публикуване на коментар