четвъртък, 11 август 2011 г.

ОТКРОВЕНИЕ 12 и 13

Някои изводи, които се налагат

Забелязва се, че се говори за три звяра или
змей, който излиза от бездната
звяр, който излиза от земята
звяр, който излиза от морето

Аналогично ги свързах с един стих в който пишеше, че Бог създава всичко що е на небето, земята, в морето.
Бездната я свързват с води, макар и по друг начин.

Направи ми впечатление още нещо, което до сега не ми беше правило впечатление.
Змеят имаше седем глави, десет рога и седем корони на главите! Досега пропусках короните, но те показват нещо важно и мисля, че в случая показват по скоро царствата, а не царете.
Тук имаше и още нещо интересно. Седмата глава, тоест седмото царство било ранено със смъртоносна рана и раната оздравяла.
Червеният звяр в Откровение 12 е казано, че е Сатана.
Жената не е девица, защото има потомство, което звярът гони, тоест не е Дева Мария със сигурност. Тя живее по времето на звяра и неговото царуване/три години и половина/ и точно затова бяга от него и е скрита в пустинята, където й се дават крила, за да се скрие и Земята поглъща водата, която звярът, Сатана е избълвал.
За детето което ражда е споменато, че ще управлява с желязна тояга всички народи.
Но интересно по кое време ще е това? В началото трите години и половина това дете се ражда и е отнесено веднага при Божият престол. След три години и половина, ще бъде точно на три години и половина, по времето на войната на Антихрист с Агнето и началото на Божието царство.
Тоест все още няма да управлява, не би било възможно, освен ако нещо времевите пространства не се променят.
И второто което разбираме е, че със сигурност не е Христос. Няма как да се е родил Христос отново, да е занесен на небето отново и след три години и половина да дойде Пришествието, както се разбира от писаното за Пришествието, че идва след трите години и половина царуване на звяра.
Христос си един вид цар в Божието царство, възнесен при Отца, та народите които ще се управляват от детето на жената, няма да са с Христос, което се разбира. Защото Христос идва с Пришествието.
По времето на Милениума ще има хора, които са с Христос, възкръснали и явно други, които се раждат със смъртни тела или които по някакъв начин са оцелели от язвите и продължават да създават потомство.  Не ми е ясно по кое време ще управлява това дете, но преди да управлява с желязна тояга би трябвало да порастне, не би могло на три години и половина да управлява, освен ако тогава не порастват толкова бързо хората, за три години и половина.
Ясно е, че не става въпрос това дете да управлява спасените и тези, които са с Христос.Навярно ще управлява оцелелите със смъртни тела. А кои са тези други народи, останали, неспасени и оцелели от язвите, не съм се замисляла, за които ще е необходимо желязна тояга като управление и защо точно желязна. И нещо общо има това дете със Сатана, защото Сатана иска да го убие, значи бърка плановете му.

Онзи рог с надменните очи много напомня по описание на блудницата. Те нещата са си навързани и разтълкувани в Откровение, в смисъл не са запечатани, както в Даниил. Само трябва да се чете и да се навързват нещата, да се разбират времената.ребено, но и за зверовете ми беше интересно.
Още се споменаваше в Откр.12, че Сатана завлякъл на Земята 1/3 от ангелите./звездите/
Обикновено в църквите има едно схващене, че това вече се е случило, но не е. Предстои.
Засега е положението описано в Йов за Сатана /и на земята и на небето се разхожда Сатана/.
Тогава ще бъде само на Земята се разбира, без да има достъп до небето! И положението на тази Земята, какво ли ще е и на хората по нея.

Червеният змей/12/, който излиза от бездната и сваля една трета от ангелите, който гони жената и който е Сатана има седем глави и десет рога със седем корони.

/13:3/ Змеят/Сатана/ дава на звяра, който излиза от морето и има седем глави, десет рога и десет корони - силата си, престола си и голямата си власт.
Една от главите е смъртоносно ранена, една от седемте. Смъртоносната раната оздравяла и цялата земя очудена отишла след звяра/3/
Той хули, воюва срещу светиите

/11 стих/ Звярът от земята е описан с два рога. Упражнява всичката власт на първия звяр.
Прави огън да слиза от небето на земята пред човеците
Казва на човеците, да направят образ на звяра, дава дихание на зверовия образ и прави да бъдат избити онези, коит оне се покланят на зверовия образ, поставя белег-името на звяра или числото на неговото име

Няма коментари:

Публикуване на коментар