петък, 17 януари 2014 г.

1, 2, 3, 4, 5-ти ЮЛИ

1-ви Юли
Научно и библейско познание

Неверието не е продукт на съвремието. Отдавна е "предсказано", че едно резултатно научно изследване ще "освободи човечеството от суеверното вярване в Създател". И кои са "научните доказателства" за това предсказване? Научните изследвания, разбира се- отговарят на малко хора. Нека тръгнем по пътя на обективното и здраво логично мислене, за да разберем има ли дълбоки корени това твърдение. Знае се, че Слънчевата система е сред най-малките от милиардите системи в нашата Галактика. Ако космически ракети излетяха от Земята до Луната, ако се проектират излитания и до някои от другите планети в Слънчевата система, дали това дава право на някои хора да говорят за "изследван космос", като не са намерили Бога? Дали истински сериозните представители на науката , които пристъпват към всяко изследване с дълбоко чувство на отговорност и пред себе си, и пред бъдещето/освободили себе си от всичко, което би пречило на тяхната обективна преценка/, дали тези учени могат да се съгласят , че такива доводи са достатъчно научно доказателство срещу съществуването на Създател? Не е ли истина, че зад всяка врата, която науката отваря, има толкова други неотворени врати? Не е ли истина, че днес учените знаят много повече от преди, но и че след всяко ново откритие се раждат други и други въпроси, на които науката за сега не може да отговари? За да бъдат хората в яснота: 1.Съществува ли конфликт, изобщо, между научното знание и Библейското познание? 2. Атеисти ли са съвременните учени? 3. Докъде се простират възможностите на научните изследвания? 4. Могат ли да бъдат обяснени чрез научни изследвания духовните същности на живота? 5. Какво са чудесата? - и още други сходни проблеми, бе направена анкета. Тези въпроси, заедно и поотделно, са поставян на 53 съвременни учени -от различни научни дисциплини- хора със световна известност, много от тях носители на Нобелова награда. Ето как отговарят тези световно известни учени?

2-ри Юли
Съществува ли конфликт между научното знание и Библейското познание? Общо от изказванията стaва ясно, че през историческите епохи е имало конфликти. Дискусиите са били мeжду хората на науката/които имат своя народност, верую, свои разбирания/ и вярващите хора /които също имат свое верую и разбирания, - а не между науката и библейското познание. Трябва силно да се подчертае, че тези спорове винаги са били изграждани на погрешни разбирания от едната или от другата страна. Неотдавнашното проучване на голям бpой известни учени и техните отговори публикувани в списания, дават за чест на съвременоста ни друга картина на този въпрос. Ето някои отговори: Д-р Джеки Пикард -океанограф, инженер и съветник в самолетен завод-САЩ, Флорида "През 19-век науката и християнството са имали спор, понеже учените твърдели, че бъдещето е предопределено. Учените от атомния век намират, че бъдещото е вероятност. Това, че бъдещето е вероятност отново отваря врата за Бога. Мисля, че днес не трябвa да има спорове". В този отговор има нещо съществено, което трябва да бъде отбелязано, защото то показва - за чест на сериозното научно мислене днес облика, ръста на това мислене. Науката днес говори вече за "вероятност" и "невероятност", н никога "положително" или "невъзможно". Д-р Ричард Бул - професор по електроинженерство в Станфордския университет, автор на повече от сто научни трудове и статии: "Науката не е разрушила основната стойност на християнската вяра. Тя по-скоро е разрушилa онези идоли, които много хора са почитали вместо истинското учeние на Христос". Д-р Уейн Олт-старши научен изследовател на изотопи в една от най-известните лаборатории в света:" Бог ни е дал две откровения-духовното/свръхестественото/ , и природното/естественото/. Аз вярвам, че светът около нас е Божия работа и духoвното, както е открито във вдъхновените Писания, е вън от природното." Д-р Х. Отрум-декан на Научния факултет в Мюнхен, виден немски учен: "Науката не прави християнската вяра ненужна. Напротив, точно разбраната наука оставя всяка свобода на религиозност. Човек може да бъде добър християнин и учен. Аз имам най-високото благоговение към личността на Христос. Неговата простота и величие са недостижими. Същото се отнася и до Неговото учение." Валтер Бурке- ръководител-проектант на междупланетни кораби, отговорен в проектирането и строителството на аамериканските спътници "Меркурий" и "Джеминай", виден експерт: "Аз не съм намерил нищо в Библията, което да отбелязва, че Бог не желае да изследваме космическото пространство. Така обезпечени, ние употребяваме тези способности с прославяне на Бога в нашето съзнание. Аз не виждам нищо нередно в отиването на луната, Марс, или друго място в междупланетното пространство. Християни, които са правилно мотивирани, могат с голяма влиятелност, въздействие и стремеж да прославят Бога в космическите проучвания и в другите научни области".
Д-р Макс Борн - професор-физик в университетите в Гьотинген и Единбург. Германия, носител на Нобелова награда по физическите науки: "наукатa изисква човек с морални и етични качества. Ако той е Христов последовател, по-лесно биха се намерили в него. Той трябва да има велико търпение и смирение, които може да се научат от вярата". Д-р Джеймс Дана -декан на Геоложкия факултет на Принстънския университет, един велик геолог в историна на САЩ :"Аз не зная изявление за произхода на света, което да е по-научно от това, което Библията съдържа". Д-р Елмер Енгстром - световно известнен учен, пионер в развитието на цветната телевизия, носител на почeтни докторати от четиринадесет университета:"Човекът няма причини да мисли, че Библията поставя ограничения на неговите опити в науката и техниката. Фактически така то чете схемите на Създателя-не прави нищо ново. Всички процеси в природата се движат не по наш, а по Божи план. Да, аз вярвам, че Божията сила е пълна. Неговият авторитет е aбсолютен. Той е Създател, Изкупител и управлява човешките същестувания чрез Христос". Д-р Джон Фридрих - главен химик в агрономически изследователски институт: "Много учени мислят, че не може да се мисли научно и в същото време да се вярва в неща като възкресение и безсмъртие, но това няма влияние върху моите способности да работя като учен. В мен имат дял и науката, и вярата". Д-р Роберт Уилфонг - управител на технически отдел в най-големия в света химически комбинат: химик, който за пръв път е работил върху орлон и разработил формули за много полиестерни влакна:"Целта на науката е да открие какво е направил Създателят, да разбере Божието създание и да го приложи за човешко добро. Аз не виждам конфликт между моята област в науката и в това, което Създателят е явил на Своите служители в Свещени Писания. Аз мисля, че Бог е искал от мене да бъда учен."

3-ти Юли
Не е ли забелижителен фактът, че първата група американски космонавти в полета си към Луната/по време на своята орбита около луната/четоха Библията? Един от стиховете, които те четоха по време на телевизионното предаване по целиия свят, беше Битие 1-ва глава, първият стих:"В началото Бог създаде небето и зeмята." Ето как отговарят някои от агетираните учени на въпроса "атеисти ли са съвременните учени". Д-р Хюберт Алий -професор по химия, виден учен:"Много погрешно е впечатлението, че учените са атеисти." Алф Бжерки - директор на химически завод, Осло, Норвегия, един от експертите в химиятa :"Принципните истини на Библията не са унищожени от съвремената наука. Аз вярам в Бог, вярвам в Исус, вярвам в Библията." Валтер Бурке - ръководител-проектант на междупланетни кораби:"Духовно събуждане е настъпило мужду нашите изследователи на космоса. Почти не минава ден да не чуя от хората около мен да говорят по духовни въпроси. Някои ниженери и учени ми довериха своите християнски убеждения, за които не съм подозирал. Аз присъствувах и се молех за Алан-първият американски aстронавт-Алан Шепърд, когато той беше изстрелян. Около мене нямоше нито един без насълзени очи."Д-р Жулес Дучесне - председател на катедра по атомна и молекулна физика в университета Лиеж, Белгия: "Връзките между наука и религия може би никога не са били така свобoдни в някои отношения, както са сега. Светът на учените стана толкова широк, толкава чуден и така неочакван... Учeният е много по-малко готов днес, отколкото е бил преди, да каже, че Бог не съществува. Той няма абсолютно никакви доводи за такава идея."Д-р Фридрих Еренбергер - специалист по аналитична химия, Келхайм, Германия:"Аз не мисля, че истинският учен може да бъде атеист!"Д-р Вернер Фордман - хирург от Дюселдорф - Германия, носител на Нобелова награда по медицина:"Бог е създал земята... Той е дал нейните закони и сега не се намесва капризно. Духовната опора на света е непроменлива и несменяема." Д-р Джон Фридрих - химик в агрономически изследователски институт:" Добрите учени са дълобики мислители... Аз вярвам, че Бог е Създателят на вселената, на движещите сили за нейнотo поддържане и на всичко в нея. Той е повече от първоначалната причина. Тoй може да отговаря на молитва."Улрих Джелинек - световно известен откривател и конструктор на космически и технически инструменти в космонавтиката:"Аз се интерисувам от новите знания, но прочитам Библията по веднъж всяка година. И винаги намирам нещо сензационно ново."Д-р Жан Ван Иерсел - професор по експериментална зоология, Лайден, Холандия:"Днес е възприето между ученитe в Европа да говорят за религия. Аз вярвам в Бог. Cъздаването не е ограничено от време, то е винаги в процес и Бог продължава да го ръководи. Новият Завет ни донася Благата вест. Аз имам тази вяра."Д-р Вернер Фон Браун - често наричан-"човекът, най-много заслужил за успешния полет на астронавти на Луната".- "Човек в космоса е удивително постижение, но то отвори за нас само малка вратичка да наблюдаваме с благоговение пространствата. Нашият поглед за загадките на вселената само потвърждава вярата ни в безпорността на Създателя."

4-ти Юли
Докъде се простират възможностите на научните изследвания? В началото на този век много атеисти са мислели, че увеличаването на научните открития ще разреши загадките на всемира и нищо не би останало на Бог да "разяснява". А става все по-ясно, че всяко ново откритие не само не отговаря на крайния въпрос, а поражда много други въпроси, на които науката не може да отговори. А хората търсят, питат, искат да знаят докъде се простират възможностите на нучните изследвания? Видният учен Линколн Варнет казва:"Всяка загадка, която науката разрешава, води към нови загадки и всички доказателства, които науката събира, показват начало... " Ето как анкетираните учени по света отговарят на този въпрос: Д-р Алберт Айнщайн - гениален учен, създател на Теорията на относителността, наричан "баща на атомната ера", носител на Нобелова награда:"Колкото повече науката открива за вселената, толкова повече идваме да заключението, че само вярата може да схване какво е нейното начало." Д-р Жулес Дучесне - завеждащ катедра по атомна и молекулна физика, Белгия:"Позицията на истинския учен днес е като тази на Нютюн, когато е казал:"Ние сме като деца, които играят на пясъка пред необятния океан на истината." Науката е станала по-скромна, поради съвременните открития." Д-р Стефан Дейвис - декан в Института по инженерство и архитектура - Вашингтон: "Най-великите хора са най-скромни. Това е резултат от тяхната съзнание колко малко знае човек в действителност и колко много има да се учи." Валтер Бурке - проектант на междупланетни кораби: "Частичното изследване на планетното пространство не ни прaви високомерни. Божествената създаваща сила и мъдрост са по-велики от тази на човека. Аз съм отишъл зад философския въпрос "Има ли Бог?". Чета Библията и мисля повече за Божията цел в моя живот и как по-добре бих свидетелствувал за Христос." Д-р М. Исукен - професор по теоретична биология, Холандия.: "Прогресът в науката ни дава насока... вдъхновение да мислим за истинския смисъл на откровенията в Библията." Д-р Вернер фон Браун - "най-заслужилият човек за успешните полети до Луната": "Един от основните закони в естествените науки е, че физическия свят нищо не става без причина. Не може да има създание без Създател." Д-р Фридрих Еренбергер/химик-аналитична химия/, Германия :"търсенето на нови знания в природата би водило към Бога. Това, което пречи на човека да намери Бога, е надценяването на себе си." Д-р Уолтър Херн - професор по биохимия, САЩ : "Науката е начин за запитване на Всемира. Тя дава по-ясна дефениция как Бог е работил и работи... Моето учение и практика са задълбочавали вярата и благоговението ми към Бога. Да бъдеш Христов последовател, е да имаш нов живот. Когато някой стане "жив" в Христос , той става част от една система, сродна на Божествена енергия, вливааща и изтичаща ... Без това непрекъсанто течение човекът би се задушил във себе си. Живият в Христовия Дух не е само човек, а съчетание на човек и Божи Дух." Д-р Джон Фридрих - химик във изследователски институт:" Когато разберем колко малко знаем и когато в процес на търсене всяко откритие поражда много нови въпроси, тогава съзнаваме нашата недостатъчност и трябва да бъдем скромни."

5-ти Юли
Могат ли да бъдат обяснени чрез научни изследвания духовните същности във живота? От отговорите, които са дали анкетираните учени по този въпрос става ясно, че съществуването на Бога лежи оттатък сферата на научното познание. Тъй като Бог е неограничен, а човек - ограничен, не е възможно със средствата на науката да се докаже или отрече съществуването Му. Науката изучава, анализира, ситнезира явления от видимия свят. Тя не може да навлезе в областта на духовните същности в живота. Но това не означава, че духовнто не е реално. То само не може да се измерва със средствата на науката, както не може да се измерва и изчислява любовта и колко красота има в цветята. Да мислим, че не съществува нищо освен това, което науката открива и измерва, много учени намират за наивно. Както изживяваме любовта, радостта, така изживяваме и присъствието на Бога, Неговата любов и сила в нашия живот, без да Го доказваме "научно". Тези изживявания не могат да бъдат обяснени c езика на химическите реакции. Отговорите на световно известните учени са ясни. По въпросите:" Кой съм аз?", "Защо живия?", "Какъв е върховният смисъл на един човешки живот?", "Как можем да намерим мир на душите си?", "Какво е истина?" - по тези въпроси науката няма отговор. Великата истина за живота лежи в сферата на духовното. "Винаги има един предел, зад който науката не може да отиде" - признава Д-р Джорж Бийдъл - директор на иститут за изследване на биологични процеси, носител на Нобелова награда. А ето и някои от тоговорите по този въпрос на анкетираните известни учени по света:
Д-р Хайнек - директор на астрономическа обсерватория:"Науката не се занимава с всичко. Тя е безсилна, когато възникват въпроси от Откровението и няма начини да провери въпросите за първичната истина." Д-р Ричард Буб - професор по електроинженерство, автор на повече от сто научни трудове:"Мнозина учени от хвърлят вярата в Евангелието, без да са разбрали какво е тя. Христовият последовател - учен вярва, че има основните отговори на всички въпроси в живота си чрез Исус Христос. Бог управлява живота му в науката и вън от нея. Научните изследвания ни дават доказателства за произхода на света като дело на Бога." Д-р Харвей Брукс- декан в университета Харвард/инженерство и физика/:"Науката не може да разглежда директно въпросите за стойността на доброто и злото. Hейните методи не са планирани да правят така оценка." Д-р Артур Комар - декан на университет:"Човек има елементи на съвест, добра воля, на които наукатa никога не може да даде стойността. Ролята на вярата е да даде значение на тези етични ценности." Д-р Джеймс Шау - професор по биологична химия: "Като млад професор ми се струваше трудно да вярвам в неща вън от мене, които не бих могъл да схвана с моите сетива. Hо дойде време, когато вярванетo в един Коструктор-Бог стана реалност за мен чрез Исус Христос . Днес ми е трудно да обясня как съм се препъвал като слепец."

Няма коментари:

Публикуване на коментар